dr Krystyna Nizioł

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)


2. Autoreferat (pobierz)


3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
29 stycznia 2014 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna
                           postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania
                           habilitacyjnego dr Krystyny Nizioł w dziedzinie nauk
                           prawnych, w dyscyplinie prawo.
  28 lutego 2014 – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
                           Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie
                           postępowania habilitacyjnego dr Krystyny Nizioł.
 1 kwietnia 2014 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje
                           komisję habilitacyjną w składzie:
                           - przewodniczący komisji – prof. Wojciech Łączkowski –
                           Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
                           - sekretarz komisji - dr hab. Rajmund Molski - Uniwersytet
                           Szczeciński 
                           - recenzent - dr hab. Tomasz Nieborak - Uniwersytet
                           im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
                           - recenzent – prof. Jan Głuchowski – Wyższa Szkoła
                           Bankowa w Toruniu
                          - recenzent – dr hab. Wiesława Miemiec – Uniwersytet
                           Wrocławski
                          - członek komisji - dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler –
                          Uniwersytet Gdański
                          - członek komisji – prof. Zbigniew Ofiarski - Uniwersytet
                          Szczeciński
2 września 2014 r. - Posiedzenie Komisji habilitacyjnej

 

Nadanie stopnia doktor habilitowanej 16 września 2014 r.

 

 Uchwała nr 96/2013/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 16 września 2014 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Krystynie Nizioł 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,133) - time