dr Jarosław Dobkowski

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

 

2. Autoreferat (pobierz)

 

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

08 października 2013 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Dobkowskiego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 grudnia 2013 - Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Jarosława Dobkowskiego.

7 stycznia 2014 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

               - przewodniczący komisji - dr hab. Marek Szewczyk - Uniwersytet
                 im. Adama    Mickiewicza w Poznaniu

               - sekretarz komisji - dr hab. Małgorzata Ofiarska - Uniwersytet
                 Szczeciński

               - recenzent - dr hab. Stanisław Pieprzny - Uniwersytet Rzeszowski

               - recenzent - prof. dr hab. Jacek Jagielski - Uniwersytet Warszawski

               - recenzent - prof. dr hab. Andrzej Bałaban - Uniwersytet Szczeciński

               - członek komisji - dr hab. Tomasz Bąkowski - Uniwersytet Gdański

               - członek komisji - prof. dr hab. Janusz Sługocki - Uniwersytet
                 Szczeciński 

22 września 2014 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

 

3 października 2014 r. - Nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

  Uchwała nr 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Jarosławowi Dobkowskiemu.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,130) - time