Obowiązek dostarczenia sprawozdania z pracy naukowo-badawczej za rok akademicki 2014/2015 oraz publikacji do wglądu

Szanowni Doktoranci SSD oraz NSD,

            proszę o pilne dostarczenie do Dziekanatu (ul. Narutowicza 17a, pok. 2) sprawozdań z pracy naukowo-badawczej za rok akademicki 2014/2015 do dnia 10 marca 2016 r. Proszę w sprawozdaniu zamieścić wykaz publikacji wydanych (tytuł publikacji, tytuł książki albo czasopisma, wydawnictwo, rok wydania).

            Także w związku z zarządzeniem nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów, uprzejmie proszę o dostarczenie do wglądu Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich.  Publikacje można dostarczyć w dogodnej dla Państwa formie: oryginału albo kserokopii publikacji.

W przypadku dostarczenia kserokopii proszę o następujące strony: stronę tytułową, stronę podtytułową, spis treści, pierwszą oraz ostatnią stronę publikacji.

Oryginały publikacji albo kserokopie proszę złożyć w pok. 307 albo Sekretariacie Dziekana (pok. 116) w budynku przy ul. Narutowicza 17 a.

Kserokopie można zostawić także na nazwisko Mirella Drab w portierni w budynku przy ul. Narutowicza 17a.

Z poważaniem, Mirella Drab

Pok. 307

Tel. 91 444 28 62

Oświadczenie o opłatach za zajęcia dydaktyczne na semestr letni 2015/16

W terminie od dnia 19 stycznia do dnia 29 lutego 2016 r. należy składać oświadczenia o opłatach za zajęcia dydaktyczne na semestr letni 2015/16 (deklaracje ratalne).


Deklarację należy złożyć w Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok. 4) osobiście bądź wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).


Deklaracje wysłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą akceptowane.
Student, który nie złoży oświadczenia w ww. terminie wnosi opłatę za semestr w formie JEDNORAZOWEJ.

 

Oświadczenie o opłatach za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2015/16 (RATY) - semestr letni. 

IV KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp - OLSZTYN 12.03.2016 r.

KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I AGROFIZYKI
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁĄTAJA W KRAKOWIE

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI, UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

TRAICON S.C. 
DZIEDZIC & MOCZULSKI

 

Dołożymy wszelkich starań, aby nasza konferencja, jak żadna inna, stworzyła niepowtarzalną okazję zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami badawczymi, realizowanymi w jednostkach naukowych.

W ramach konferencji istnieje możliwość publikacji artykułów w następujących czasopismach naukowych: Agricultural Engineering (ISSN 2083-1587) - 10pkt, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (ISSN 1732-5587) - 10pkt oraz Technical Sciences (ISSN 1505-4675) - 11pkt.

 

 Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć:

1. W I Komunikacie (tutaj)

2. Na stronie internetowej konferencji:  www.doktoranci.com.pl

3. Poprzez bezpośredni kontakt z komitetem organizacyjnym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu Facebook, na którym będziemy na bieżąco aktualizować informacje o nadchodzącej konferencji:

https://www.facebook.com/trainingandconference

 Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

Seminarium doktoranckie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W dniu 23 stycznia br. z powodu wyjazdu służbowego seminarium doktoranckie rozpocznie się wyjątkowo o 12.30.

III i IV r. - informacja

Szanowni Państwo.

Zgodnie z Regulaminem Studiów doktoranckich obowiązującym okresem zaliczania jest rok akademicki. W związku z tym, karty egzaminacyjne oraz indeksy wydawane będą na letnią  sesję egzaminacyjną 2015/2016.

Jednocześnie informujemy, że w ciągu całych studiów, doktorant zobowiązany jest do zaliczenia min. 50 godz.-max  100 godzin zajęć praktycznych - w trakcie III i IV roku studiów. Realizacja ww. zajęć praktycznych polega na prowadzeniu lub współprowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych albo/lub uczestniczeniu w realizacji projektów badawczych. Realizacja zajęć może odbywać się w trakcie jednego lub dwóch semestrów. Zaliczenia zajęć – w postaci wpisu do karty okresowych osiągnięć doktoranta - dokonuje opiekun naukowy (promotor).

Przypominamy, że zgodnie z planami studiów, warunkiem zaliczenia każdego roku na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia jest również przedstawienie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej za każdy rok akademicki.

 

III r. - Ćwiczenia z przedmiotu System prawa polskiego a system prawa Unii Europejskiej

W dniu 23 stycznia 2016 r. o godz. 10.15, w sali 101 odbędą się zaległe ćwiczenia z Systemu prawa polskiego a systemu prawa Unii Europejskiej.

Odwołane zajęcia prof. J. Ciapały w dniu 26.11.2015 r.

Odwołane zajęcia prof. J. Ciapały w czwartek 26.11.2015 r. (w godz. 8:00-16.00) z powodu wyjazdu na posiedzenie KNP PAN.

Przesunięcie seminarium doktoranckiego dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 20 i 21 listopada br. najbliższe seminarium doktoranckie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US  rozpocznie się o godz. 13.30. 

Spotkanie z doktorantami dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej

W dniu 21 listopada br. w związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej spotkanie z doktorantami odbędzie się o godz. 13.30.

Spotkania informacyjne dla doktorantów zainteresowanych wyjazdem na studia do Chin

Uprzejmie informuję, że w przyszłym tygodniu odbędą się spotkania informacyjne dla doktorantów zainteresowanych wyjazdem na studia do Chin. Spotkania odbędą się w budynku administracyjnym US, al. Jana Pawła II 31 w sali 010 na parterze w terminach:

 

5 listopada 2015, godz. 13.00
9 listopada 2015, godz. 10.00 

(http://www.dsm.usz.edu.pl).

 

dr hab. Krystyna Nizioł

Pierwsze spotkanie doktorantów Prof. Tarnowskiej

Pierwsze spotkanie doktorantów Pani Profesor Tarnowskiej odbędzie się 17.10.2015 r., o godzinie 11.45 w pokoju 303.

Konkurs „MONOGRAFIE” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo,

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs „MONOGRAFIE”. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

 

Procedura konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

 

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Prace należy zgłaszać do 18 grudnia 2015 r. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe i prace magisterskie.

 

Seminaria dyplomowe dra hab. prof. US Marka Andrzejewskiego

dr hab. prof. US Marek Andrzejewski zaprasza seminarzystów w czwartek 15 października o godz. 11.00 doktoranci o 13.00 IV SSP o 15.00 V SSP w piątek 16 października o 13.00 V NSP o 19.30 (po wykładzie) IV NSP.

Pozdrawiam i do zobaczenia Marek Andrzejewski

Obsługa niestacjonarnych studiów doktoranckich - informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 października 2015 r. obsługę niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzi Dziekanat Studiów Administracyjnych (pok. nr 2 w budynku przy ul. Narutowicza 17a).
tel.: 91 444 28 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV r. - Wzór karty obiegowej

Uprzejmie informuję, pod linkiem ( karta obiegowa ) został umieszczony wzór karty obiegowej. 

Do wypełnienia karty obiegowej oraz jej złożenia w dziekanacie są zobowiązani doktoranci kończący studia trzeciego stopnia.

Kongres Młodych Ludzi Nauki - Wizja, Nauka, Postęp

Program III Kongresu Młodych Ludzi Nauki obejmuje szeroko rozumianą tematykę dotyczącą zagadnień z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych oraz humanistyczno-społecznych. Konferencja ta ma na celu stworzenie płaszczyzny do dyskusji i zacieśnienia kontaktów między przedstawicielami młodych naukowców.

Szczegóły na stronie:

 http://doktoranci.com.pl/

Seminaria i konsultacje dra hab. prof. US Marka Andrzejewskiego

Dr hab. prof. US Marek Andrzejewski zaprasza seminarzystów na inauguracyjne spotkania:

czwartek, 1 października

14.oo IV SSP

15. 50 V SSP

 

piątek, 2 października

13.30 IV NSP

14.40 V NSP

 

Doktorantów zapraszam na konsultacje indywidualne w piątek od 11 do 13,

 

po uprzednim anonsie sms-owym (do środy wieczór).

Konkurs „PRELUDIUM 10” oraz „SONATA 10” Narodowego Centrum Nauki

 

Szanowni Państwo,

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 

 

  

Termin składania wniosków w konkursach to 15 grudnia 2015 r.

Dyżur dr I. Mycko-Katner oraz dra P. Katnera w dniu 14 września 2015 r.

Dyżur dr Izabeli Mycko-Katner oraz dra Przemysława Katnera odbędzie się dnia 14 września 2015 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 – 10.30 zamiast dyżuru 17 września 2015 r. (czwartek).

Uczestnicy studiów doktoranckich (SSD i NSD): obowiązek dostarczenia publikacji do wglądu

Szanowni Doktoranci SSD oraz NSD,

 

w związku z zarządzeniem nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów, uprzejmie proszę o dostarczenie do wglądu Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich. 

 

Proszę o dostarczenie publikacji w terminie do końca sesji poprawkowej roku akademickiego 2014/2015.

 

Publikacje można dostarczyć w dogodnej dla Państwa formie: oryginału albo kserokopii publikacji.

 

W przypadku dostarczenia kserokopii proszę o następujące strony: stronę tytułową, stronę podtytułową, spis treści, pierwszą oraz ostatnią stronę publikacji.

 

Oryginały publikacji albo kserokopie proszę złożyć w pok. 307 albo Sekretariacie Dziekana (pok. 116) w budynku przy ul. Narutowicza 17 a.

 

Kserokopie można zostawić także nazwisko Mirella Drab w portierni w budynku przy ul. Narutowicza 17a, ewentualnie zeskanowane strony można przesłać pocztą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Z wyrazami szacunku

Mirella Drab

pok. 307  

tel. 91 444 28 62

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Rejestracja wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 odbywa się poprzez osobiste konto doktoranta w e-dziekanacie. Termin składania dokumentów:  1 – 25 września 2015 r.

 

Po wypełnieniu wniosku należy dostarczyć wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz oświadczeniem (tj. wyrażenie zgody za zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej MNiSW) do Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości.

 

Sekcja ds. Stypendiów i Sprawozdawczości  

ul. Wojska Polskiego 65 pok.. 5

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:00-14:00

 

Więcej informacji na stronie:  http://www.doktoranci.usz.edu.pl

Konkurs „START” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs „START”. Laureatom konkursu Fundacja przyzna roczne stypendium w wysokości 28 000 zł oraz dodatkowe finansowanie na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. 

Czytaj więcej...

Oświadczenia dot. wnoszenia opłaty semestralnej w ratach na rok akademicki 2015/16 (semestr zimowy)

Do dnia 30 września 2015r. studenci studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich oraz niestacjonarnych studiów II i III stopnia mogą składać oświadczenia dotyczące wnoszenia opłaty semestralnej w ratach.

 

Niezłożenie oświadczenia w ww. terminie oznacza, że opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne wnoszona jest w formie jednorazowej.

 

Oświadczenia należy składać w Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok. 4) osobiście lub wysłać pocztą (uznaje się datę stempla pocztowego).

 

Deklaracje wysłane w formie elektronicznej, faksem oraz po terminie nie będą akceptowane.  

Konsultacje prof. Janusza Sługockiego

Konsultacje prof. Janusza Sługockiego odbędą się 01.09.2015 r., w godz.13.00-15.00, pok.331 ul.Narutowicza 17a

III r, - Egzamin z przedmiotu Prawo prywatne II

Uprzejmie informuję, że egzamin pisemny z przedmiotu Prawo prywatne II z Panem dr. hab. prof. US Zbigniewem Kuniewiczem odbędzie się w sobotę 5 września br. o godzinie 9.00 w sali nr 219 w budynku Wydziału przy ul. Narutowicza 17A.

 

 

 

Konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs „MONOGRAFIE”. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Czytaj więcej...

VIII Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego (MKDUS 2015)

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ma raz jeszcze niebywały zaszczyt zaprosić Państwa na VIII Międzydyscyplinarną Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego (MKDUS 2015).

Czytaj więcej...

Dyżury i konsultacje prof. Jerzego Ciapały w lipcu i wrześniu 2015 r.

Dyżury i konsultacje prof. Jerzego Ciapały w lipcu i wrześniu 2015 r. odbędą się w godz. 11:00-12:30 (p. 402, ul. Narutowicza 17 A)

w następujących terminach:

- 30.07.2015 r.

- 03.09.2015 r.

- 10.09.2015 r.

- 24.09.2015 r.

Sprawozdania z działalności naukowo-badawczej

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich oraz programami kształcenia, warunkiem zaliczenia każdego roku studiów trzeciego stopnia jest złożenie przez doktoranta pisemnego sprawozdania z działalności naukowo-badawczej.

Sprawozdania proszę składać w dziekanacie, w pokoju 309b.

Informacja dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016, uprzejmie proszę o wskazanie zadań badawczych planowanych przez Państwa do realizacji w 2016 roku w ramach dotacji celowej na rok 2016 na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

Czytaj więcej...

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,72 MB (+3,720) - time