Spotkania informacyjne dla doktorantów zainteresowanych wyjazdem na studia do Chin

Uprzejmie informuję, że w przyszłym tygodniu odbędą się spotkania informacyjne dla doktorantów zainteresowanych wyjazdem na studia do Chin. Spotkania odbędą się w budynku administracyjnym US, al. Jana Pawła II 31 w sali 010 na parterze w terminach:

 

5 listopada 2015, godz. 13.00
9 listopada 2015, godz. 10.00

(http://www.dsm.usz.edu.pl).

 

dr hab. Krystyna Nizioł

Pierwsze spotkanie doktorantów Prof. Tarnowskiej

Pierwsze spotkanie doktorantów Pani Profesor Tarnowskiej odbędzie się 17.10.2015 r., o godzinie 11.45 w pokoju 303.

Konkurs „MONOGRAFIE” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo,

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs „MONOGRAFIE”. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

 

Procedura konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

 

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Prace należy zgłaszać do 18 grudnia 2015 r. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe i prace magisterskie.

 

I rok 2015/16 - Umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty

 Studenci I roku studiów stacjonarnych III stopnia w roku akademickim 2015/16 zobowiązani są do podpisania w terminie do dnia 6 listopada 2015 r. umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawane dokumenty na stacjonarnych studiach III stopnia.
Umowę należy podpisać w Sekcji Organizacyjno-Finansowej Wydziału (pok. 4). Sekcja czynna jest dla studentów studiów stacjonarnych od wtorku do piątku od 10 do 14. W poniedziałki Sekcja jest NIECZYNNA.

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Seminaria dyplomowe dra hab. prof. US Marka Andrzejewskiego

dr hab. prof. US Marek Andrzejewski zaprasza seminarzystów w czwartek 15 października o godz. 11.00 doktoranci o 13.00 IV SSP o 15.00 V SSP w piątek 16 października o 13.00 V NSP o 19.30 (po wykładzie) IV NSP.

Pozdrawiam i do zobaczenia Marek Andrzejewski

I r. - Wyniki zapisów na przedmiot do wyboru i wykłady monograficzne

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na przedmioty do wyboru, w roku akademickim  2015/2016 będzie realizowany jeden przedmiot: SOCJOLOGIA.

 

W wyniku zapisów na wykłady monograficzne do wyboru, w semestrze letnim w roku akademickim  2015/2016 będą realizowane trzy niżej wymienione wykłady:

1) Współczesne zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego – prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin,

2) Współczesne problemy prawa bankowego – prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski,

3) Prawo karne / nauka o strukturze przestępstwa – dr hab. Łukasz Pohl, prof. US.

Kongres Młodych Ludzi Nauki - Wizja, Nauka, Postęp

Program III Kongresu Młodych Ludzi Nauki obejmuje szeroko rozumianą tematykę dotyczącą zagadnień z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych oraz humanistyczno-społecznych. Konferencja ta ma na celu stworzenie płaszczyzny do dyskusji i zacieśnienia kontaktów między przedstawicielami młodych naukowców.

Szczegóły na stronie:

http://doktoranci.com.pl/

I, II r. - Seminarium doktoranckie dra hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza

Pierwsze seminarium doktoranckie odbędzie się w dniu 17 października 2015 r., o godz. 11.45, pokój 103, ul. Narutowicza 17 a.

I r. - Zmiana daty pierwszych ćwiczeń

Pierwsze ćwiczenia z Dydaktyki kształcenia akademickiego odbędą się 27 października 2015 r.

Dyżur i konsultacje dra Olgierda Boguckiego

W dniu 8 października dyżur oraz konsultacje dydaktyczne dra O. Boguckiego zostają odwołane.

Seminaria i konsultacje dra hab. prof. US Marka Andrzejewskiego

Dr hab. prof. US Marek Andrzejewski zaprasza seminarzystów na inauguracyjne spotkania:

czwartek, 1 października

14.oo IV SSP

15. 50 V SSP

 

piątek, 2 października

13.30 IV NSP

14.40 V NSP

 

Doktorantów zapraszam na konsultacje indywidualne w piątek od 11 do 13,

 

po uprzednim anonsie sms-owym (do środy wieczór).

Rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016

W dniu 8.10.2015 r. o godz. 14.30 w sali Rady Wydziału odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. Pierwszy wykład z Metodologii nauk prawnych odbędzie się 8 października 2015 r. zgodnie z rozkładem zajęć.

I r. - Zapisy na przedmiot do wyboru i wykłady monograficzne

W dniach od 2 do 7 października 2015 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) ZAPISY NA PRZEDMIOT DO WYBORU, realizowany w roku akademickim 2015/2016 od semestru zimowego. Każdy doktorant dokonuje wyboru jednego przedmiotu spośród dwóch niżej wymienionych:

1) Ekonomia

2) Socjologia

 

W tym samym terminie – w dniach od 2 do 7 października 2015 r.  - zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) ZAPISY NA WYKŁADY MONOGRAFICZNE, realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016. Każdy doktorant dokonuje wyboru trzech  wykładów spośród sześciu niżej wymienionych:

1) Współczesne problemy prawa bankowego – prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

2) Współczesne zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego – prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin

3) Współczesne problemy badawcze nauki prawa administracyjnego – prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki

4) Prawo karne / nauka o strukturze przestępstwa – dr hab. Łukasz Pohl, prof. US

5) Katalog zasad naczelnych polskiej konstytucji a katalog zasad traktatu lizbońskiego – prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

6) Współczesne problemy badań nad prawem pracy – dr hab. Michał Skąpski, prof. US

 

Zapisy zaczynają się i kończą we wskazanych dniach o godzinie 0.00.

 

Konkurs „PRELUDIUM 10” oraz „SONATA 10” Narodowego Centrum Nauki

 

Szanowni Państwo,

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

 

 

  

Termin składania wniosków w konkursach to 15 grudnia 2015 r.

Dyżur dra A. WIśniewskiego

Dyżur dra Andrzeja Wiśniewskiego dnia 17 września 2015 r. (czwartek) rozpocznie się  o godz. 11.00 w sali 305.

 

Dyżur dr I. Mycko-Katner oraz dra P. Katnera w dniu 14 września 2015 r.

Dyżur dr Izabeli Mycko-Katner oraz dra Przemysława Katnera odbędzie się dnia 14 września 2015 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 – 10.30 zamiast dyżuru 17 września 2015 r. (czwartek).

Uczestnicy studiów doktoranckich (SSD i NSD): obowiązek dostarczenia publikacji do wglądu

Szanowni Doktoranci SSD oraz NSD,

 

w związku z zarządzeniem nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów, uprzejmie proszę o dostarczenie do wglądu Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich. 

 

Proszę o dostarczenie publikacji w terminie do końca sesji poprawkowej roku akademickiego 2014/2015.

 

Publikacje można dostarczyć w dogodnej dla Państwa formie: oryginału albo kserokopii publikacji.

 

W przypadku dostarczenia kserokopii proszę o następujące strony: stronę tytułową, stronę podtytułową, spis treści, pierwszą oraz ostatnią stronę publikacji.

 

Oryginały publikacji albo kserokopie proszę złożyć w pok. 307 albo Sekretariacie Dziekana (pok. 116) w budynku przy ul. Narutowicza 17 a.

 

Kserokopie można zostawić także nazwisko Mirella Drab w portierni w budynku przy ul. Narutowicza 17a, ewentualnie zeskanowane strony można przesłać pocztą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Z wyrazami szacunku

Mirella Drab

pok. 307  

tel. 91 444 28 62

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Rejestracja wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 odbywa się poprzez osobiste konto doktoranta w e-dziekanacie. Termin składania dokumentów:  1 – 25 września 2015 r.

 

Po wypełnieniu wniosku należy dostarczyć wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz oświadczeniem (tj. wyrażenie zgody za zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej MNiSW) do Sekcji ds. Stypendiów i Sprawozdawczości.

 

Sekcja ds. Stypendiów i Sprawozdawczości  

ul. Wojska Polskiego 65 pok.. 5

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:00-14:00

 

Więcej informacji na stronie:  http://www.doktoranci.usz.edu.pl

Konkurs „START” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs „START”. Laureatom konkursu Fundacja przyzna roczne stypendium w wysokości 28 000 zł oraz dodatkowe finansowanie na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą. 

Czytaj więcej...

Konsultacje prof. Janusza Sługockiego

Konsultacje prof. Janusza Sługockiego odbędą się 01.09.2015 r., w godz.13.00-15.00, pok.331 ul.Narutowicza 17a

Konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs „MONOGRAFIE”. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Czytaj więcej...

VIII Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego (MKDUS 2015)

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ma raz jeszcze niebywały zaszczyt zaprosić Państwa na VIII Międzydyscyplinarną Konferencję Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego (MKDUS 2015).

Czytaj więcej...

Dyżury i konsultacje prof. Jerzego Ciapały w lipcu i wrześniu 2015 r.

Dyżury i konsultacje prof. Jerzego Ciapały w lipcu i wrześniu 2015 r. odbędą się w godz. 11:00-12:30 (p. 402, ul. Narutowicza 17 A)

w następujących terminach:

- 30.07.2015 r.

- 03.09.2015 r.

- 10.09.2015 r.

- 24.09.2015 r.

Informacja dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016, uprzejmie proszę o wskazanie zadań badawczych planowanych przez Państwa do realizacji w 2016 roku w ramach dotacji celowej na rok 2016 na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Obowiązek dostarczenia publikacji do wglądu

Szanowni Doktoranci,

 

w związku z zarządzeniem nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów, uprzejmie proszę o dostarczenie do wglądu Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich.

 

Proszę o dostarczenie publikacji w terminie do końca sesji poprawkowej roku akademickiego 2014/2015.

 

Publikacje można dostarczyć w dogodnej dla Państwa formie: oryginału albo kserokopii publikacji.

 

W przypadku dostarczenia kserokopii proszę o następujące strony: stronę tytułową, stronę potytułową, spis treści, pierwszą oraz ostatnią stronę publikacji.

 

Oryginały publikacji albo kserokopie proszę złożyć w pok. 307 albo Sekretariacie Dziekana (pok. 116) w budynku przy ul. Narutowicza 17 a.

 

Kserokopie można zostawić także na moje nazwisko w portierni w budynku przy ul. Narutowicza 17a, ewentualnie zeskanowane strony można przesłać pocztą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

I r. - Wyniki zapisów na wykłady monograficzne

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zapisów na wykłady monograficzne , w roku 2015/2016 będą realizowane trzy wykłady:

1)      Prawo zobowiązań - zagadnienia wybrane, prowadzący dr hab. prof. US Andrzej Janiak;

2)      Współczesne postępowanie karne - wybrane zagadnienia, prowadzący dr hab. prof. US Danuta Tarnowska;

3)      Wybrane zagadnienia współczesnego prawa dotyczącego rodziny, prowadzący dr hab. prof. US Marek Andrzejewski.

Seminarium magisterskie i konsultacje prof. Pasquale Policastro w dniu 28 maja

Seminarium magisterskie i konsultacje prof. Pasquale Policastro w dniu 28 maja, zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 3 czerwca w tych samych godzinach.

I r. - Zapisy na wykłady monograficzne

UWAGA!!! Z uwagi na problemy techniczne w systemie E-Dziekanat. Wybory zostają przesunięte o jeden dzień, zapisy rozpoczną się w dniu 27 maja 2015 r.

 

W dniach 27 maja – 1 czerwca 2015 r.  zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na wykłady monograficzne . Doktoranci  stacjonarnych studiów trzeciego stopnia wybierają trzy spośród sześciu niżej wymienionych wykładów:

1)      Współczesne problemy prawa samorządu terytorialnego - dr hab. prof. US Małgorzata Ofiarska

2)      Prawo zobowiązań - zagadnienia wybrane - dr hab. prof. US Andrzej Janiak

3)      Wybrane zagadnienia współczesnego prawa dotyczącego rodziny - dr hab. prof. US Marek Andrzejewski

4)      Współczesne postępowanie karne - wybrane zagadnienia - dr hab. prof. US Danuta Tarnowska

5)      System prawa polskiego a system prawa Unii Europejskiej - dr hab. prof. US Jerzy Ciapała

6)      Bezpośrednie stosowanie, transpozycja i implementacja prawa unijnego do polskiego porządku prawnego (na przykładzie przepisów o postępowaniu z odpadami) - prof. zw. dr hab. Marek Górski

 

Wykłady monograficzne  będą realizowane w semestrze letnim w roku 2015/2016. Warunkiem uruchomienia wykładu jest wybranie go przez co najmniej 10 doktorantów.

 

 

Zapisy zaczynają się i kończą we wskazanych dniach o godzinie 0.00.

 

 

 

I r. - Współczesne problemy prawa bankowego

Zaliczenie z przedmiotu współczesne problemy prawa bankowego odbędzie się dnia 28 maja 2015 r. o godz. 16.00 w sali 217.

I r. - Wykład z przedmiotu Współczesne problemy prawa bankowego

Wykład z przedmiotu Współczesne problemy prawa bankowego planowany na dzień 30 kwietnia b.r. zostaje przeniesiony na dzień 7 maja b.r.

 

Godziny zajęć i sala pozostają bez zmian.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,72 MB (+3,717) - time