I Karnistyczne Spotkania Naukowe

Koło Naukowe Nauk Penalnych WPiA US ma zaszczyt zaprosić na I Karnistyczne Spotkania Naukowe, które odbędą się w dniach 24–25 kwietnia 2013 roku. 

Wydarzenia organizowane w ramach KSN dotyczyć będą m.in. zmian ustaw Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny. W obliczu trwających prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pragniemy stworzyć pole do dyskusji nad potrzebą nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny. Celem spotkań jest ukształtowanie świadomości studentów co do proponowanych zmian oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie na ile trafne wydają się być owe zmiany.

Ponadto, w ramach cyklu spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych i pracownikami instytucji, których funkcjonowanie jest ściśle związane z naukami penalnymi, zaplanowane zostały wykłady otwarte poruszające istotne dla młodych prawników zagadnienia. Liczymy, że pozwoli to na wzbogacenie zasobu wiedzy studentów o naukach penalnych o nowe, inspirujące przemyślenia.

Dla uczestników przewidziane zwolnienia z zajęć.

Serdecznie zapraszamy!


PROGRAM


Dzień I  - 24 kwietnia
WPiA US (ul. Narutowicza 17a)
Sala 222

10:15–10:30 Otwarcie pierwszego dnia KSN
10:30–12:00 Sędzia Maciej Strączyński, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" – Pozycja ustrojowa sędziego, gwarancje jego niezawisłości oraz politycznej niezależności
12:00–12:15 Przerwa
12:15–14:30 Panel dyskusyjny (SSA dr Andrzej Wiśniewski, adwokat, Prok. Rej. Przemysław Płaskowicki) – Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, a praktyka prawnicza
14:30–14:40 Podsumowanie, zamknięcie pierwszego dnia KSN


Dzień II  – 25 kwietnia
WPiA US (ul. Narutowicza 17a)
Sala 222

10:00–10:15 Otwarcie drugiego dnia KSN
10:15–11:45 Piotr Młynarczyk, Psycholog więzienny – Wpływ funkcjonowania systemu penitencjarnego na sytuację psychologiczną osadzonego w zakładzie karnym (w nawiązaniu do Stanfordzkiego eksperymentu więziennego)
11:45–13:30 Przerwa
13:30–14:45 dr n. med. Ewa Kramarz, Biegła psychiatra – Podstawowe metody badania oskarżonych
14:45–15:00 Przerwa
15:00–16:15 dr hab. Łukasz Pohl, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego – O nowelizacji części ogólnej ustawy Kodeks karny
16:15–16:25 Podsumowanie, zamknięcie drugiego dnia KSN
16:30–18:00 Spotkanie kawowe w Salonie Dyskusyjnym

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,130) - time