Spotkanie Koła Prawa Handlowego

Koło Naukowe Prawa Handlowego zaprasza na spotkanie dotyczące reprezentacji spółek prawa handlowego, które odbędzie się we wtorek 23.04.2013 r. o godz. 11:30 w sali 217 (budynek przy ul. Narutowicza 17a).

W pierwszej części spotkania referat pod tytułem „Reprezentacja handlowych spółek osobowych a zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą” wygłosi Maksymilian Saczywko (student WPiA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – artykuł został opublikowany w PPH 2012, nr 11, s. 53 – 58.

Druga część spotkania zostanie poświęcona dyskusji na temat sposobu reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowie między członkiem zarządu oraz w sporze z nim (art. 210 § 1 k.s.h.) – na marginesie wyroku SN z dnia 15 czerwca, II CSK 217/11. 

Literatura dla zainteresowanych:

1) komentarz prof. Sołtysińskiego (najnowsze wydanie z 2012 r.) do art. 29 k.s.h. (S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150, t. 1, Warszawa 2012),
2) L. Moskwa, Stosunek zewnętrzny spółki komandytowej. Studium materialnoprawne, Poznań 2000 (s. 45-48).

Literatura uzupełniająca:
1) Drapała Przemysław, Czynność prawna „z samym sobą” (art. 108 k.c.), „Państwo i Prawo” 2001, nr 10,
2) Godlewski Michał, Glosa do wyroku SN z dnia 5 grudnia 2007 r., I CNP 41/07, LEX/el. 2012,
3) Gordon-Trybus Marta, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2007 r., I CNP 41/07, „Rejent” 2009, nr 5,
4) Kidyba Andrzej, Zakaz dokonywania czynności prawnych „z samym sobą” a jednoosobowa spółka z o.o., „Państwo i Prawo” 1991, nr 1,
5) Kuniewicz Zbigniew, Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego a zakaz dokonywania czynności prawnych „z samym sobą”, „Rejent” 1998, nr 6,
6) Opalski Adam, Ważność umowy zawartej przez członka zarządu spółki z o.o., „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 6,
7) Wiśniewski Andrzej W., Kilka uwag w sprawie reformy prawa osobowych spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 9 (ostatni akapit),
8) uchwała SN(7) z dnia 30.05.1990 r., III CZP 8/90, OSN 1990, nr 11, poz. 124 oraz wyrok SN z dnia 5.12.2007 r., I CNP 41/07, OSNC-ZD 2008, nr 3, poz. 92.
Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,128) - time