Odcienie sprawiedliwości

 

Program konferencji:

godz. 10.00-11.30 sala 222 (budynek Wydziału Prawa i Administracji US przy ul. Narutowicza 17a) - wykład otwarty prof. dra hab. Stanisława Biernata ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z CZŁONKOSTWEM POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

godz. 12.00-14.00, sala 222 (budynek Wydziału Prawa i Administracji US przy ul. Narutowicza 17a) panel dyskusyjny: ZAWODY PRAWNICZE - W KIERUNKU LIBERALIZACJI, CZY REGLAMENTACJI? CO SŁUŻYŁOBY SPOŁECZEŃSTWU, A CO OSOBOM WYKONUJĄCYM ZAWODY PRAWNICZE?

W panelu dyskusyjnym wezmą udział:
Prof. dr hab. Stanisław Biernat - Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego;
Prof. dr hab. Andrzej Bałaban - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
Dr hab. prof. US Jerzy Ciapała - pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Prof. dr hab. Stanisław Biernat urodził się 2 sierpnia 1949 r. w Tarnowie. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1985 r. doktora habilitowanego. Jego rozprawa habilitacyjna otrzymała I nagrodę w konkursie "Państwa i Prawa". W 1995 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych, a od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1971-1973 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. W latach 1994-1998 był kierownikiem studium doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1995 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991-2004 prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

Od 2001 do 2008 roku był sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2005-2008 - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA.
Od 1989 do 1992 i od 1998 do 2001 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Od 2004 r. jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a od 2007 r. jego wiceprzewodniczącym. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich (PECSA), Societas Humboldtiana Polonorum, European Constitutional Network oraz European Group of Public Law.
W 2001 r. otrzymał od Komisji Europejskiej tytuł Jean Monet Professor of European Law. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem wielu książek i prac z dziedziny prawa publicznego i europejskiego.

W czerwcu 2008 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W grudniu 2010 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Wiceprezesa TK.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,14 MB (+3,139) - time