dr Marta Jasińska

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
Narutowicza 17a
pok. 302

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 32

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

   

Organizacja sądownictwa i prokuratury1

 wykład SSA I° III rok

s. 222

   

9.00 - 9.45

 

Postępowanie karne

wykład SSP III rok

s. 7

   

10.00 - 10.45

 

Postępowanie karne2 – ćwiczenia gr. 1 SSP III rok

s. 218

   

10.45 - 11.30

 

Konsultacje dydaktyczne

 godz. 11.00 – 12.00

s. 302

 

11.45 - 12.30

   

Postępowanie karne2

 ćwiczenia gr. 2 SSP III rok

 s. 218

 

12.30 - 13.15

   

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 302

 

13.30 - 14.15

   

Postępowanie karne2

 ćwiczenia gr. 3 SSP III rok

s. 218

Prawo i postępowanie karne skarbowe3

wykład E-P II° II rok

godz. 13.00-14.30

 s. 201

 

14.15 - 15.00

     

15.15 - 16.00

     

Ustawowe i etyczne prawa pracownika ochrony i detektywa4

wykład BN I° II rok

godz. 14.40 – 16.20

Wydział Humanistyczny

 

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 

1 W terminach: 4.10; 25.10; 8.11; 15.11; 22.11; 29.11; 6.12; 13.12; 20.12; 10.01

 

2 W terminach: 4.10; 18.10; 25.10; 8.11; 15.11; 22.11; 29.11; 6.12; 13.12; 20.12

 

3 W terminach: 5.10; 19.10; 26.10; 9.11; 16.11; 23.11; 30.11

 

4 W terminach: 30.11; 7.12; 14.12; 21.12; 11.01; 18.01; 25.01

 


PUBLIKACJE

 

Monografie

1.  Źródła informacji o popełnionym przestępstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ss. 295. ISBN 978-83-7972-052-1.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Ochrona oskarżonego przed niesłusznym tymczasowym aresztowaniem (w:) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, tom II, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012.

2. Wpływ mediów na wszczęcie postępowania karnego (w:) R. Frey (red.), Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2012.

3. Granice stosowania kary pieniężnej w polskim procesie karnym (w:) S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn 2013, s. 440 – 447  (współautor D. Tarnowska).

4. Gwarancje oskarżonego związane z przeprowadzeniem dowodów w świetle zasady kontradyktoryjności po zmianach (w:) P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 270 - 279 (współautor D. Tarnowska).

5. Wyłączenie jawności zewnętrznej rozprawy głównej (w:) W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 207 - 220 (współautor D. Tarnowska).

6. Granice wydania (wykonania) europejskiego nakazu aresztowania (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk-Grącka (red.), Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 11 - 30 (wsp. D. Kaczorkiewicz, D. Tarnowska).

7. Małoletni jako osobowe źródło dowodowe (w:) A. Lach, A. Bułat (red.), Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 93 – 100.

8. Reakcja organów państwa na anonimowe zawiadomienie o popełnionym przestępstwie (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 358 – 368. 

9.  Zmiany w zakresie sytuacji pokrzywdzonego w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego (w:) I. Sepioło – Jankowska (red.) Reforma prawa karnego, C.H. Beck Warszawa 2014, s. 468 – 475. 

10.  Przestępstwa o charakterze terrorystycznym a obowiązek denuncjacji (w:) Zwalczanie piractwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Aspekty historyczne, prawne i praktyczne, pod red. A. Aksamitowskiego, M. Cupryjaka, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2015, s. 319 – 328. 

11.  Poszerzenie sposobów konsensualnego zakończenia postępowania karnego związane z nowelizacją KPK, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 267-275. ISBN 978-83-255-8698-0.

12.  Przegląd zmian w zakresie trybów konsensualnych zakończenia postępowania karnego na gruncie kodeksu postępowania  karnego z 1997 roku, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 75-87. 

13.  Mediacja karna wczoraj i dziś, (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 630-638. 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Limits concerning issuance (execution) of the European arrest warrant (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk-Grącka (red.), Effectiveness of Extradition and the European Arrest Warrant, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 11 - 30  (wsp. D. Kaczorkiewicz, D. Tarnowska).

 

 

Artykuły 

1. Niesprawcza odpowiedzialność karna o charakterze represyjnym (karnym) w świetle Konstytucji RP (art. 42 ust. 1), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 4, s. 91 - 105 (współautorzy Kaczorkiewicz D., Tarnowska D.).

2. Ochrona życia i zdrowia oskarżonego w związku z tymczasowym aresztowaniem, Białostockie Studia Prawnicze 2013 r., z. 13, s. 85 - 99 (współautor Tarnowska D.).

3. Gwarancje oskarżonego w postępowaniu ze stosunków międzynarodowych, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 183 – 202.

 

 

Opracowania encyklopedyczne

1.  Dziecko jako oskarżony w postępowaniu karnym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_jako_oskar%C5%BCony_w_post%C4%99powaniu_karnym