Odwołane seminarium dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US seminarium w dniu 8 kwietnia br. się nie odbędzie. Doktoranci proszeni są o umówienie się na indywidualne terminy spotkań.

Dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US dyżur, konsultacje i seminaria z dnia 23 i 24 marca br. zostają przeniesione na środę 22 marca br. odpowiednio: 10.00 - dyżur, 11.00 - konsultacje oraz od 12.00 - seminaria.

Rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem na ocenę

Od 1 marca 2017 r. studenci, którym przysługuje rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem z oceną nie składają w Dziekanatach wniosków. Decyzje w tej sprawie wydawane będą z urzędu. 

Studenci, którzy powtarzają przedmioty składają wnioski na dotychczasowych zasadach.

Transitive Justice. Creating Norms and System Change

The event takes place at Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) and is co-organized by University of Rostock (Germany), German Historical Institute Warsaw and Palacký University in Olomouc (Czech Republic).

 

We would like to invite PhD Students of all humanistic disciplines to the event. Please find the further information in the attached file, containing the concept and content of this international event as well as the application form. The doctoral candidates will work in four workgroups under the guidance of acknowledged fellows.

 

The Summer School will be held in English. Every participant will be invited to deliver a paper inspired by the event, which will be published in the "CGS Studies" series, by the Cambridge Scholars Publishing press.

 

We are looking forward to your participation.

Yours faithfully

Ralph Schattkowsky
Adam Jarosz


--
Secretary
--
Copernicus Graduate School
Nicolaus Copernicus University in Toruń
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń, Poland
www.cgs.umk.pl

Oświadczenie o ilości rat w opłacie czesnego w semestrze letnim 2016/17

W dniu 28 lutego 2017 r. upływa termin składania oświadczenia dotyczącego ilości rat w opłacie czesnego na semestr letni w roku akademickim 2016/17.

 

Oświadczenie należy składać osobiście w Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok.4) bądź wysłać pocztą. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej/wysłane faksem nie będzie akceptowane. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza, że opłata semestralna wnoszona jest w formie JEDNORAZOWEJ.

Seminarium doktoranckie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US zaprasza chętnych doktorantów na seminarium o godz. 14.30 w sobotę 4 marca br. 

Seminarium doktoranckie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US zaprasza doktorantów na seminarium w dniu 14 stycznia o godz.14.00.

Wpisywanie publikacji za lata 2013-2016 do Bazy PUBLI

 

Szanowni Doktoranci SSD i NSD,

proszę o wpisanie do Bazy PUBLI Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich (okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2016 r.).

 

Bazę PUBLI prowadzi Biblioteka Główna US. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://publiform.bg.szczecin.pl/?f=1

 

W rubryce UWAGI proszę wpisać: doktorant WPiA US, który nie jest pracownikiem WPiA US.

 

Z uwagi na proces parametryzacji proszę o wpisanie publikacji w terminie do 23 grudnia 2016 r.

 

Z ustaleń z Biblioteką Główną US wynika, że do wpisania publikacji do Bazy PUBLI, wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym objętości publikacji w arkuszach wydawniczych albo liczby znaków ze spacjami w edytorze tekstu, np. programie Word.

 

Wymóg dotyczy opublikowanych w latach 2013-2016 książek oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Arkusz wydawniczy zawiera 40 tys. znaków ze spacjami, lub inaczej: 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków (3000 cm2 ilustracji). W razie trudności z precyzyjnym ustaleniem objętości publikacji ewentualnym rozwiązaniem jest podanie wartości szacunkowej. W celu oszacowania objętości pracy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje policzenie znaków na stronie danej publikacji i przemnożenie przez liczbę stron.

 

Tylko publikacje zgłoszone do Bazy PUBLI stanowią podstawę do oceny parametrycznej Wydziału oraz zostaną przesłane do Bazy Osiągnięć.

 

Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 91 444 28 62

Seminarium doktoranckie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W sobotę 19 listopada dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US zaprasza chętnych doktorantów na seminarium na godz. 14.00.

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dra O. Boguckiego

Od dnia 28 października 2016 r. konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego będą odbywać się we wtorki w godzinach 15.15.-16.15.

Ningbo University i Guandong University of Foreign Studies

Rozpoczęła się dodatkowa kwalifikacja dla studentów studiów III stopnia, którzy chcieliby wyjechać w semestrze letnim 2016/2017 do Chin.

 


Uczelnie partnerskie, do których można wyjechać to Ningbo University i Guandong University of Foreign Studies. Studenci wyjeżdżający otrzymają stypendium w wysokości 650 € miesięcznie oraz dodatkowy grant na pokrycie kosztów podróży w wysokości 1100 €.

 

Wszystkie zasady, terminy i dokumenty znajdują się na stronie http://www.dsm.usz.edu.pl/wyjazdy-na-studia

 

Więcej informacji u mgr Adrianny Ogonowskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Konsultacje, dyżury, seminaria dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z nieobecnością p. dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US do 6 listopada br. konsultacje, dyżury, a także seminaria (o czym seminarzyści byli informowani odrębnie) nie odbędą się w tym okresie. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone zgodnie z planem zajęć.

Dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 13 października br.

W związku z wyjazdem służbowym  dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w czwartek 13 października br. odbędzie się w godz. 10.00-11.00.

IV i V r. - Pierwsze seminarium doktoranckie prof. Z. Kuniewicza i prof. B. Ziemianina

Pierwsze spotkanie seminaryjne dla doktorantów prof. Z. Kuniewicza i prof. B. Ziemianina w sem. zimowym r.a. 2016/2017 odbędzie się 8 października 2016 r. (sobota) o godz. 11.30, pok. 103.

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców na rok 2016

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2016 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych*, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Seminarium doktoranckie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US pierwsze seminarium doktoranckie zaplanowane 8.10 odbędzie się w indywidualnych terminach ustalonych z chętnymi doktorantami.

Konsultacje dydaktyczne dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje odbędą się 5 pażdziernika o godz. 10.00, dyżur dydaktyczny o godz. 12.00.

Współpraca nauki z biznesem - warsztaty

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje Projekt Nauka a biznes czyli jak wdrażać i chronić innowacyjne pomysły, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest zachęcenie przedstawicieli świata nauki i biznesu do nawiązywania i rozwoju współpracy.

Czytaj więcej...

Doktoranci studia stacjonarne i studia niestacjonarne - informacja

Dziekanat studiów doktoranckich przypomina, iż doktoranci którzy do dnia dzisiejszego nie odebrali indeksów i kart egzaminacyjnych zobowiązani są w trybie pilnym do ich odebrania i uzupełnienia wpisów. Jednocześnie  informujemy, że obowiązkiem doktoranta jest uzyskanie wpisu z zaliczenia z seminarium oraz uzyskanie wpisu zaliczenia z praktyki (zajęcia praktyczne) .                                           

Ostateczny termin złożenia w dziekanacie:

  • indeksów
  • kart egzaminacyjnych
  • sprawozdań  z  pracy naukowo badawczej za rok ak.2015/2016 

upływa dnia  27.09.2016 r. ( wg. Organizacji  Roku Akademickiego 2015/2016).

Oświadczenia dot. ilości rat w opłacie czesnego w roku akademickim 2016/17 - semestr zimowy

W dniu 26 września 2016r. upływa termin składania oświadczeń dot. ilości rat w opłacie czesnego w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017.
Deklaracje należy składać osobiście w Sekcji Organizacyjno-Finansowej Wydziału Prawa i Administracji (pok. 4) lub pocztą.
Oświadczenia wysłane faksem bądź elektronicznie nie będą akceptowane.
Niezłożenie oświadczenia w ww. terminie oznacza, że opłata semestralna będzie wnoszona w formie JEDNORAZOWEJ !

Stypendium dla doktorantów za wybitne osiągnięcia

Szanowni Doktoranci,

 

uprzejmie informuję, że do dnia 23 września 2016 r. możecie Państwo złożyć wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady i tryb składania wniosku określa zarządzenie nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. (tekst w załączniku). 

 

 Stypendium dla doktorantow za wybitne osiagniecia - zarzadzenie 45 z 2016 roku

OBWIESZCZENIE WYBORCZE


Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji US.


Wybory zarządza się w dniu 5 lipca 2016 r.
w godzinach 17.00 -17.15 w sali 015 w budynku wydziału Prawa
i Administracji w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17A.

 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej frekwencji, 11 tura wyborów odbędzie się tego samego dnia w tym samym miejscu w godz. 17.20 -17.30.


Kandydatury na członków Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania, tj. do godziny 23:59 do dnia 27 czerwca 2016 roku.

 

Zgłoszenie kandydatury będzie następowało poprzez drogę elektroniczną (e-mail). W zgłoszeniu proszę podać dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów oraz adres e-mail). Przyjęcie kandydatury nastâpi poprzez otrzyrnanie potwierdzenia zwrotnego od Komisji Rewizyjnej URSD.

 

Zgłoszenie kandydatur należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyciąg z Ordynacji Wyborczej.
§16.
1. Wybory są równe, odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą w nich udział osobiście aa podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej.
2. Każdy głosujący może oddać ważny głos, na co najmniej jednego kandydata, a maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów ma być obsadzonych w wyniku danych wyborów.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej URSD zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania między turmi kandydatami.

Wpisywanie publikacji za lata 2013-2016 do Bazy PUBLI

Szanowni Doktoranci SSD i NSD,

 proszę o wpisanie do Bazy PUBLI Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich (okres od stycznia 2013 r. do czerwca 2016 r.).

 Bazę PUBLI prowadzi Biblioteka Główna US. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://publiform.bg.szczecin.pl/?f=1

 W rubryce UWAGI proszę wpisać: doktorant WPiA US, który nie jest pracownikiem WPiA US.

 

Z uwagi na konieczność przesłania zgłoszonych publikacji do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, proszę o wpisanie publikacji w terminie do 18 czerwca 2016 r.

 Z ustaleń z Biblioteką Główną US wynika, że do wpisania publikacji do Bazy PUBLI, wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym objętości publikacji w arkuszach wydawniczych albo liczby znaków ze spacjami w edytorze tekstu, np. programie Word. 

 Wymóg dotyczy opublikowanych w latach 2013-2016 książek oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Arkusz wydawniczy zawiera 40 tys. znaków ze spacjami, lub inaczej: 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków (3000 cm2 ilustracji). W razie trudności z precyzyjnym ustaleniem objętości publikacji ewentualnym rozwiązaniem jest podanie wartości szacunkowej. W celu oszacowania objętości pracy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje policzenie znaków na stronie danej publikacji i przemnożenie przez liczbę stron.

 Tylko publikacje zgłoszone do Bazy PUBLI stanowią podstawę do oceny parametrycznej Wydziału oraz zostaną przesłane do Bazy Osiągnięć.

 Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 91 444 28 62

 

 

Złożenie podpisów pod oświadczeniami o afiliacji publikacji oraz obowiązek dostarczenia publikacji do wglądu

Szanowni Doktoranci SSD oraz NSD,

 

            uprzejmie proszę o pilne podpisanie oświadczenia o afiliacji Państwa publikacji na rzecz WPiA US. Tekst oświadczenia dostępny jest w Dziekanacie (ul. Narutowicza 17a, pok. 2).

 

            Także w związku z zarządzeniem nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów, uprzejmie proszę o dostarczenie do wglądu Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich.  Publikacje można dostarczyć w dogodnej dla Państwa formie: oryginału albo kserokopii publikacji.

 

W przypadku dostarczenia kserokopii proszę o następujące strony: stronę tytułową, stronę podtytułową, spis treści, pierwszą oraz ostatnią stronę publikacji.

 

Oryginały publikacji albo kserokopie proszę złożyć w pok. 307 albo Sekretariacie Dziekana (pok. 116) w budynku przy ul. Narutowicza 17 a.

 

Kserokopie można zostawić także na nazwisko Mirella Drab w portierni w budynku przy ul. Narutowicza 17a.

Z poważaniem, Mirella Drab

Pok. 307

Tel. 91 444 28 62

IV Biennale Europejskiego Stowarzyszenia Historii Prawno-Porównawczej - Kultura, tożsamość i instrumentalizm prawny" - Summer Program

W dniach 28 VI – 1 VII 2016 r. odbędzie się w Trójmieście IV Biennale Europejskiego Stowarzyszenia Historii Prawno-Porównawczej - Kultura, tożsamość i instrumentalizm prawny”, międzynarodowa konferencja naukowa organizowana wspólnie przez Uniwersytet Gdański i European Society for Compatrative Legal History.   

Czytaj więcej...

Odbiór indeksów i kart egzaminacyjnych

Dziekanat Studiów III stopnia zaprasza doktorantów po odbiór indeksów i kart egzaminacyjnych.

Ostateczny termin złożenia w dziekanacie: indeksów, kart egz. oraz sprawozdań z pracy naukowo badawczej za rok ak.2015/2016 został wyznaczony na dzień 27.09.2016r. ( wg. Organizacji  Roku Akademickiego 2015/2016).   

Obwieszczenie wyborczej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza wybory na doktoranckiego członka Uczelnianego Kolegium Elektorów. 

 

Pobierz obwieszczenie wyborcze [plik .PDF]

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,72 MB (+3,717) - time