Zmiana zasad zgłaszania publikacji do Bazy PUBLI BG

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że deklarując przynależność afiliacyjną podczas procesu wydawniczego publikacji naukowych, oprócz nazwy Uniwersytetu Szczecińskiego należy podać również nazwę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Umieszczenie tych informacji w publikacjach zwalnia twórców z obowiązku składania oświadczeń afiliacyjnych podczas ich zgłaszania do bazy Publi BG US.

 

W związku z powyższym w sytuacji, gdy w publikacji autor widnieje jedynie jako pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego (bez wskazania nazwy Wydziału Prawa i Administracji US), zgłaszając publikację do Bazy PUBLI BG, powinien dołączyć skan podpisanego przez siebie oświadczenia afiliacyjnego.

 

Jeżeli publikacja jest wieloautorska, niezbędne są podpisy pod oświadczeniem afiliacyjnym wszystkich autorów zgłaszających publikację do PUBLI BG.

 

W sprawie oświadczeń afiliacyjnych niezbędnych do zgłoszenia konkretnych publikacji należy kontaktować się z mgr Mirellą Drab (tel. 91 444 30 18, pok. 309 b).

 

Wzorzec oświadczenia afiliacyjnego Publi BG US zamieszczony jest na stronie: http://publiform.bg.szczecin.pl/

 

Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie

logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,125) - time