dr Olgierd Bogucki

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
al. Piastów 40b
p. 203

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 26 04

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

Logika prawnicza1

 ćwiczenia gr. 2 SSP I rok

s. 102 (Piastów 40b)

Logika prawnicza2

ćwiczenia gr. 2 SSA I° I rok

s.117

 

Zasady techniki normotwórczej3

 ćwiczenia gr. 6 SSP V rok

 s. 103 (Piastów 40b)

9.00 - 9.45

 

 

10.00 - 10.45

 

Logika prawnicza1

 ćwiczenia gr. 1 SSP I rok

 s. 102(Piastów 40b)

Logika prawnicza2

ćwiczenia gr. 3 SSA I° I rok

s.117

 

Zasady techniki normotwórczej3 ćwiczenia gr. 7 SSP V rok

 s. 103 (Piastów 40b)

10.45 - 11.30

 

 

11.45 - 12.30

Logika prawnicza4

wykład SSA I° I rok

s. 114 (Piastów 40b)

Logika prawnicza1

ćwiczenia gr. 4 SSP I rok

 s. 102 (Piastów 40b)

Logika prawnicza2

ćwiczenia g. 1 SSA I° I rok

 s.117

 

 

12.30 - 13.15

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 203

 

13.30 - 14.15

 

Logika prawnicza1

ćwiczenia gr. 3 SSP I rok

 s. 102 (Piastów 40b)

 

Konsultacje dydaktyczne

godz. 13.15 – 14.15

s. 203

 

14.15 - 15.00

 

 

 

 

15.15 - 16.00

 

Wykładnia i stosowanie prawa5

ćwiczenia gr. 1 SSA II° II rok

s. 103

Wykładnia i stosowanie prawa5

ćwiczenia gr. 2 SSA II° II rok

s. 103

 

 

 

16.00 - 16.45

 

 

 

 

17.00 - 17.45

 

 

 

 

 

17.45 - 18.30

 

 

 

 

 

18.45 - 19.30

 

 

 

 

 

19.30 - 20.15

 

 

 

 

 

 1 Daty ćwiczeń: 10.10, 17.10, 24.10 31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11 2017. Ćwiczenia dla grup 1 i 2 odbywają się na zmianę.

2 Daty ćwiczeń: 6.12, 13.12, 20.12 2017, 10.01, 17.01 2018

3 Daty ćwiczeń: 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 22.12 2017, 12.01 2018

4 Daty wykładów: 2.10, 16.10, 23.10, 30.10, 6.11, 20.11, 27.11, 4.12, 11.12, 18.12 2017

5 Daty ćwiczeń: 24.10, 30.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 5.12, 12.12, 19.12 2017, 9.01 2018 


 

PUBLIKACJE 

 

 

Monografie

1. Wykładnia funkcjonalna w działalności władzy najwyższych organów sądowniczej, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin, 2011.

2.  Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Polgres Multimedia, Szczecin 2016, ss. 287. ISBN 9788392182474.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Przeprowadzanie dowodów w postępowaniu cywilnym z perspektywy koncepcji czynności konwencjonalnych (w:) S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

2. Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie najwyższych organów sądowniczych (w:) O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2008 (współautor Zieliński M.).

3. Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego (w:) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, Sąd Najwyższy, Warszawa 2008 (współautor Zieliński M.).

4. Zasada bezstronności – art. 4 k.p.k. a podstawy środka odwoławczego (w:) L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, Sąd Najwyższy, Warszawa 2009 (współautor M. Zieliński).

5. Odtwarzanie celów i innych wartości z tekstu prawnego (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

6. Problem zakończenia procesu wykładni prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur prawnych? Warszawa 2012.

7. Zasady prawa – źródła prawa i źródła nieporozumień (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 69 - 78 (współautor A. Choduń).

8. Rozdział 1. Zasady prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa (w:) P. Wiliński (red.), System prawa karnego procesowego, Tom 3. Część 1. Zasady procesu karnego, LexisNexis Warszawa 2014, s. 43 - 80 (współautor M. Zieliński).

9. Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego (w:) M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2014, s. 45 – 56 (współautor A. Choduń).

10.  Perspektywy rozwinięcia normatywnego ujęcia wykładni funkcjonalnej, (w:) Mikołaj Hermann, Sebastian Sykuna (red.), Wykładnia prawa : tradycja i perspektywy, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 205-219. ISBN  978-83-255-9044-4.

 

Artykuły 

1. Teoretyczne aspekty zasady prawdy materialnej w nowym modelu postępowania cywilnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 1.

2. Domniemania prawne w świetle pojęcia czynności konwencjonalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 2.

3. Nielingwistyczna koncepcja normy a wykładnia prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, nr 3.

4. Zasada bezstronności – art. 4 k.p.k. a podstawy środka odwoławczego, Palestra 2009, z. 11 – 12 (współautor M. Zieliński).

5. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, nr 4 (współautorzy Zieliński M., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Municzewski A.).

6. O sposobach pojmowania twórczego charakteru interpretacji, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2013, nr 1, s. 21 - 33.

7. Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, nr 4, s. 55 – 67.

8. Wykładnia autonomicznych źródeł prawa pracy, Monitor Prawa Pracy 2014, nr 12, s. 636 – 638. 

9.   Sposoby pojmowania „historyczności” wykładni prawa, Państwo i Prawo 2015, z. 9, s. 34-52.

10.  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2013 r., I KZP 18/13, Przegląd Policyjny 2015, nr 2(118), s. 217-222.

11.  Opinie ekspertów a wykładnia funkcjonalna – uwagi w kontekście zasady iura novit curia, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2(10), s. 127-138.

 

 

Redakcja prac zbiorowych

1. System prawny a porządek prawny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (wsp.: Czepita S.).

2. Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (wsp.: Ciapała J., Mijal P.).