dr Iwona Szymczak

 

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

 

2. Autoreferat (pobierz)

 

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

23 marca 2015 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna

                           postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania

                           habilitacyjnego dr Iwony Szymczak w dziedzinie nauk 

                           prawnych, w dyscyplinie prawo.

24 kwietnia 2015 – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

                           Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie 

                           postępowania habilitacyjnego dr Iwony Szymczak.

 

2 czerwca 2015 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

 

- przewodniczący komisji - dr hab. Tomasz Sokołowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- sekretarz komisji - dr hab. Marek Andrzejewski - Uniwersytet Szczeciński 

- recenzent – dr hab. Marcin Orlicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- recenzent – dr hab. Dorota Maśniak – Uniwersytet Gdański                                                      

- recenzent – dr hab. Zbigniew Kuniewicz – Uniwersytet Szczeciński

- członek komisji – dr hab. Maria Boratyńska – Uniwersytet Warszawski

- członek komisji – prof. Tadeusz Smyczyński – Uniwersytet Szczeciński

 10 marca 2016 r. - Posiedzenie Komisji

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,130) - time