Zgłoszenia do Konkursów o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej

 

Do 15 marca 2017 r. Katolicki Uniwersytetu Lubelski przyjmuje zgłoszenia kandydatur do nagrody naukowej oraz nagrody za sukces gospodarczy, imienia hrabiny Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, założycielki fundacji wspierającej KUL.

 

 

Obie nagrody mają premiować osoby, których działalność wpisuje się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40. roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatury mogą zgłaszać instytucje i osoby fizyczne z kraju i zagranicy.

 

Do nagrody naukowej mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w 2016 roku, zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych np. ukazujące godność osoby ludzkiej, czy działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, trzy egzemplarze proponowanej do nagrody publikacji oraz dwie recenzje przygotowane na potrzeby zgłoszenia do nagrody. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł.

 

Druga z nagród przyznawana jest za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby fizyczne będące członkami kadry zarządzającej (członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego) lub właściciele (jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki) małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie premiowane będą osiągnięcia z 2016 roku. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać pisemne uzasadnienie i potwierdzenie osiągnięć zgłaszanych do nagrody. Nagroda wynosi 10 tys. zł.

 

To już trzecia edycja nagród, którym patronuje hr. Potulicka. Pierwszym laureatem - w kategorii sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu – został Paweł Hajduk, Prezes Zarządu Hajduk Group sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W roku 2016 nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu otrzymała Monika Maludzińska, autorka monografii pt. „Kraj jest nieszczęśliwy że ma ludzi próżnujących” walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku”.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2017 na adres Sekretariat Rektora KUL, 20-950 Lublin, al. Racławickie 14 z dopiskiem odpowiednio: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – osiągnięcia naukowe” lub Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – sukces gospodarczy”. Wyniki konkursu zostaną podane do 15 maja, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu Święta Patronalnego KUL - uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, które w tym roku będzie obchodzone 23 czerwca.

 

---

 

Hrabina Aniela Potulicka (1861-1932) była córką hrabiego Kazimierza Potulickiego i Marii z Zamoyskich. Właścicielką dóbr Potulice i Ślesin (woj. kujawsko-pomorskie), działaczką społeczną, inicjatorką i donatorką licznych dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza” w Poznaniu, czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu. Hr. Potulicka była osobą przedsiębiorczą, jej gospodarstwo prowadzone było, jak na ówczesne czasy, w sposób bardzo nowoczesny. Równocześnie bardzo dbała o otoczenie społeczne (hipoteka społeczna) – wspierała słabszych, dbała o szkolnictwo i rozwój kulturalny osób zamieszkujących na terenie jej majątku. W ten sposób realizowała w praktyce ideały katolickiej nauki społecznej. Pod koniec lat 20-tych ubiegłego wieku utworzyła Fundację Potulicką, na którą przeznaczyła swoje dobra. Dochody z nich uzyskiwane miały stanowić wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobra fundacji zostały upaństwowione w okresie PRL, od roku 1991 fundacja wróciła pod zarząd KUL.

 

Szczegółowe informacje dotyczące obu nagród znajdują się na stronie internetowej konkursów.

Więcej informacji: Dział Organizacyjno-Prawny KUL, tel. 81 445 41 77

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie

logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,14 MB (+3,139) - time