Wpisy u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

Wpisy u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US odbędą się w dniu 13 lipca br. o godz. 10.00.

Ogłoszenie dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US JEDYNE konsultacje i dyżur w lipcu br. odbędą się w dniu 13 lipca br. o godz. 10.00 i 11.00.

 

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego

 

Konsultacje dydaktyczne dr. hab. prof. US Rajmunda Molskiego będą się odbywały w czwartki, godz. 13.00-14.00.

SGH: IX edycja Konferencji Doktorantów i Doktorów Młodzi KES - grudzień 2017

Szanowni Państwo,

 

już po raz dziewiąty Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej

Handlowej w Warszawie zaprasza doktorantów i młodych doktorów do udziału w Konferencji „Młodzi KES". Temat tegorocznej edycji brzmi „Nauki

społeczno-ekonomiczne. Nieprzetarte ścieżki czy utarte szlaki?".

 

Celem konferencji – oprócz prezentacji i popularyzacji dorobku naukowego

uczestników w formie recenzowanej monografii pokonferencyjnej – jest

integracja środowiska młodych badaczy. Zapraszamy młodych naukowców

prowadzących badania w szeroko rozumianych naukach społecznych i

ekonomicznych: ekonomii i finansach, polityce publicznej i społecznej,

politologii i socjologii, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i

historii gospodarczej, studiach nad samorządem terytorialnym, gospodarką

przestrzenną i rozwojem regionalnym. Mile widziane będą także referaty

poruszające filozoficzne i prawne aspekty nauk społecznych i

ekonomicznych. Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Termin nadsyłania abstraktów

upływa 1 października. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Z poważaniem

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Jan Misiuna

SSD III rok - Współczesne problemy prawa handlowego

Egzamin z Współczesnych problemów prawa handlowego u dr hab. prof. US Z. Kuniewicza odbędzie się 26.06.2017r. o godz. 9.00 (w sali gdzie odbywały się wykłady). 

Wpisy zaliczeniowe z przedmiotu "Efektywność ochrony prawnej..." u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

Studenci, którzy złożyli prace zaliczeniowe z przedmiotu "Efektywność ochrony prawnej..." mogą uzyskać wpisy u dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 6 czerwca o godz. 12.00, s. 408.

Baza Osiągnięć Pracowników

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że proces synchronizacji publikacji w Bazie Osiągnięć Pracowników został przez Wykonawcę zakończony (informacja z dnia 2 czerwca 2017 r.). Użytkownicy, którzy nie widzą swoich publikacji lub mają inne problemy z publikacjami, proszeni są o kontakt za pomocą formularza kontaktowego Bibliografii na stronie: http://bibliografia.bg.szczecin.pl/Home/Contact                                                                                     

Jako adresu e-mail proszę użyć adresu używanego w BOP, jako adresata proszę wybrać "Administrator techniczny bazy". Proszę o zapoznanie się z zasadami punktacji zamieszczonymi w opcji: DASHBOARD. Uprzejmie proszę o uzupełnienie BOP o Państwa osiągnięcia w 2017 r.

 

Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

Przełożone dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. K.Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US najbliższe konsultacje odbędą się 6 czerwca br. o godz. 11.30, dyżur - 12.30 i seminaria - 13.30.

Konsultacje i dyżur dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 25 maja br. dr Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje i dyżur odbędą się w dniu 24 maja br. odpowiednio o 9.00 i 10.00, a seminarium w dniu 26 maja o godz. 9.00.

III r. - zmiana sali wykładowej

W dniu 12 kwietnia br. wykład z przedmiotu Współczesne problemy publicznego prawa gospodarczego wyjątkowo odbędzie się w sali 120, ul. Narutowicza.

II r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Uwaga. Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęc - zmienione zostały daty wykładów z przedmiotu Wybrane zagadnienia współczesnego prawa dotyczące rodziny.

Aktualny rozkład zajęć do pobrania z witryny WPiA US

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców w 2017 roku

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2017 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski o sfinansowanie projektu badawczego wraz z kosztorysem finansowym projektu należy składać według wzoru określonego w załącznikach nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 19/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. - Regulamin podziału dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. O przyznanie środków z dotacji celowej mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji US, którzy nie ukończyli 35 roku życia (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z 2016 r. poz. 2045).

Wnioski należy składać w terminie do 24 kwietnia 2017 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US (pokój nr 116).

Przeniesione dyżur, konsultacje i seminaria dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej prof. US z dnia 13 kwietnia br.

W związku z nieobecnością dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 13 kwietnia br. dyżur i konsultacje odbędą się 11 kwietnia odpowiednio o 10.00 i 11.00 a seminaria o 12.00. 

Zmiana daty wykładu z przedmiotu Prawo zobowiązań – zagadnienia wybrane

Wykład z przedmiotu Prawo zobowiązań – zagadnienia wybrane z dniu 7 kwietnia zostaje przełożony na 28 kwietnia br. Godzina rozpoczęcia wykładu i sala pozostają bez zmian. 

III r. - Zmiana w rozkładzie zajęć

Uwaga. Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć dla III roku stacjonarnych studiów doktoranckich. Aktualny rozkład zajęć do pobrania na stronie WPiA.

Rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem na ocenę

Od 1 marca 2017 r. studenci, którym przysługuje rejestracja warunkowa z dodatkowym egzaminem lub zaliczeniem z oceną nie składają w Dziekanatach wniosków. Decyzje w tej sprawie wydawane będą z urzędu. 

Studenci, którzy powtarzają przedmioty składają wnioski na dotychczasowych zasadach.

Odwołany wykład dra hab. prof. US Stanisława Czepity

W dniu 14 marca br. wykład z przedmiotu Aktualne problemy filozofii prawa zostaje odwołany. O terminie pierwszego wykładu zostaniecie Państwo poinformowani osobnym ogłoszeniem.

Transitive Justice. Creating Norms and System Change

The event takes place at Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) and is co-organized by University of Rostock (Germany), German Historical Institute Warsaw and Palacký University in Olomouc (Czech Republic).

 

We would like to invite PhD Students of all humanistic disciplines to the event. Please find the further information in the attached file, containing the concept and content of this international event as well as the application form. The doctoral candidates will work in four workgroups under the guidance of acknowledged fellows.

 

The Summer School will be held in English. Every participant will be invited to deliver a paper inspired by the event, which will be published in the "CGS Studies" series, by the Cambridge Scholars Publishing press.

 

We are looking forward to your participation.

Yours faithfully

Ralph Schattkowsky
Adam Jarosz


--
Secretary
--
Copernicus Graduate School
Nicolaus Copernicus University in Toruń
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń, Poland
www.cgs.umk.pl

III r. - Zmiana w rozkładzie zajęć.

Zmiana w rozkładzie zajęć.

Wpisywanie publikacji za lata 2013-2016 do Bazy PUBLI

 

Szanowni Doktoranci SSD i NSD,

proszę o wpisanie do Bazy PUBLI Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich (okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2016 r.).

 

Bazę PUBLI prowadzi Biblioteka Główna US. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://publiform.bg.szczecin.pl/?f=1

 

W rubryce UWAGI proszę wpisać: doktorant WPiA US, który nie jest pracownikiem WPiA US.

 

Z uwagi na proces parametryzacji proszę o wpisanie publikacji w terminie do 23 grudnia 2016 r.

 

Z ustaleń z Biblioteką Główną US wynika, że do wpisania publikacji do Bazy PUBLI, wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym objętości publikacji w arkuszach wydawniczych albo liczby znaków ze spacjami w edytorze tekstu, np. programie Word.

 

Wymóg dotyczy opublikowanych w latach 2013-2016 książek oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Arkusz wydawniczy zawiera 40 tys. znaków ze spacjami, lub inaczej: 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków (3000 cm2 ilustracji). W razie trudności z precyzyjnym ustaleniem objętości publikacji ewentualnym rozwiązaniem jest podanie wartości szacunkowej. W celu oszacowania objętości pracy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje policzenie znaków na stronie danej publikacji i przemnożenie przez liczbę stron.

 

Tylko publikacje zgłoszone do Bazy PUBLI stanowią podstawę do oceny parametrycznej Wydziału oraz zostaną przesłane do Bazy Osiągnięć.

 

Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 91 444 28 62

Zmiana terminu konsultacji dra Łukasza Dubińskiego

Konsultacje dra Łukasza Dubińskiego planowane na  30.11.2016r.  nie odbędą się.

Konsultacje zostaną odrobione dnia 14.12.2016 r.  w godz. 12.45 - 13.45.

III r. - Zmiana sali wykładowej w dniu 16 listopada br.

W dniu 16 listopada br. wykłady z przedmiotów Ethos akademicki i Pozyskiwanie środków na badania (przygotowanie wniosków o granty) wyjątkowo odbędą się w sali 119, ul. Narutowicza 17a.

Zmiana terminu konsultacji dydaktycznych dra O. Boguckiego

Od dnia 28 października 2016 r. konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego będą odbywać się we wtorki w godzinach 15.15.-16.15.

Ningbo University i Guandong University of Foreign Studies

Rozpoczęła się dodatkowa kwalifikacja dla studentów studiów III stopnia, którzy chcieliby wyjechać w semestrze letnim 2016/2017 do Chin.

 


Uczelnie partnerskie, do których można wyjechać to Ningbo University i Guandong University of Foreign Studies. Studenci wyjeżdżający otrzymają stypendium w wysokości 650 € miesięcznie oraz dodatkowy grant na pokrycie kosztów podróży w wysokości 1100 €.

 

Wszystkie zasady, terminy i dokumenty znajdują się na stronie http://www.dsm.usz.edu.pl/wyjazdy-na-studia

 

Więcej informacji u mgr Adrianny Ogonowskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Konsultacje, dyżury, seminaria dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z nieobecnością p. dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US do 6 listopada br. konsultacje, dyżury, a także seminaria (o czym seminarzyści byli informowani odrębnie) nie odbędą się w tym okresie. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone zgodnie z planem zajęć.

II r. - Rozkład zajęć został uzupełniony o daty wykładów z przedmiotu Wykładnia prawa.

Rozkład zajęć został uzupełniony o daty wykładów z przedmiotu Wykładnia prawa. 

Dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w dniu 13 października br.

W związku z wyjazdem służbowym  dyżur dydaktyczny dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US w czwartek 13 października br. odbędzie się w godz. 10.00-11.00.

Seminaria dla doktorantów profesor M. Tarnowskiej-Sobeckiej

Komunikat dla doktorantów Pani profesor M. Tarnowskiej-Sobeckiej. Seminaria dla doktorantów będą się odbywały w terminach wyznaczonych dla doktorantów niestacjonarnych, o których można dowiedzieć się u Kierownika Dziekanatów mgr Elżbiety Giełczyk.

III r. - Zmiana daty pierwszego wykładu z przedmiotu Ethos akademicki.

Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,70 MB (+3,697) - time