Wykład z cyklu "Czego śledztwa IPN uczą prawników"

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej “Ius et Ratio”, Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin

zapraszają na

wykład prokuratora Marka Rabiegi
"Równi wobec prawa. Problematyka ścigania zbrodni nazistowskich i zbrodni sowieckich popełnionych wobec obywateli polskich w latach 1939–1945",

15 maja 2012 r., godz. 12
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Narutowicza 17a, Szczecin
s. 222 (II piętro)


Prok. Rabiega jest prokuratorem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizował się w prawie procesowym. W latach 2000-2001 był asystentem w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2000-2009 pełnił kolejno funkcję prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Szczecin – Niebuszewo, a następnie w V Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. W ramach służby w prokuraturze powszechnej zajmował się przestępczością typowo kryminalną, a także przestępstwami z użyciem komputerów i systemów teleinformatycznych. Od 2009 r. pełni funkcję prokuratora ww. Oddziałowej Komisji. W ramach swej pracy prowadzi głównie śledztwa dotyczące zbrodni komunistycznych, w tym tzw. zbrodni sądowych.

----

Wykład będzie kolejnym z serii “Czego śledztwa IPN uczą prawników?” zorganizowanym w ramach współpracy ww. organizacji i instytucji nakierowanej na upowszechnianie wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (konfliktów zbrojnych) i praw człowieka w Województwie Zachodniopomorskim. Działania partnerów tej inicjatywy będą skierowane do studentów i wykładowców nauki prawa, uczniów i nauczycieli, żołnierzy, a także szerokiej publiczności. Celem współpracy jest upowszechnianie wiedzy prawniczej, w szczególności w kontekście doświadczeń Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców. U źródeł przedsięwzięcia leży przekonanie, że upowszechnianie tego rodzaju wiedzy może wspomóc kształtowanie prospołecznych i prodemokratycznych postaw wśród różnych grup społecznych, a także rozwój naukowy i zawodowy odbiorców.

----

29 maja w Szczecinie:
projekcja spektaklu telewizyjnego Sceny Faktu TVP “Golgota wrocławska” oraz spotkanie z dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem – Naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, współscenarzystą “Golgoty...”, a jednocześnie pierwowzorem jednego z bohaterów filmu.
"Golgota..." to opowieść o prawdzie – prawdzie zdeptanej w sfingowanym procesie sądowym i prawdzie odkrywanej dzięki odważnym badaniom historycznym.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,14 MB (+3,140) - time