Spotkanie z prof. S. Patti.

Dnia 25 czerwca 2014 r. w Klubie Dyskusyjnym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie poświęcone tematyce odpowiedzialności za zobowiązania spółek handlowych. Gościem specjalnym spotkania był pracujący na rzymskim uniwersytecie La Sapienza Pan Profesor Salvatore Patti, znawca włoskiego prawa cywilnego i handlowego. W wydarzeniu uczestniczyło wielu pracowników Wydziału Prawa i Administracji US, a także inni goście.

 

 

Spotkanie rozpoczął Pan Dziekan dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz, który po powitaniu wszystkich gości oddał głos Panu prof. Pattiemu. Swoje wystąpienie Pan prof. Patti poprzedził krótkim wprowadzeniem dotyczącym włoskiego systemu prawa prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prawa cywilnego. Następnie przeszedł do analizy różnych form odpowiedzialności spółek handlowych z rozróżnieniem źródeł tejże odpowieedzialności. Wystąpienie wzbogacone było analizą stanów faktycznych i orzecznictwa, a także odniesieniem do ostatnich zmian w prawie włoskim, jak również dalej istniejących w nim problemów.

Wystąpienie prof. Pattiego dało początek intersującej dyskusji, w którą zaangażowali się niemal wszyscy uczestnicy spotkania. Wymiana poglądów ogniskowała się wokół różnic pomiędzy polskim a włoskim systemem prawa wraz z zaakcentowaniem dobrych i złych stron przyjmowanych rozwiązań.

O intensywności dyskusji świadczyć może fakt, że zabrała ona również cały czas przeznaczony na wystąpienia pracowników WPiA US. Ta okoliczność spowodowała jednak, że zamykający spotkanie Pan prof. Kuniewicz wyraził nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie z Panem prof. Pattim na naszym Wydziale, a wydarzenia te będą kontynuowane, co spotkało się z przychylną reakcją prof. Pattiego.

Na uwagę zasługuje także rola, jaką w spotkaniu odegrał Pan prof. Pasquale Policastro, który nie tylko tłumaczył wypowiedzi specjalnego gościa, ale także zręcznie wykazywał różnice pomiędzy systemami prawnymi, umożliwiając ich analizę prawnoporównawczą. 

 

mgr K. Kubasik

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,132) - time