dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak

Kontakt

Ilustracja kontaktu

profesor US

Adres:
sala 328
(ul. Narutowicza 17a)

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 58

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

     

Seminarium dyplomowe

SSA I° III rok

godz. 10.30-12.00

s. 320

 

11.45 - 12.30

   

Prawo administracyjne1

wykład SSA I° II rok

s.201

 

12.30 - 13.15

   

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 328

 

13.30 - 14.15

     

Seminarium magisterskie

SSP IV rok
godz. 13.00-14.30

s. 320

 

14.15 - 15.00

     

Seminarium magisterskie

SSP V rok

godz. 14.30-16.00

s. 320

 

15.15 - 16.00

       

16.00 - 16.45

     

Konsultacje dydaktyczne

godz. 16.00-17.00

s. 328

 

17.00 - 17.45

     

Seminarium dyplomowe

SSA II° II rok

godz. 17.00-18.30

s. 320

 

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 

1 Terminy zajęć: 11.X., 18.X., 25.X., 8.XI., 15.XI., 22.XI., 29.XI., 13.XII. 2017 r.

 


PUBLIKACJE

 

Monografie

1. Działania organizacyjne i odpowiedzialność ministra wobec przedsiębiorstwa państwowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, ss. 294.

2. Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wolters Kluwer Warszawa 2008, ss. 346.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Samorząd województwa (w:) Z. Ofiarski, M. Mokrzyc (red.), Prawo samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 1999.

2. Odpowiedzialność pracowników administracji publicznej (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

3. Problematyka obowiązków prawnych administracji publicznej na gruncie prawa administracyjnego (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 15 - lecia Wydziału Prawa i Administracji US, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

4. Proces europeizacji prawa administracyjnego jako prawna droga do Unii Europejskiej (w:) Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2005.

5. Kilka uwag o suwerenności (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje Suwerenności. Zbiór studiów Wydziału Prawa i Administracji US, LexisNexis, Warszawa 2005.

6. Doświadczenia i przyszłość samorządu terytorialnego (w:) J. Sługocki, D. Wacinkiewicz (red.), Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gorzów Wlkp. 2011.

7. Obowiązki administracji związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Internecie (w:) G. Szpor (red.), Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, C. H. Beck Warszawa 2011.

8. E-learning w administracji publicznej (w:) G. Szpor, W. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, C. H. Beck, Warszawa 2012. 

9. Internet a bezpieczeństwo rodziny i dzieci (w:) M. Tkaczuk, R. Jaworska - Stankiewicz (red.), Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2012. 

10. Karta praw klientów chmury (w:) G. Szpor (red.), Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 173 – 190.

11. Ochrona baz danych w Unii Europejskiej (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 771 – 777.

12.  Unijne postępowanie administracyjne, (w:) Cz. Martysz (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VII Postępowanie administracyjne, C.H. Beck 2015, s. 167-173. 

13.  Chmura nad smart city, (w:) G. Szpor (red.), Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 173-181. ISBN 978-83-255-7930-2.

14.  Chmury obliczeniowe i inteligentne miasta w służbie ochrony środowiska, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 225-233. ISBN 978-83-7972-070-5.

15.  Dobro wspólne i bezpieczeństwo jako podstawowe wartości w prawie administracyjnym, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-266-3, s. 273-280. 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Responsibility of Public Administration Employees (w:) J. Sługocki (red.), Public Administration and administrative law in the face of the European integration, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

2.  Personal Data Protection' Security, (w:) I. Gawłowicz, J. Osiejewicz (red.), The Term „Security” in Legal Sciences - Selected Aspects, Wydawca Universitätsverlag Regensburg, Regensburg 2017, ISBN  978-3-86845-145-0, s. 54-62. 

3.  The usage of information technologies for the support of administrative decisions – Geographic Information System, (w:) J. Osiejewicz (red.), The Law of New Technologies in the International Dimension, Wydawca Universitätsverlag Regensburg, Regensburg 2017, ISBN  978-3-86845-149-8, s. 186-194. 

 

 

Artykuły 

1. Podstawy prawne tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1993, nr 4(104).

2. Kilka uwag w sprawie reformy terenowej administracji rządowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1994, nr 6(151).

3. Koncepcja ustawowych zmian na szczeblu terenowej administracji rządowej, Radca Prawny 1994, nr 4, s. 22 - 32.

4. Odpowiedzialność ministra. Cz. 1, Radca Prawny 1996, nr 3, s. 11 – 21.

5. Prawo administracyjne a prawo administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2004, nr 14.

6. Działalność informatyzacyjna podmiotów publicznych w świetle ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2008, nr 18.

7. Cloud computing – przetwarzanie w chmurze, Acta Iuris Stetinensis 2013, nr 4, s. 31 – 42.

8. Publiczne prawa podmiotowe a obowiązki i uprawnienia, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 69 – 82.

9.  Pojęcie komunikacji elektronicznej w doktrynie i aktach prawnych, Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik 2017, Tom 24: 4, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, ISSN 2080-4814, s. 139-148. Publikacja elektroniczna na stronie: https://portal.uw.edu.pl/web/lingwistyka-stosowana/home  

 

 

Podręczniki

1. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006 (współautorzy podręcznika: A. Barczak, M. Drab, E. Góral, M. Górski, A. Kalinowska - Sługocka, P. Kledzik, M. Ofiarska, J. Sługocki, J. Strzelecki, S. Wach).

 

Recenzje 

1. Ewa Frenc - Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Recenzja, Nauki Prawne. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2009, nr 1. 

2. Martin Eifert, Electronic Government. Das Recht der elektronischen Varwaltung, Recenzja, Roczniki Prawnicze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, nr 21 (536).

3.  Recenzja książki: O. Baller, J. Orłowski (red.), Administrative Traditions in Poland and Germany: Similarities and Differences, Wydawnictwo BWV BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH, Berlin 2015, s. 127 (recenzja wspólna S. Sagan). 

4.  Recenzja książki: A. Gryszczyńska (red.), Rejestry publiczne. Jawność  i interoperacyjność, C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 661. ISBN 978-83-255-8684-3.

5.  Recenzja książki: K. Czaplicki, Dokumenty tożsamości. Jawność i bezpieczeństwo, C.H.Beck 2016, Warszawa 2016, ss. 331. ISBN 978-83-255-8682-9 (recenzja wspólna Czesław Martysz).

6.  Recenzja książki: M. Sobiecka, M. Ślęzak (red.), XX-lecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tom 2. Zasady ustrojowe, wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Myśli Prawnej SAPERE AUDE, Warszawa 2017, ss. 161, ISBN 978-83-64552-61-8 (recenzja wspólna Adam Krzywoń, Jarosław Ślęzak). Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej dostępna na stronie https://issuu.com/ikmpsa/docs/xx-lecie_konstytucji_rp_tom_ii