Kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus

Uprzejmie informuję, że kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus (STT oraz STA) odbędzie się 30 stycznia 2018 r. Osoby zainteresowane wyjazdem proszę zatem o przedłożenie dokumentów (w przypadku wyjazdu szkoleniowego - Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy oraz Indywidualny Program Szkolenia, w przypadku wyjazdu dydaktycznego - Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny oraz
Indywidualny Program Nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.Proszę o przekazywanie wniosków osobiście lub pozostawianie ich w portierni.

Wzory stosownych dokumentów znajdują się na stronie internetowej DSM US:
http://www.dsm.usz.edu.pl/dlapracownikowerasmus

Jednocześnie zapraszam osoby zainteresowane wyjazdem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 stycznia 2018 r. o godzinie 11.40 w sali 215.

dr Magdalena Michalak

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,12 MB (+3,123) - time