Projekcja filmu "Golgota wrocławska"

 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej “Ius et Ratio”, Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin


zapraszają na

projekcję filmu "Golgota wrocławska"
oraz spotkanie z dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem -
– Naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, współscenarzystą “Golgoty...”, a jednocześnie pierwowzorem głównego bohatera filmu.
29 maja, godz. 13.30
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Narutowicza 17a, Szczecin
sala 217Spektakl telewizyjny Sceny Faktu TVP “Golgota wrocławska” to opowieść o prawdzie – prawdzie zdeptanej w sfingowanym procesie sądowym i prawdzie odkrywanej dzięki odważnym badaniom historycznym.

www.iclhr.org/golgota  - to tematyczna strona internetowa poświęcona projekcji i tematyce filmu (proszę uważać podaną tam jeszcze godzinę 12 za nieaktualną godzinę rozpoczęcia projekcji).Spotkanie odbędzie się w ramach współpracy ww. organizacji i instytucji nakierowaneją na upowszechnianie wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (konfliktów zbrojnych) i praw człowieka w Województwie Zachodniopomorskim. U źródeł przedsięwzięcia leży przekonanie, że upowszechnianie tego rodzaju wiedzy może wspomóc kształtowanie prospołecznych i prodemokratycznych postaw wśród różnych grup społecznych, a także rozwój naukowy i zawodowy odbiorców.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,14 MB (+3,136) - time