dr Małgorzata Weronika Greβler

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 314

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 40

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 

Urlop od 4.09.2017 do 15.01.2019

    


 

PUBLIKACJE

 

Monografie

1. Etyczne ograniczenia w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej w prawie polskim i niemieckim, Wydawnictwo Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Szczecin 2011, ss. 275.

2.  Greßler Małgorzata Weronika, Osiejewicz Joanna,  Mucha Krzysztof,  "Poland". In International Encyclopaedia of Laws: Energy Law, Suppl. 60 (2017), Kurt Deketelaere, Bram Delvaux (red.), Wydawca Kluwer Law International B.V.,The Netherlands, 2017,  ISBN 978-90-411-1405-1, wydanie 1, ss. 192. Publikacja elektroniczna  (autorstwo rozdziałów: Regulatory Framework Concerning Electricity, Interaction Between Energy Law and Tax Law). 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Przedsiębiorstwo rodzinne osób pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim w prawie niemieckim (w:) M. Andrzejewski (red.), Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności  Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 243 – 259.

2. Wybrane problemy związane z transformacją energetyczną w Niemczech (w najnowszym orzecznictwie tego państwa) (w:) R. Molski (red.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 179 – 193.

3. Źródła prawa, a dobre obyczaje w prawie gospodarczym (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 203 – 214.

4.  Wartości środowiskowe w wybranym niemieckim orzecznictwie gospodarczym, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 131-137. ISBN 978-83-7972-070-5.

5.  Zalecenie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego – zagadnienia węzłowe, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 19-29. ISBN 978-83-7972-075-0.

6.  Wybrane rozwiązania prawne dotyczące wydobywania gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych w systemie legislacyjnym Niemiec, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 60-72. ISBN 978-83-7972-075-0.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1.  Der Markt der neuen  Bestattungstechnologien - ausgewählte wirtschaftliche und ethische Aspekte unter Berücksichtigung der Polnischen Rechtslage, (w:) J. Osiejewicz (red.), The Law of New Technologies in the International Dimension, Wydawca Universitätsverlag Regensburg, Regensburg 2017, ISBN  978-3-86845-149-8, s. 155-166. 

 

 

Artykuły

1. Aspekty bioetyczne w prawie gospodarczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2008, nr 20 (współautor R. Sowiński R.).

2. Prostytucja w prawie niemieckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2008, nr 20.

3. Uwagi o wolności wyboru zawodu w prawie niemieckim, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 435 – 451.

4. Uwagi o wolności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w prawie Republiki Białorusi, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 79 – 103.

5. Wykładnia terminu „swoboda przedsiębiorczości” (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 103 – 126.

6.  Fundacja Europejska (Fundatio Europea) w świetle projektu Komisji Europejskiej dotyczącego jej statusu – wybrane zagadnienia, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 31 – 45. 

7.   Szczelinowanie hydrauliczne w systemie prawa niemieckiego – uwagi ogólne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 10, s. 9-13.

8.   Moralność publiczna jako wyznacznik treści pojęcia wolność gospodarcza, Prawo kanoniczne 2015, nr 2 (58), s. 163-178. 

9.  Decyzja zakazująca podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej jako szczególny środek policji gospodarczej w prawie niemieckim, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 117-134.

10.  Termin „scientology church" w translacji języka prawnego w perspektywie języka kościelnego, Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik, Przegląd 2017, Tom 24: 4, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, ISSN 2080-4814 s. 57-67. Publikacja elektroniczna na stronie: https://portal.uw.edu.pl/web/lingwistyka-stosowana/home

 

 

Podręcznik, skrypt

1. Roszczenie o dostęp do informacji oraz obowiązek mistrzowski jako przykłady instytucji prawnych służących ochronie konsumenta w Niemczech, Grin Verlag, München 2011, ss. 43.

 

Recenzje w języku polskim

1. R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, C. H. Beck Warszawa 2012, ss. 565. Recenzja. Państwo i Prawo 2013, nr 10, s. 118 - 119.

 

 

Recenzje w języku obcym

1.  Die Verwaltung der Prostitution – artykuł recenzyjny, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych  2011.