Wybory do Rady Wydziału Wydziału Prawa i Administracji US

OBWIESZCZENIE WYBORCZE 

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza wybory do Rady Wydziału Wydziału Prawa i Administracji US. 

 

Wybory zarządza się w dniu 18 kwietnia 2015r. 

W budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Narutowicza 17A 

sala nr 219

w godzinach 11.30 -12.30. 

 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej frekwencji, II tura wyborów odbędzie się tego samego dnia w godz. 12:45 – 13:30.

 

Kandydatury na członków Rady Wydziału należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania, tj. do godziny 23:59 do dnia 10 kwietnia 2015 roku. 

Zgłoszenie kandydatury będzie następowało poprzez drogę elektroniczną (e-mail). 

W zgłoszeniu proszę podać dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów oraz adres e-mail). Przyjęcie kandydatury nastąpi poprzez otrzymanie potwierdzenia zwrotnego od Komisji Rewizyjnej URSD. 

 Zgłoszenie kandydatur należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Wyciąg z Ordynacji Wyborczej. 

§16. 

1. Wybory są równe, odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą w nich udział osobiście na podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej. 

2. Każdy głosujący może oddać ważny głos, na co najmniej jednego kandydata, 

a maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów ma być obsadzonych w wyniku danych wyborów. 

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej URSD zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania między tymi kandydatami.

Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji US

OBWIESZCZENIE WYBORCZE 

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji US. 

 

Wybory zarządza się w dniu 18 kwietnia 2015r. 

W budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Narutowicza 17A 

sala nr 219

w godzinach 11.30 -12.30. 

 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej frekwencji, II tura wyborów odbędzie się tego samego dnia w godz. 12:45 – 13:30.

 

Kandydatury na członków Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania, tj. do godziny 23:59 do dnia 10 kwietnia 2015 roku. 

Zgłoszenie kandydatury będzie następowało poprzez drogę elektroniczną (e-mail). 

W zgłoszeniu proszę podać dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów oraz adres e-mail). Przyjęcie kandydatury nastąpi poprzez otrzymanie potwierdzenia zwrotnego od Komisji Rewizyjnej URSD.

 

 Zgłoszenie kandydatur należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Wyciąg z Ordynacji Wyborczej. 

§16. 

1. Wybory są równe, odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą w nich udział osobiście na podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej. 

2. Każdy głosujący może oddać ważny głos, na co najmniej jednego kandydata, 

a maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów ma być obsadzonych w wyniku danych wyborów. 

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej URSD zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania między tymi kandydatami.

I r. - Wykład z przedmiotu Metodologia nauk prawnych

Uprzejmie informuje, że wykład z przedmiotu Metodologia nauk prawnych dla I roku Studiów Stacjonarnych III stopnia w semestrze letnim 2014/15 odbędzie się 4 marca 2015 r. (środa) o godz. 15:15-16:45 (s. 101). Na tym spotkaniu zostaną ustalone terminy pozostałych wykładów.

Uwaga Doktoranci – uczestnicy seminarium Pani dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej

Uprzejmie informuję, że na najbliższym zjeździe - w sobotę 22 listopada 2014 r. - seminarium doktoranckie zostało przeniesione na godzinę 14.15.

Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla I roku studiów stacjonarnych III-go stopnia

Od dnia 17.10.2014r. do dnia 14.11.2014r. studenci I roku studiów stacjonarnych III-go stopnia zobowiązani są podpisać/zawrzeć umowę z Uczelnią o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Umowy należy podpisywać w Sekcji Organizacyjno-Finansowej Wydziału (pok.4) od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 14.

Odbiór indeksu

 Uprzejmie informuję, iż od dnia 14 października 2014 r. można odebrać indeks w sekretariacie studiów doktoranckich (pok.114). Odbiór indeksu za okazaniem dowodu wpłaty 4, 00 złote.

Odbiór legitymacji elektronicznych

Uprzejmie informuję, iż od dnia 08 października 2014 r. można odebrać legitymacje elektroniczne w sekretariacie studiów doktoranckich ( pok. 114) . Odbiór legitymacji  za okazaniem dowodu wpłaty 17,00 zł.

Zapisy na przedmiot do wyboru

W dniach od 2 do 6 października 2014 r. doktoranci I roku będą dokonywać poprzez e-dziekanat zapisów na przedmiot do wyboru, realizowany w semestrze zimowym. Każdy doktorant wybiera 1 przedmiot spośród 2.

 

 1. Ekonomia - prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska

 

 2. Socjologia - dr Sebastian Kołodziejczak"

I r. - Zapisy na wykłady monograficzne

W dniach od 2 do 6 października 2014 r. doktoranci I roku będą dokonywać poprzez e-dziekanat zapisów na wykłady monograficzne, realizowane w semestrze letnim. Każdy doktorant wybiera 3 wykłady spośród 6.

 

Wykłady monograficzne:

 

1. Współczesne problemy prawa bankowego - prof.zw.dr hab. Zbigniew Ofiarski

2. Współczesne zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego - prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin

3. Współczesne problemy badawcze nauki prawa administracyjnego - prof.dr hab. Janusz Sługocki

4. Prawo karne/nauka o strukturze przestępstwa - dr hab.prof.US Łukasz Pohl

5. Katalog zasad naczelnych polskiej konstytucji a katalog zasad traktatu lizbońskiego - prof.zw. dr hab. Andrzej Bałaban

6. Współczesne problemy badań nad prawem pracy - dr hab. prof. US Michał Skąpski

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,36 MB (+3,357) - time