Certificates for the completion of the course

 

Dear Erasmus Students enrolled for the courses:

1) Public International Law

2) Diplomatic and Consular Law

3) International Organizations

4) International Judicary

 

You can come to the meeting on June 1 to determine the detailed terms of the course. If, however, after arrangements with Ms. Ewa Szubert everything is clear, you just can send your term papers by email, in accordance with the conditions agreed in a meeting with Ms Ewa Szubert. 
Certificates for the completion of the course (courses) will be available for collection next Thursdays noon - 1 p.m., room 326. 

best wishes,


Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,12 MB (+3,122) - time