Międzynarodowa konferencja pod tytułem: ,,Polska - Hiszpania - Ameryka Łacińska. Zderzenie kultur prawnych"

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na 11 edycję międzynarodowej konferencji pod tytułem: ,,Polska - Hiszpania - Ameryka Łacińska. Zderzenie kultur prawnych". Wydarzenie odbędzie się 19 maja br. w godzinach od 10:00 do 11:00 za Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej...

Dni NCN - spotkania dla wnioskodawców - Zaproszenie

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w SPOTKANIACH DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ W FINANSOWANIE W KONKURSACH NCN, które odbędą się podczas tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Szczecinie, 14 maja 2015 r., w godz. 11.00-14.00. Podczas spotkań zostanie przedstawiona oferta konkursowa Centrum, dzięki której polscy badacze i osoby rozpoczynające karierę naukową mogą realizować projekty z zakresu badań podstawowych. Szczegółowe informacje  o spotkaniach i ich lokalizacji znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz pod adresem:

 

Czytaj więcej...

Viadrina International Program - for Graduates

Dear partners,

 

in close cooperation with the Department of International Affairs, the Viadrina Center for Graduate Studies (VCGS) of the European University Viadrina has raised the Viadrina International Program – for Graduates (VIP), promoted by the German Academic Exchange Service and funded by the Federal Ministry of Education and Research. The program aims to support the international networking of doctoral candidates and their stronger involvement in international research contexts and discourses. The program runs till October 2017 at the European University Viadrina and offers doctoral candidates a long-term perspective to create an international research and career profile.

Czytaj więcej...

Stypendium rządu brazylijskiego, ufundowane przez agencję CAPES

Na prośbę Przewodniczącego KRASP, Rektora W. Banysia, uprzejmie informujemy, że polscy naukowcy mają możliwość skorzystania ze stypendium rządu brazylijskiego, ufundowane przez agencję CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), na pobyt badawczo-naukowy trwający od 15 dni do 12 miesięcy (niektóre uniwersytety nie przyjmują na okres krótszy niż 2 miesiące lub na okres dłuższy niż 6 miesięcy). 

 

Czytaj więcej...

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na zadania służące rozwojowi młodych naukowców. 

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielami Intel Technology Poland Sp. z o.o.

Spotkanie z przedstawicielami Intel Technology Poland Sp. z o.o., dotyczące stosowania technologii informatycznych do nauczania zwiększającego skuteczność przyswajania wiedzy oraz narzędzi służących do oceny i budowaniu zasobów edukacyjnych.

Pismo NCN

Studia podyplomowe ,,Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe"

 Hiszpańska Szkoła Dyplomacji ogłosiła nabór 100 słuchaczy z Hiszpanii i z zagranicy na studia podyplomowe ,,Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe” w roku akademickim 20l5–2016. W tym roku koszt studiów wyniesie 1000 euro, nie licząc opłaty za wydanie dyplomu.

 

Czytaj więcej...

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji MNiSW na zadania służące rozwojowi młodych naukowców. 

Czytaj więcej...

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Stypendiach Fundacji Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation, Inc.) na wyjazdy do USA w roku akademickim 2015/16.


Stypendia przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych i wykładów oraz doskonalenie warsztatu artystycznego dla osób znajdujących się różnych etapach kariery, również dla doktorantów i początkujących artystów. Nie ma żadnych limitów wiekowych i ograniczeń w odniesieniu do dziedziny lub dyscypliny nauki oraz obszarów działalności artystycznej. Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub lekarza medycyny.
Fundacja Kościuszkowska z siedzibą w Nowym Jorku, założona w roku 1925, działa na rzecz pogłębiania więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalną i naukową. Na stypendia dla polskich i amerykańskich studentów, doktorantów, naukowców i artystów oraz promocję kultury i nauki polskiej w Ameryce Fundacja przeznacza rocznie około 1 miliona dolarów.

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 15 października 2015 r.

 

Informacje o stypendiach

Konkurs w ramach III Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2014

Fundacja Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach III Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2014 (15-16 października 2014).


Do 31 lipca można zgłaszać oryginalne artykuły problemowe o charakterze naukowym (analizy porównawcze, ekonomiczne analizy prawa, studia przypadków – case study, glosy itp.). Zwycięskie referaty będą stanowiły merytorykę drugiego akademickiego dnia Kongresu, a także zostaną utrwalone w publikacji pokonferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu

Ogólnopolska Konferencję Naukową "Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe"

Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe", która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2014 r. 
Pragniemy naszą debatę skierować na tory interdyscyplinarnego namysłu nad procesem rozwoju rzeczywistości ludzkiej nie pomijając przy tym wyzwań i dylematów jakie towarzyszą współczesnemu człowiekowi. Problematyka konferencji pozwali spojrzeć na społeczeństwo i gospodarkę nie tylko przez pryzmat nauk ekonomicznych, ale i nauk humanistycznych, czy społecznych. W związku z powyższym zapraszamy do wspólnego dyskursu: ekonomistów, pedagogów, psychologów, socjologów, filozofów, teologów, historyków, prawników, politologów, kulturoznawców, czy też literaturoznawców.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 listopada 2014 r.

 

 Szczegółowe informacje na temat konferencji

 Karta zgłoszeniowa

Testowy dostęp do pełnotekstowej bazy HeinOnline

Zapraszamy do testowego dostępu do pełnotekstowej bazy HeinOnline zawierającej wartościowe źródła z zakresu historii nauk prawnych. Test bazy trwa do 12 czerwca 2014 roku.

 

Baza dostępna pod adresem: http://heinonline.org/HOL/Welcome


HeinOnline to jedna z największych na świecie pełnotekstowych baz poświęconych historii prawa. Zawiera ponad 50 mln stron oraz artykuły z 1300 czasopism naukowych z zakresu historii prawodawstwa. Dodatkową wartość tworzą oryginalne dokumenty z XVII, XVIII i XIX w. obrazujące rozwój dziedziny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz innych krajach europejskich. Wszystkie materiały dostępne są w formacie pdf.


W ramach testów proponujemy dostęp do kolekcji Kluwer Law International Journal Library, zawierającej 21 najbardziej popularnych czasopism: Air and Space Law, Arbitration International, ASA Bulletin, Asian International Arbitration Journal, Business Law Review, Common Market Law Review, EC Tax Review, European Business Law Review, European Company Law, European Environmental Law Review, European Foreign Affairs Review, European Public Law, European Review of Private Law, Global Trade and Customs Journal, International Journal of Comparative Labour, Law & Industrial Relations, Intertax, Journal of International Arbitration, Journal of World Trade, Legal Issues of Economic Integration, World Competition, World Trade and Arbitration Materials. 

Baza danych o publikacjach pracowników i doktorantów WPiA

Szanowni Państwo,

na podstawie Zarządzenia nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US z dn. 30 I 2014 r. informujemy, iż wszyscy pracownicy oraz doktoranci Wydziału zobowiązani są do systematycznego dostarczania wykazu swoich publikacji do bazy danych Wydziału. 

Zgodnie z zarządzeniem, przez publikację rozumiane jest dzieło zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechniania, posiadające dane o wydawcy, miejscu i roku wydania oraz numer ISBN, ISSN lub DOI. Publikacją elektroniczną określa się tekst zamieszony na nośniku elektronicznym (CD-ROM, pendrive, serwis WWW). Nie podlegają rejestrowaniu w bazie materiały:

1. posiadające przy nazwisku autora afiliację inną niż WPiA US;
2. materiały złożone do druku, przekazane do redakcji;
3. materiały powielane, maszynopisy, materiały wewnętrzne, drobne pozycje prasowe i z pism wewnętrznych (np. "Przegląd Uniwersytecki");
4. przedruki.

Opisu bibliograficznego publikacji zgłaszanych do Bazy dokonują pracownicy Biura Nauki, Kształcenia i Promocji WPiA. Podstawą do wykonania opisu jest dostarczenie przez autora publikacji ORYGINAŁU PRACY. W przypadkach szczególnych dopuszczalne jest przedstawienie kserokopii (strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści i pierwsza strona rozdziału/artykułu) opatrzonych własnoręcznym podpisem autora, ponoszącego odpowiedzialność za ich autentyczność.

Prace prosimy zgłaszać do Biura Nauki, Kształcenia i Promocji, pok. 307 lub 309, w godzinach pracy Biura.

Jednocześnie informujemy, iż prowadzona przez Wydział Prawa i Administracji US Baza nie jest tożsama z prowadzoną przez Bibliotekę Główną US bazą Publi, do której publikacje autorzy wprowadzają samodzielnie. W załączeniu przesyłamy instrukcję wprowadzania publikacji do bazy Publi.Pobierz instrukcję wprowadzania publikacji do bazy Publi

Konferencja "Dobry dialog w przedsiębiorstwie i w regionie"

Serdecznie zapraszamy na konferencję Dobry dialog w przedsiębiorstwie i w regionie, która odbędzie się 11 marca 2014 roku w hotelu Panorama w Szczecinie w godzinach 11 – 14.45.

 

To niepowtarzalna okazja do tego, by zapoznać się z modelem wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw. Model opracowany został przez przedstawicieli firm,  członków organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, wspieranych przez teoretyków i praktyków z takich dziedzin jak ekonomia, zarządzanie, psychologia biznesu.

 

 

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych zatrudnionych w placówkach działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Więcej informacji na stronie: http://zgloszenie.projekthr.pl/?page_id=14 .

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, pod uwagę będzie więc brana kolejność zgłoszeń. Formularze można przesyłać do 4 marca 2014.

 

 

 

Strona projektu: www.dialogspol.pl

Formularz zgłoszeniowy: www.zgloszenie.projekthr.pl

Oferta wydawnicza Fundacji Projekt Nauka

Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność zaprezentować Państwu (w załączniku) ofertę wydawniczą Fundacji Projekt Nauka w oparciu o ministerialny program grantowy Działalność Upowszechniająca Naukę. Nasza propozycja skierowana jest przede wszystkim do badaczy, którzy, mając ukończoną książkę naukową, nie dysponują środkami na jej wydanie.

 

Wydawnictwo Projekt Nauka - zaproszenie w do współpracy

 

Spotkanie: Jak dobrze pisać wnioski grantowe?

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Januszem Bujnickim dotyczące praktycznych umiejętności aplikowania o granty.

 

Spotkanie odbędzie się 3 marca (poniedziałek) o godz. 12:00 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 71-79) w sali Rady Wydziału (197) zaproszeni są wszyscy naukowcy ze Szczecina, niezależnie od dyscypliny naukowej, wieku, stopnia czy tytułu naukowego.

 

Szczegóły spotkania i akcji: "Więcej Dobrej Nauki"

Grant badawczy Dan David Prize

Dan David Prize to grant badawczy dla wyróżniających się i obiecujących młodych naukowców (doktorantów i doktorów). Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „past", „present", „future", w obrębie każdej z nich proponowane są tematy projektów, które będą podlegały ocenie. Stypendium przyznawane jest w oparciu o udokumentowane osiągnięcia naukowe. Grant badawczy wynosi 15 tyś. USD. Termin naboru wniosków mija 28 lutego br. Więcej...

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie

logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,52 MB (+3,519) - time