dr Maurycy Zajęcki

 

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)
  1. Autoreferat (pobierz)
  1. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

31 sierpnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna

                           postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania

                           habilitacyjnego dra Maurycego Zajęckiego w dziedzinie nauk 

                           prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 października 2017 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

                           Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie 

                           postępowania habilitacyjnego dra  Maurycego Zajęckiego.

7 listopada 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów                 

                           powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

- przewodniczący komisji – prof. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański,

- sekretarz komisji - dr hab. Bartosz Wojciechowski – Uniwersytet Łódzki

- recenzent – prof. Jan Tkaczyński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

- recenzent – prof. Krystyna Chojnicka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,            

- recenzent – prof. Marek Smolak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

- członek komisji – dr hab. Wojciech Dziedziak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

- członek komisji – prof. Sławomira  Wronkowska-Jaśkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,129) - time