dr Mariusz Nawrocki

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
p. 305
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 74

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

         

11.45 - 12.30

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

pok. 305A

 

12.30 - 13.15

       

13.30 - 14.15

     

Konsultacje dydaktyczne

godz. 13:00-14:00

pok. 305A

 

14.15 - 15.00

         

15.15 - 16.00

   

Przestępczość gospodarcza

konwersatoria

V rok SSP

godz. 15:15-16:45,
gr. 3

godz. 17:00-18:30,
gr 1

godz. 18:45-20:15,
gr. 2

sala 121

Prawo karne ćw.

II rok SSP

grupa 2, sala 220

godz. 15:00-16:30

20h1

 

16.00 - 16.45

     

17.00 - 17.45

       

17.45 - 18.30

   

Prawo karne materialne

i prawo wykroczeń,

II rok, wykład,

Bezpieczeństwo wewnętrzne, WH

godz. 18:20-20:00

sala 106, 15h2

 

18.45 - 19.30

     

19.30 - 20.15

     

 

 

1 Zajęcia będą odbywały się w następujących terminach: 5.10.2017 r., 19.10.2017 r., 26.10.2017 r., 9.11.2017 r., 16.11.2017 r., 23.11.2017 r., 30.11.2017 r., 7.12.2017 r., 14.12.2017 r., 21.12.2017 r. 

2 Zajęcia będą odbywały się w następujących terminach: 5.10.2017 r., 12.10.2017 r., 19.10.2017 r., 26.10.2017 r., 9.11.2017 r., 16.11.2017 r., 23.11.2017 r.

 

Dodatkowe terminy konsultacji dla studentów niestacjonarnych:
8.10.2017 r. - 11:30-12:30;
22.10.2017 r. - 11:30-12:30;
18.11.2017 r. - 13:15-14:15;
26.11.2017 r. - 10:45-11:45;
  9.12.2017 r. - 15:00-16:00;
14.01.2018 r. - 10:45-11:45;
28.01.2018 r. - 10:45-11:45

 


PUBLIKACJE

 

 

Monografie

1. Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Podstawowe zagadnienia materialno – prawne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2014, ss. 306.

2.  Miejsce popełnienia czynu zabronionego, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 222. ISBN 978-83-255-8538-9.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Miejsce błędu pośród znamion przestępstwa oszustwa (Place of error among the traits of crime of cheating) (w:) Z. Dziemianko i W. Stach (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2012, s. 325 - 338.

2. Seryjni mordercy wczoraj i dziś (Serial killers formerly and today) (w:) Z. Dziemianko i W. Stach (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2012, s. 307 - 323. (współautor M. Mokrzyńska).

3. Wpływ zwyczaju (obyczaju, tradycji) na odpowiedzialność karną w kontekście zasady nullum crimen sine lege (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 231 - 244 (współautor M. Janowski, T. Pieniężny).

4. O projektowanej karze 20 lat pozbawienia wolności (w:) S. Pikulski, M. Romańczuk - Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza „ElSet” Olsztyn 2013, s. 432 - 439. 

5. Czas popełnienia niejednochwilowego czynu zabronionego a zasada nullum crimen sine lege (w:) I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, C. H. Beck 2013, s. 81 - 92.

6. Wykroczenie jako element składowy tzw. przestępstwa ciągłego. W hołdzie Profesorowi Marianowi Cieślakowi (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 253 - 270 (współautor M. Janowski, R. Rabiega, M. Wrześniewski).

7. Przesłanki „odwołania” środków probacyjnych w prawie karnym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w:) D. Gil (red.), Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014, s. 63 – 75. 

8. Wyłączenie zasady terytorialności w prawie karnym (art. 5 k.k.) na przykładzie umowy międzynarodowej Polska-NATO (SOFA) (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 585 – 598.

9.  Oszustwo – między wypadkiem mniejszej wagi a tzw. czynem przepołowionym, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 254-261. 

10.  Wpływ konsensualizmu na sytuację oskarżonego w postępowaniu odwoławczym, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 379-390. ISBN 978-83-255-8698-0.

11.  Dynamika zmian w prawie na przykładzie instytucji przedawnienia karalności, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 96-108. 

12.  Nowelizacje przepisu artykułu 115 K.K. - między stabilnością a zmiennością definicji legalnych w prawie karnym, (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 255-264.  

 

 

Artykuły 

1. Strona podmiotowa przestępstwa oszustwa klasycznego, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2011, z. 1, s. 108 – 118.

2. Przestępstwo oszustwa klasycznego a bezprawie cywilne, Palestra 2011, nr 11 – 12, s. 83 – 90.

3. Oszustwo klasyczne jako przestępstwo kierunkowe, Przegląd Sądowy 2011, nr 11 – 12, s. 78 – 87.

4. O przesłankach warunkowego zwolnienia skazanego korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności (art. 155 kodeksu karnego wykonawczego), Ius Novum 2012, nr 1, s. 101 – 114.

5. Uchylenie tymczasowego aresztowania mocą orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (art. 264 § 1 k.p.k.), Przegląd Sądowy 2012, nr 7 - 8, s. 121 – 131. 

6. Przestępstwa kierunkowe a zamiar niby - ewentualny, Prokuratura i Prawo 2012, nr 5, s. 41 – 51.

7. O (nie)możliwości łączenia w czyn ciągły zachowań o tożsamej podstawie normatywnej, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 111 - 128.

8. Warunkowe odstąpienie od wymierzenia kary, Przegląd Sądowy 2014, nr 10, s. 27 - 35.

9. O konstrukcji wykroczenia ciągłego, Państwo i Prawo 2015, nr 1, s. 31 – 42.

10. Obligatoryjne podstawy odwołania środków poddania sprawcy próbie, Prokuratura i Prawo 2015, nr 4, s. 5 - 19.

11.  Zastosowanie tymczasowego aresztowania jako efekt rozpoznania zażalenia na jego niezastosowanie, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 47 – 60.

12.  Pouczenie jako (nie)zbędny warunek odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, Przegląd Sądowy 2015, nr 7-8, s. 144-157.

13.  Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 12, s. 115-132.

14. Nowy model przepołowienia niektórych czynów w prawie karnym, Przegląd Sądowy 2016, nr 1, s. 47-57.

15.  Znaczenie wieku sprawcy niejednochwilowego czynu zabronionego (uwagi w związku z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych), Palestra 2016, z. 4, s. 77-84.

16.  Przestępstwa dystansowe i tranzytowe, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2  (14), s. 89-104.

17.  Kidnapping, Prokuratura i Prawo 2016, nr 10, s. 95-112.

18.  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. II AKa 7/15, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 29-36.
19.  Glosa do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 26.04.2017 r., sygn. I KZP 1/17, Prawo w działaniu 2016, nr 28, s. 248-254.

20.   Błędy ustawodawcy w kodeksie karnym, Przegląd Sądowy 2017, nr 2, s. 101-113.

21.  Definicje legalne w kodeksie karnym, Państwo i Prawo 2017, z. 9, s. 89-101.

22.  Strona podmiotowa przestępstwa kierunkowego, Ius Novum 2017, nr 3, vol. 11, s. 163-179.

 

 

 

Komentarze

1.  Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Gołaczyński Jacek, Klich Aleksandra, Nawrocki Mariusz, Ziemianin Karolina).  

 

 

Redakcja prac zbiorowych

1.  Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ss. 227. ISBN 978-83-8085-412-3.