SGH: IX edycja Konferencji Doktorantów i Doktorów Młodzi KES - grudzień 2017

Już po raz dziewiąty Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej

Handlowej w Warszawie zaprasza doktorantów i młodych doktorów do udziału w Konferencji „Młodzi KES".

Temat tegorocznej edycji brzmi „Nauki społeczno-ekonomiczne. Nieprzetarte ścieżki czy utarte szlaki?".

 

 

Celem konferencji – oprócz prezentacji i popularyzacji dorobku naukowego

uczestników w formie recenzowanej monografii pokonferencyjnej – jest

integracja środowiska młodych badaczy. Zapraszamy młodych naukowców

prowadzących badania w szeroko rozumianych naukach społecznych i

ekonomicznych: ekonomii i finansach, polityce publicznej i społecznej,

politologii i socjologii, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i

historii gospodarczej, studiach nad samorządem terytorialnym, gospodarką

przestrzenną i rozwojem regionalnym. Mile widziane będą także referaty

poruszające filozoficzne i prawne aspekty nauk społecznych i

ekonomicznych. Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w

Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Termin nadsyłania abstraktów upływa 1 października. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Z poważaniem

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Jan Misiuna

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie

logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,126) - time