Konferencja Naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”.

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 października 2015 r. (piątek) odbędzie się Konferencja Naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”, organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

 

Obrady rozpoczną się o godz. 9.30 w Nowej Auli im. prof. Przemysława Małka w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Mickiewicza 64 w Szczecinie. 

 

Obrady podzielono na dwie sesje plenarne moderowane przez prof. dra hab. Andrzeja Szajkowskiego oraz prof. dra hab. Tadeusza Smyczyńskiego, podczas których zostanie wygłoszonych 9 referatów. Prelegenci dokonają analizy małżeńskich reżimów majątkowych w kontekście pozycji prawnej małżonków w spółce, a także wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonka w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej. Wystąpienia będą dotyczyły również: intercyzy małżonków w związku z uczestnictwem w spółce handlowej; „wyższości” prawa rodzinnego nad prawem handlowym, czyli wyznaczenia przedstawiciela z art. 184 k.s.h.; sytuacji prawnej małżonka przedsiębiorcy przekształconego w spółkę kapitałową; odpowiedzialności małżonków wspólników spółki cywilnej – jako inwestora – wobec podwykonawców przy umowie o roboty budowlane.

 

Tematyka obrad spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli wielu jednostek naukowych, w tym: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Konferencji weźmie udział ok. 130 uczestników. 

 

Patronat honorowy nad Konferencją objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w Wydawnictwie Wolters Kluwer. 

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,14 MB (+3,140) - time