dr Olgierd Bogucki

 

  1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (pobierz)
  1. Autoreferat (pobierz)
  1. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

12 września 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczyna

                           postępowanie w celu przeprowadzenia postępowania

                           habilitacyjnego dra Olgierda Boguckiego w dziedzinie nauk 

                           prawnych, w dyscyplinie prawo.

6 października 2017 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

                           Szczecińskiego wyraża zgodę na przeprowadzenie 

                           postępowania habilitacyjnego dra Olgierda Boguckiego.

7 listopada 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów                 

                           powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

- przewodniczący komisji – prof. Marek Zirk-Sadowski – Uniwersytet Łódzki,

- sekretarz komisji - dr hab. Sławomir Tkacz – Uniwersytet Śląski w Katowicach,

- recenzent – dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- recenzent – dr hab. Oktawian Nawrot – Uniwersytet Gdański,            

- recenzent – dr hab. Marcin Matczak – Uniwersytet Warszawski,

- członek komisji – dr hab. Anetta Breczko – Uniwersytet w Białymstoku,

- członek komisji – prof. Zbigniew Pulka – Uniwersytet Wrocławski.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,128) - time