I Ogólnopolska Konferencja Romanistyczna

 

W dniach od 18 do 20 września 2015 roku miała miejsce w Szczecinie I Ogólnopolska Konferencja Romanistyczna Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki, w której uczestniczyli profesorowie, doktorzy i magistrowie zatrudnieni w instytutach, katedrach i zakładach prawa rzymskiego najważniejszych polskich uniwersytetów. Zjazd po raz pierwszy został zorganizowany przez środowisko romanistów i historyków państwa i prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracami Komitetu Organizacyjnego kierowała dr hab. prof. US Ewa Gajda, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Patronat nad konferencją objęli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, natomiast wsparcia finansowego udzielił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Obrady konferencji podzielone zostały na dwie sesje plenarne, podczas których wygłoszono 15 referatów naukowych przedstawiających sylwetki polskich naukowców zajmujących się prawem rzymskim w XIX i XX wieku. Referowano m.in. o poglądach, dorobku naukowym oraz aktywności społecznej i politycznej takich postaci, jak: ks. Michał Wyszyński, Jan Kanty Rzesiński, Stanisław Wróblewski, Marceli Chlamtacz, Adolf Berger, Borys Łapicki, Jan Kodrębski, Cezary Kunderewicz czy Henryk Insandowski. Referaty wygłoszone na konferencji zostaną opublikowane.

 

Liczba uczestników, tematyka i różnorodność zaprezentowanych osiągnięć badawczych świadczyły o dużym zainteresowaniu polskich romanistów szczecińską konferencją, co niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia pozycji Szczecina jako znaczącego ośrodka akademickiego prowadzącego badania nad prawem rzymskim. Kolejna Ogólnopolska Konferencja Romanistyczna odbędzie się w Szczecinie za dwa lata.

 

 

 

 

www.szczecin.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji US zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Romanistycznej organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w dniach od 18 do 20 września 2015 r.


Motto i temat Konferencji: Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki.


Głównym dniem konferencyjnym będzie sobota, 19 września 2015 r. Obrady zostaną połączone ze zwiedzaniem Szczecina. Organizatorami Konferencji są: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych wespół z Dziekanem WPiA oraz innymi podmiotami.

 

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Pana Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka. Dziękujemy Panu Prezydentowi za to wsparcie oraz Panu Marszałkowi Wojewódzstwa Zachodniopomorskiego Olgierdowi Geblewiczowi za dodatkowe wsparcie finansowe. 

 


Udział w Konferencji można zgłaszać do końca marca br., zaś tematy wystąpień do końca kwietnia br. Plan wystąpień zostanie zaproponowany później, na podstawie propozycji Państwa wystąpień.

Pobierz formularz zgłoszeniowy>>>

 


Materiały pokonferencyjne zostaną wydane albo w zeszytach naukowych Wydziału Prawa i Administracji US Acta Iuris Stetinensis, albo w odrębnym, recenzowanym wydawnictwie monograficznym. W obu przypadkach będzie to związane z uzyskaniem – z racji opublikowania artykułu – punktów przewidzianych przepisami ministerialnymi. Termin ich składania do druku minie z końcem 2015 r.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,16 MB (+3,159) - time