Tydzień Edukacji Administracyjnej

logo TEA
Serdecznie zapraszamy na Tydzień Edukacji Administracyjnej (TEA) organizowany przez Administracyjne Koło Naukowe WPiA US.

TEA to cztery panele edukacyjne, w ramach których Pracownicy Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego, zaproszeni Goście oraz studenci należący do AKN będą prezentowali najciekawsze partie materialnego prawa administracyjnego.


UWAGA!


Na początku kwietnia odbędzie się konkurs z prawa i postępowania administracyjnego! W zakres materiału obowiązującego wchodzić będą wskazane w trakcie TEA rozdziały podręcznika z Prawa Administracyjnego, rozdziały KPA oraz wszystkie zagadnienia poruszone w trakcie TEA. W związku z czym osoby chętne do wystartowania w konkursie powinny brać udział we wszystkich wykładach!

Nagrody - zwolnienie z egzaminu z prawa administracyjnego oraz zaliczenie prawa komunikacji elektronicznej! Ponadto nagrody książkowe.

OCZYWIŚCIE DLA UCZESTNICZĄCYCH - ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ !

Czas trwania - 25-28.03.2013 r.

Dzień 1 - Obywatel w administracji

9:00-9:50 | Otwarcie TEA
Przemowa Opiekuna Naukowego AKN - dr hab. prof. US Aleksandry Monarchy-Matlak
Przemowa Prezesa AKN - Patryka Madej

10:00-10:45 | Wykład
"Zaistniej w administracji" | Angelika Majchrzak (Studentka III roku prawa)
zagadnienia dotyczące zmiany imienia i nazwiska, ewidencji ludności

11:00-11:45 | Wykład <- Wykład z Dnia 4 "Prawo nowych technologii"
"Bezpieczeństwo energetyczne" | Patryk Madej (Student III roku prawa)
zagadnienia dotyczące prawa energetycznego

12:00-12:45 | Wykład
"Papiery i papierki" | Łukasz Szambelan (Student III roku prawa)
zagadnienia dotyczące dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy

13:00-13:45 | Wykład
"Wywłaszczenie w Polsce i Japonii" | Wojciech Kaśków (Student III roku prawa)
komparatystyka polskiego i japońskiego prawa pod względem instytucji wywłaszczenia

Dzień 2 - E-Administracja

9:40-9:50 | Otwarcie drugiego dnia TEA
Przemowa Prezesa AKN - Patryka Madej


10:00-10:45 | Wykład <- Wykład z Dnia 3 "Bezpieczeństwo wewnętrzne"
"Niebezpieczny towar na drodze" | Patrycja Bąk (Studentka III roku prawa)
zagadnienia dotyczące przewozu niebezpiecznych towarów drogami publicznymi

11:00-12:00 | Szkolenie
"Praktyczne korzystanie z rejestrów" | dr Daniel Wacinkiewicz (Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego Pubicznego)
zagadnienia dotyczące korzystania m.in. z CEIDG

12:20-13:00 | Wykład
"Elektroniczna administracja" | dr hab. prof. US Aleksandra Monarcha-Matlak (Opiekun Naukowy AKN, Pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego)
zagadnienia dotyczące komunikacji elektronicznej

13:30-14:30 | Wykład
"Wprowadzenie i działanie E-Administracji" | Pracownik UM Szczecin
zagadnienia dotyczące e-administracji


Dzień 3 - Bezpieczeństwo wewnętrzne

9:40-9:50 | Otwarcie trzeciego dnia TEA
Przemowa Prezesa AKN - Patryka Madej

10:00-10:45 | Wykład
"Chroń swoje dane w internecie" | mgr Kornelia Łuczejko (pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego)
zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w internecie

11:00-12:00 | Szkolenie
"Tajne czy ściśle tajne?" | Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
zagadnienia dotyczące ochrony informacji niejawnych

12:20-13:05 | Wykład <- Wykład z Dnia 2 "E-Administracja"
"Elektroniczne Postępowanie Administracyjne" | dr Przemysław Kledzik (pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego)
zagadnienia dotyczące elektronicznego postępowania administracyjnego

13:30-14:15 | Wykład
"Świat bez granic" | Małgorzata Łoś (Funkcjonariusz Izby Celnej)
zagadnienia dotyczące przekraczania granic i przewożenia towarów

14:30-15:30 | Wykład
"Kryminalistyka w administracji" | dr Tomasz Czapiewski (Pracownik Instytutu Politologii i Europeistyki)
zagadnienia dotyczące kryminalistyki


Dzień 4 - Prawo nowych technologii

8:30-8:50 | Otwarcie czwartego dnia TEA
Przemowa Prezesa AKN - Patryka Madej

9:00-9:40 | Wykład
"Rynek Produktów Leczniczych" | mgr Maria Rachwał (Pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego)
zagadnienia dotyczące prawa rynku produktów leczniczych

10:00-11:00 | Wykład
"Zapłać elektronicznie" | Pracownik NBP
zagadnienia dotyczące elektronicznych instrumentów płatniczych

11:20-12:00 | Wykład <- Wykład z Dnia 1 "Obywatel w administracji"
"KPA w życiu codziennym" | mgr Kinga Handzel-Urbańczyk (Pracownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska)
zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego


12:20-13:00 | Wykład
"Obsługa numeru 112" | mgr Przemysław Zdyb (Pracownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego)
zagadnienia dotyczące lokalizowania osoby dzwoniącej na numer alarmowy

13:20-14:00 | Wykład
"Obrót informacją kryminalną" | dr Dorota Kaczorkiewicz (Pracownik Katedry Postępowania Karnego)
zagadnienia dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych

14:10-14:30 | Zamknięcie TEA
Przemowa Opiekuna Naukowego AKN - dr hab. prof. US Aleksandry Monarchy-Matlak
Przemowa Prezesa AKN - Patryka Madej


Zapraszamy!

plakat

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,14 MB (+3,142) - time