dr Mikołaj Rylski

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
sala 323
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 51

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

   

Polityka Społeczna i system ubezpieczeń społecznych,
 SSA II rok II st.
s. 215,

   

9.00 - 9.45

       

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

         

11.45 - 12.30

     

Konsultacje
11.00-12.00,
s. 323

 

12.30 - 13.15

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 323

 

13.30 - 14.15

       

14.15 - 15.00

     

Seminarium
SSP IV rok
13.00-14.30

 

15.15 - 16.00

     

Seminarium SSP 
V rok
14.30-16.00

 

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 


 

PUBLIKACJE

 

 

Monografie

1. Weksel między stronami stosunku pracy, C. H. Beck Warszawa 2015, ss. 315.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Ochrona pracowników młodocianych przed nadużywaniem wobec nich terminowego zatrudnienia – rozważania na tle art. 251 KP oraz dyrektywy Rady Nr 99/70/WE (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 288 – 296.

2.  Umowa o pracę na zastępstwo w znowelizowanym Kodeksie pracy, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 159-173. 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1.  Non-competition agreements in the Polish legal system as a way of safeguarding the interests of employers, (w:) Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities, collective monograph, ISMA University, Riga (Latvia) 2016, s. 136-146. ISSN 1822-8658 (print).
2.  Legal employment eligibility of the persons with intellectual disability within the contract of employment, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, B. Karakiewicz (red.), Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 289-309. ISBN 978-83-60833-80-3.

 

 

Artykuły 

1.  Wina umyślna pracownika a miarkowanie odszkodowania, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, nr 11, s. 30 – 36.

2.  Dodatkowe umowy stron w stosunku pracy w świetle zasady uprzywilejowania pracownika, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, nr 1, s. 95 – 104.

3.  Glosa do wyroku SN z 26.01.2011 r., sygn. II PK 159/10, dot. dopuszczalności stosowania weksla między stronami stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 5, s. 38 – 44.

4.   Ochrona pracownika przed nadużywaniem terminowego zatrudnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 8, s. 2 – 12.

5.Równość i sprawiedliwość w prawie pracy – rozważania na tle art. 120 k.p. Część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 10, s. 2-12.

6.Równość i sprawiedliwość w prawie pracy – rozważania na tle art. 120 k.p. Część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 9, s. 2-10. 

7.  O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część II, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 7, s. 352-356.

8.  O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część I, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 6, s. 297-301.

9.  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część I, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 1, s. 2-7.

10.  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 2, s. 2-11.

11.  O wadliwym wdrożeniu przez Polskę dyrektywy o zwolnieniach grupowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, nr 5, s. 10-17.

12.  Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas określony po nowelizacji kodeksu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, nr 11, s. 20-26.

13.  Umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji kodeksu pracy,  Państwo i Prawo 2017, z. 9, s. 62-74.

14.   Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji kodeksu pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2017, z. 2, s. 87-96.

 

 

Artykuły w języku obcym

1.  Legal eligibility of pursuing the claims by the insurer from the employee – a driver who has inflicted damage in a road traffic in Polish legal system, Teise,  Vilnus University, Vilnus 2015, vol. 97, s. 241-248.

 

 

Komentarze

1.  Zwolnienia grupowe. Komentarz do ustawy, Difin, Warszawa 2015, ss. 268.

 

 

Redakcje prac zbiorowych

1.  Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ss. 227. ISBN 978-83-8085-412-3. 

 

 

Inne

1.  Prawa pacjenta na tle współczesnej rzeczywistości, In Gremio 2006, nr 6.

2.  Wizja własnej przyszłości zawodowej - oczami studenta prawa, In Gremio 2006, nr 3.

3.  Art. 5 Kodeksu Cywilnego jako gwarancja przestrzegania zasady „ius est ars boni et aequi" we współczesnym prawie cywilnym, Wydziałowa Gazeta Prawna STATUS QUO 2007, nr 1.

4.  Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji cz. 1 - reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i reklama niegodziwa, Wydziałowa Gazeta Prawna STATUS QUO 2007, nr 2.

5.  Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji cz. 2 - reklama wprowadzająca w błąd, Wydziałowa Gazeta Prawna STATUS QUO 2007, nr 2.

6.  Jak szukać, wybrać i sprawdzić wiarygodność oferty szkoleniowej, by nie zostać „nabitym w butelkę"?, Zachodniopomorski Przedsiębiorca 2008, wydanie listopadowe.

7.  Jak zbudować finansowe imperium? 40 zasad skutecznego inwestora. E-Book, Wydawnictwo FXMasters, Szczecin 2008.

8.  FOREX - wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora, Wydawnictwo Helion S.A., Gliwice 2009.