dr Wojciech Gonet

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

2. Autoreferat (pobierz)

3. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
– 20 listopada 2013 – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Goneta w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.
– 6 grudnia 2013 Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Wojciecha Goneta.
– 7 stycznia 2014 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
powołuje komisję habilitacyjną w składzie:
- przewodniczący komisji - dr hab. Marek Zdebel - Uniwersytet Śląski w Katowicach
- sekretarz komisji - dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska - Uniwersytet Szczeciński
- recenzent - dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - Uniwersytet Śląski w Katowicach
- recenzent - dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska – Uniwersytet Warszawski
- recenzent - prof. Zbigniew Ofiarski - Uniwersytet Szczeciński
- członek komisji - dr hab. Małgorzata Stahl – Uniwersytet Łódzki
- członek komisji - dr hab. Rajmund Molski - Uniwersytet Szczeciński

– 24 września 2014 r. - Posiedzenie Komisji habilitacyjnej

– 3 października - Nadanie stopnia doktora habilitowanego

 

 Uchwała nr 2/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji US w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Wojciechowi Gonetowi

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,130) - time