dr Przemysław Zdyb

Kontakt

Ilustracja kontaktu

asystent

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 329

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 60

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

   

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

- ćwiczenia III rok SSP

grupa 1

sala 121

   

9.00 - 9.45

       

10.00 - 10.45

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

- ćwiczenia III rok SSP

grupa 5

sala 215

 

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

- ćwiczenia III rok SSP

grupa 2

sala 121

   

10.45 - 11.30

   

Postępowanie przed organami administracji publicznej oraz postępowanie egzekucyjne w administracji 2

- ćwiczenia II rok E-P II stopnia

grupa 1

sala 219

godz. 11.00-12.30

Postępowanie przed sądami administracyjnymi 4

- ćwiczenia II rok E-P II stopnia

grupa 1

sala 219

godz. 11.00-12.30

11.45 - 12.30

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

- ćwiczenia III rok SSP

grupa 4

sala 215

 

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

- ćwiczenia III rok SSP

grupa 3

sala 121

Konsultacje dydaktyczne

godz. 11.00-12.00

pokój 329

12.30 - 13.15

 

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

pokój 329

Postępowanie przed organami administracji publicznej oraz postępowanie egzekucyjne w administracji 3

- ćwiczenia II rok E-P II stopnia

grupa 2

sala 219

godz. 12.45-14.15

Postępowanie przed sądami administracyjnymi 5

- ćwiczenia II rok E-P II stopnia

grupa 2

sala 219

godz. 12.45-14.15

13.30 - 14.15

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

- ćwiczenia III rok SSP

grupa 7

sala 215

 

Postępowanie administracyjne 1

- ćwiczenia II rok E-P I stopnia

grupa 1

sala 102

14.15 - 15.00

     

15.15 - 16.00

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

- ćwiczenia III rok SSP

grupa 6

sala 215

       

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

2 Terminy zajęć: 6.X., 13.X, 20.X., 27.X., 3.XI., 10.XI., 17.XI., 24.XI.1 Terminy zajęć: 4.X., 11.X, 18.X., 25.X., 8.XI., 15.XI., 22.XI. 2017 r. Dnia 22.XI. zajęcia będą Trwały od godz. 13.30 do godz. 16.00

 3 Terminy zajęć: 6.X., 13.X, 20.X., 27.X., 3.XI., 10.XI., 17.XI., 24.XI.

 4 Terminy zajęć: 24.XI. (od godz. 11.45), 1.XII., 8.XII., 15.XII., 22.XII., 12.I.2018 r., 19.I.2018 r., 26.I.2018 r.,

5 Terminy zajęć: 24.XI. (od godz. 13.30), 1.XII., 8.XII., 15.XII., 22.XII., 12.I.2018 r., 19.I.2018 r., 26.I.2018 r.,


PUBLIKACJE 

 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Organy właściwe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012.

2. Współpraca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 183 – 193. 

3. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 83 – 98. 

4. Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 788 - 802. 

5.    Instytucja uznania administracyjnego w kontekście zaufania obywateli do organów administracji publicznej, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 274-287. 

6.  Procedura przeprowadzania postępowania konsolidacyjnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, (w:) E. Wójcicka (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego i finansowego, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 163-184. ISBN 978-83-74455-487-9.

7.  Szanse i zagrożenia związane z warunkami wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w mikroinstalacjach, (w:) M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 41-66. ISBN 978-83-8090-142-1.

8.  Przekształcenia w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie przepisów o skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania,  (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 130-146. 

9.  Formy zawiadomienia o decyzji w modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, (w:) J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7627-135-4, s. 259-266. 

10.  Aksjologiczny wymiar rozstrzygania spraw spornych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-808-5, s. 647-657.

 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Authorities competent in case to issue decision on the environmental conditions (w:) E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia, Equilibria, Košice 2013, s. 268 – 282.

 

 

Artykuły

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2013, nr 2 (1), s. 61 - 84  (współautor W. Bożek).

2. Postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiocie skargi na odmowę udzielenia informacji prasie, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 263 – 278.

3.   Doręczenie zastępcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 81-98.

4.  Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6), s. 55-68. Publikacja tylko w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=45