Obowiązek dostarczenia publikacji do wglądu

Szanowni Doktoranci,

 

w związku z zarządzeniem nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów, uprzejmie proszę o dostarczenie do wglądu Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich.

 

Proszę o dostarczenie publikacji w terminie do końca sesji poprawkowej roku akademickiego 2014/2015.

 

Publikacje można dostarczyć w dogodnej dla Państwa formie: oryginału albo kserokopii publikacji.

 

W przypadku dostarczenia kserokopii proszę o następujące strony: stronę tytułową, stronę potytułową, spis treści, pierwszą oraz ostatnią stronę publikacji.

 

Oryginały publikacji albo kserokopie proszę złożyć w pok. 307 albo Sekretariacie Dziekana (pok. 116) w budynku przy ul. Narutowicza 17 a.

 

Kserokopie można zostawić także na moje nazwisko w portierni w budynku przy ul. Narutowicza 17a, ewentualnie zeskanowane strony można przesłać pocztą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

II r. - egzamin z Wykładni prawa

 Egzamin z Wykładni prawa u Pana prof. Macieja Zielińskiego odbędzie się 20 czerwca br. o godzinie 9.00 w sali 101.

II r. - Wyniki zapisów na przedmiot specjalizacyjny

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na przedmiot specjalizacyjny, w roku 2015/2016 będzie realizowany wykład Zagadnienia prawa publicznego, prowadzony przez Pana prof. zw. dra hab. Zbigniewa Ofiarskiego oraz Panią dr hab. prof. US Małgorzatę Ofiarską.

II r. - Zmiana kolejności wykładów w dniu 13 czerwca 2015 r.

W dniu 13 czerwca br. nastąpi zmiana kolejności wykładów: o godzinie 8.00 odbędzie się wykład z Prawa autorskiego w pracy naukowej z Panią dr hab. Dorotą Sokołowską (potrwa do godz. 12.00), a o godzinie 14.00 odbędzie się wykład z Wykładni prawa  z Panem prof. zw. dr hab. Maciejem Zielińskim.

 

Seminaria doktoranckie dla doktorantów II roku rozpoczną się w tym dniu wyjątkowo o godzinie 12.00.

Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Janusza Sługockiego w dniu 13 czerwca 2015 r.

W dniu 13 czerwca 2015 r. seminarium doktoranckie z prof. dr hab. Januszem Sługockim zostaje odwołane.

III r. - Zaliczenie z przedmiotu Prawo publiczne I

Dnia 13 czerwca b.r. (sobota) odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Prawo publiczne I (godz. 14.00, sala nr 219 w budynku przy G. Narutowicza 17a). 

 

II r. - Zapisy na przedmiot specjalizacyjny do wyboru

W dniu 13 czerwca 2015 r.  odbędą się zapisy na przedmiot specjalizacyjny do wyboru, realizowany w roku akademickim 2015/2016 w semestrze letnim.

 

Doktoranci  dokonują wyboru jednego wykładu spośród dwóch niżej wymienionych:

 

1) Zagadnienia prawa prywatnego – dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US

2) Zagadnienia prawa publicznego  – prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski,  dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US

 

Zapisy odbędą w tradycyjnej formie zapisów papierowych, o godz. 14.00, tuż przed wykładem  Pani dr hab. Doroty Sokołowskiej z Prawa autorskiego  (sala 101).

 

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w zapisach o wskazanej godzinie, mogą to zrobić w Dziekanacie (pok. 309B) w trakcie dyżuru  w dniu 13 czerwca w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

Uruchomiony zostanie jeden wykład, wybrany przez większość doktorantów.

 

Sylabusy:

 

 

 

 

 

 

Zmiana terminu seminarium doktoranckiego u Prof. dr hab. Janusza Sługockiego

Najbliższe seminarium doktoranckie u Prof. dr hab. Janusza Sługockiego odbędzie się dnia 23 maja 2015 o godz. 09.00 sala 117

Dziekanat Niestacjonarnych Studiów III Stopnia - informacja

Uprzejmie informuję, że w tym tygodniu Dziekanat Niestacjonarnych Studiów III Stopnia będzie czynny wyjątkowo:

w czwartek (7 maja) w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz w piątek (8 maja) w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

We wtorek 5 maja br. Dziekanat będzie nieczynny.

Wybory do Rady Wydziału Wydziału Prawa i Administracji US

OBWIESZCZENIE WYBORCZE 

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza wybory do Rady Wydziału Wydziału Prawa i Administracji US. 

 

Wybory zarządza się w dniu 18 kwietnia 2015r. 

W budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Narutowicza 17A 

sala nr 219

w godzinach 11.30 -12.30. 

 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej frekwencji, II tura wyborów odbędzie się tego samego dnia w godz. 12:45 – 13:30.

 

Kandydatury na członków Rady Wydziału należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania, tj. do godziny 23:59 do dnia 10 kwietnia 2015 roku. 

Zgłoszenie kandydatury będzie następowało poprzez drogę elektroniczną (e-mail). 

W zgłoszeniu proszę podać dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów oraz adres e-mail). Przyjęcie kandydatury nastąpi poprzez otrzymanie potwierdzenia zwrotnego od Komisji Rewizyjnej URSD. 

 Zgłoszenie kandydatur należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Wyciąg z Ordynacji Wyborczej. 

§16. 

1. Wybory są równe, odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą w nich udział osobiście na podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej. 

2. Każdy głosujący może oddać ważny głos, na co najmniej jednego kandydata, 

a maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów ma być obsadzonych w wyniku danych wyborów. 

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej URSD zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania między tymi kandydatami.

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji US

OBWIESZCZENIE WYBORCZE 

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji US. 

 

Wybory zarządza się w dniu 18 kwietnia 2015r. 

W budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Narutowicza 17A 

sala nr 219

w godzinach 11.30 -12.30. 

 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej frekwencji, II tura wyborów odbędzie się tego samego dnia w godz. 12:45 – 13:30.

 

Kandydatury na członków Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania, tj. do godziny 23:59 do dnia 10 kwietnia 2015 roku. 

Zgłoszenie kandydatury będzie następowało poprzez drogę elektroniczną (e-mail). 

W zgłoszeniu proszę podać dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów oraz adres e-mail). Przyjęcie kandydatury nastąpi poprzez otrzymanie potwierdzenia zwrotnego od Komisji Rewizyjnej URSD.

 

 Zgłoszenie kandydatur należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Wyciąg z Ordynacji Wyborczej. 

§16. 

1. Wybory są równe, odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą w nich udział osobiście na podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej. 

2. Każdy głosujący może oddać ważny głos, na co najmniej jednego kandydata, 

a maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów ma być obsadzonych w wyniku danych wyborów. 

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej URSD zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania między tymi kandydatami.

IV r. - Zaliczenie zajęć praktycznych

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z planem studiów doktorant ma obowiązek zaliczenia na IV roku 15 godzin zajęć praktycznych, polegających na uczestniczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych wskazanych przez promotora.


Łącznie, w ciągu całych studiów, doktorant zobowiązany jest do zaliczenia 45 godzin zajęć praktycznych – w trakcie III i IV roku.


Zaliczenia zajęć – w postaci wpisu do karty okresowych osiągnięć doktoranta - dokonuje opiekun naukowy (promotor).

III r - Zaliczenie zajęć praktycznych

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z planem studiów doktorant ma obowiązek zaliczenia na III roku od 25 do 75 godzin zajęć praktycznych (maksymalnie 100 godzin i 11 punktów ECTS w ciągu III i IV roku studiów).


Realizacja ww. zajęć praktycznych polega na prowadzeniu lub współprowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych albo/lub uczestniczeniu w realizacji projektów badawczych. Realizacja zajęć może odbywać się w trakcie jednego lub dwóch semestrów.


Zaliczenia zajęć – w postaci wpisu do karty okresowych osiągnięć doktoranta - dokonuje opiekun naukowy (promotor).

Deklaracje dotyczące ilości rat w opłacie czesnego w semestrze letnim 2014/2015

Oświadczenie dotyczące ilości rat w opłacie czesnego w semestrze letnim 2014/2015 należy składać do dnia 27 lutego 2015r. w Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok. 4) lub wysłać pocztą. Oświadczenia złożone po terminie oraz wysłane pocztą elektroniczną bądź faksem nie będą akceptowane. 

Zmiana terminu dyżuru dziekanatu niestacjonarnych studiów doktoranckich

Uprzejmie informuję, że dziekanat niestacjonarnych  studiów doktoranckich w piątek 12 grudnia br. będzie nieczynny. Dyżur został  przeniesiony na środę 17 grudnia br.

Uwaga Doktoranci – uczestnicy seminarium Pani dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej

Uprzejmie informuję, że na najbliższym zjeździe - w sobotę 22 listopada 2014 r. - seminarium doktoranckie zostało przeniesione na godzinę 14.15.

Obsługa słuchaczy studiów III stopnia

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że od dnia 18 listopada 2014 r. obsługa uczestników niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia odbywać się będzie w pok. 309B zgodnie z poniższym harmonogramem:
    wtorek 10:00 – 14:00
    piątek 10:00 – 14:00
Zjazdy wykładowe
    piątek (przedzjazdowy) 10:00 – 16:00
    sobota 9:00 – 13:00


Bardzo proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów, również w kontaktach telefonicznych. Poza wyznaczonymi godzinami doktoranci nie będą obsługiwani.
W najbliższą sobotę, 18 października 2014 r., będzie możliwość przedłużenia legitymacji doktoranckiej. W związku z tym bardzo proszę, by jedna osoba zebrała wszystkie legitymacje z roku i dostarczyła je do pok. 309B przed zajęciami; przedłużoną legitymację będą miały tylko te osoby, które dopełniły wszystkich formalności związanych z awansowaniem na następny rok.

Stypendia dla doktorantów

Szanowni Doktoranci, w roku akademickim 2014/2015 składanie wniosków o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej:
·  stypendium socjalne;
·  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
·  stypendium dla najlepszych doktorantów;
·  zapomoga
odbywa się w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto doktoranta znajdujące się na stronie „e-Dziekanat” oraz w formie papierowej wraz z załącznikami.

 
Rejestracja internetowa rozpocznie się od 3 października 2014 r.

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w  Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości Al. Wojska Polskiego 65, I p. pok. 5, w godz. 8.00- 14.00

Wnioski o stypendium:

·  socjalne                        

·  specjalne

·  zapomogę

w Sekcji Organizacyjno-Finansowej, pok.4.

 

Godziny przyjmowania:

Wtorek-Piątek 10.00 – 14.00

Doktoranci studiów niestacjonarnych:

 

Soboty zjazdowe 9.00 – 13.00

 

 Zarządzenie nr 52/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Dodatkowy termin egzaminu u prof. J. Ciapały

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przedmiotu: System prawa Unii Europejskiej u Pana dra hab. prof. US Jerzego Ciapały, mogą go zdawać w czwartek 9 października 2014 r. o godzinie 11.00 (pok. 402).

Warunek zaliczenia roku - studia niestacjonarne

Uwaga Doktoranci!

Przypominam, że zgodnie z planami studiów, warunkiem zaliczenia każdego roku na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia jest przedstawienie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej.

Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, proszone są o niezwłoczne złożenie sprawozdań w pok. 309B.

Deklaracje dot. płatności w ratach w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/15

Dnia 30.09.2014r. upływa ostateczny termin składania oświadczeń dotyczących płatności czesnego w ratach w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015. Deklaracje należy składać w Sekcji Organizacyjno-Finansowej (pok. 4) osobiście lub wysłać pocztą. Deklaracje złożone faxem lub pocztą elektroniczną oraz złożone po terminie nie będą akceptowane.
Niezłożenie oświadczenia oznacza, że doktorant wnosi opłatę semestralną w formie JEDNORAZOWEJ.

I i III r. - Egzaminy poprawkowe z Filozofii prawa i Metodologii nauk prawnych

Uwaga doktoranci I i III roku

Uprzejmie informuję, że egzaminy poprawkowe z przedmiotów Filozofia prawa oraz Metodologia nauk prawnych u Pana dr. hab. Stanisława Czepity, prof. US odbędą się w sobotę 20 września br. o godzinie 8.30 w sali nr 121 przy ul. Narutowicza 17a.

Doktoranci III roku

Dotyczy egzaminu z przedmiotu: System prawa Unii Europejskiej a system prawa krajowego

u Pana dra hab. prof. US  Jerzego Ciapały.

 

Egzamin  dla osób, które do tej pory do egzaminu nie przystępowały (pierwszy termin),  odbędzie się 14 września 2014 r. o godzinie 10.00.

 

 

Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są do przesłania opinii prawnych - listownie - do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Egzamin z przedmiotu System prawa Unii Europejskiej a system prawa krajowego

Egzamin z przedmiotu System prawa Unii Europejskiej a system prawa krajowego odbędzie się w dniu 12 lipca od godz. 9.30 - 12.00, pokój 402. Dla osób które zdecydują się zdawać egzamin we wrześniu, termin egzaminu zostanie podany pod koniec sierpnia.

I i III r. - Egzaminu u prof. S. Czepity

I rok - Metodologia nauk prawnych, Filozofia prawa, 
III rok - Filozofia prawa
Egzaminy z powyższych przedmiotów odbędą się w następujących terminach:
28.06. 2014 r.
05.07. 2014 r.
19.07.2014 r.


Każdy student może przyjść na egzamin w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Egzaminy będą się odbywały w sali 121 ul. Narutowicza 17a o godz. 9.00.

Seminarium doktoranckie prof. K. Flagi-Gieruszyńskiej

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 24 maja br. seminarium doktoranckie nie odbędzie się w zaplanowanych godzinach. Zainteresowanych doktorantów zapraszam w ten sam dzień o godz. 18.00

prof. K. Flaga-Gieruszyńska

Stypendia doktoranckie Marszałka Województwa Lubuskiego

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza nabór do naboru wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach realizacji projektu systemowego pt. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" z Poddziałania  8.2.2 PO KL.Stypendium wynosić będzie do 5.000 zł miesięcznie i zostanie przyznane za okres maksymalnie 12 miesięcy.1 Projekt skierowany jest do osób, które: 
1) są uczestnikami studiów doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora, 
2) są pracownikami naukowymi z otwartym przewodem doktorskim, 
3) nie należą do ww. grup, a mają wszczęty przewód doktorski, 
4) są zameldowane na terenie województwa lubuskiego, 
5) kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, a mianowicie w obszarze: 
a) kierunków technicznych (matematyczno-statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych, architektury i budownictwa, informatycznych); 
b) usług biznesowych (w zakresie architektury i działalności inżynieryjnej oraz ochrony środowiska).2. Tryb i warunki przyznawania stypendiów dla doktorantów określa Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.lubuskie.pl oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego: www.efs.Iubuskiepl.


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 68-45-65-434.3. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 11 kwietnia 2014 roku, w godzinach 8.00-15.00, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. 

 

 

 

IV r - Odwołane seminarium prof. D. Tarnowskiej

Seminarium doktoranckie prof. D. Tarnowskiej w dniu 8 marca zostało odwołane. 

Zmiana terminów wystąpień na zaj. z Wykładni prawa

Na prośbę doktorantów zostały zmienione terminy wystąpień na zajęciach z Wykładni prawa:
I grupa - 8 marca 2014 r.
II grupa - 5 kwietnia 2014 r.
III grupa - 6 kwietnia 2014 r.
IV grupa - 24 maja 2014 r.


Zajęcia czerwcowe poświęcone będą podsumowaniu Państwa wiedzy i umiejętności.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,78 MB (+3,782) - time