dr Janusz Gajda

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)

 

Autoreferat (pobierz)

 

Skład Komisji Habilitacyjnej

1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Marek Kuryłowicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
2. sekretarz komisji – dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US - Uniwersytet Szczeciński 
3. recenzent - prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski - Uniwersytet Warszawski
4. recenzent - prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
5. recenzent - prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński - Uniwersytet Szczeciński
6. członek komisji - dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
7. członek komisji - dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US - Uniwersytet Szczeciński 

 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

- 28 maja 2013 - wszczęcie postępowania habilitacyjnego
- 05 listopada 2013 - powołanie Komisji Habilitacyjnej
- 17 grudnia 2013 - przygotowanie recenzji
- 24 marca 2014 - spotkanie Komisji Habilitacyjnej.

 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego: 4 kwietnia 2014 r.

 

  UCHWAŁA NR 59/2013/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Januszowi Gajdzie.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,128) - time