dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
pok. 202
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 28 27

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

     

Prawo handlowe1

ćwiczenia gr. 4 SSP IV rok

s. 101

 

9.00 - 9.45

 

Konsultacje dydaktyczne

godz. 9.00 - 10.00

s. 202

   

10.00 - 10.45

 

Prawo ubezpieczeń

 ćwiczenia gr. 1 SSP V rok

s. 220

 

Prawo ubezpieczeń

 ćwiczenia gr. 4 SSP V rok

s. 101

 

10.45 - 11.30

     

11.45 - 12.30

 

Prawo ubezpieczeń
ćwiczenia gr. 2 SSP V rok

s. 220

     

12.30 - 13.15

   

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 202

 

13.30 - 14.15

 

Prawo ubezpieczeń

 ćwiczenia gr. 3 SSP V rok

s. 220

     

14.15 - 15.00

   

Seminarium magisterskie

SSP IV rok

godz. 13:30-15:00

 s. 202

 

15.15 - 16.00

         

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

1 Terminy zajęć: 5.10.2017 r., 12.10.2017 r., 19.10.2017 r., 26.10.2017 r., 9.11.2017 r., 16.11.2017 r., 23.11.2017 r., 30.11.2017 r., 7.12.2017 r., 14.12.2017 r.    


 

 

PUBLIKACJE

 

Monografie

1.  Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej, C.H.Beck 2016, Warszawa 2016, ss. 217. ISBN 9788325589424.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Najem lokali w świetle definicji działalności gospodarczej według ustawy o swobodzie własności gospodarczej i projektu kodeksu cywilnego (w:) T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 481 - 492 (współautor Futrzyńska - Mielcarzewicz M.).

2. Zarząd nieruchomością stanowiącą współwłasność spółdzielni mieszkaniowej – uwagi na tle projektu nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (w:) Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, pod red. A. Herberta, P. Zakrzewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 65 – 83 (współautor Futrzyńska - Mielcarzewicz M.).

3.  Wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 279 – 287 (współautor S. Słotwiński).

4. Charakter roszczenia o przeniesienie własności urządzeń przesyłowych – uwagi na tle art. 49 kodeksu cywilnego, (w:) M. Boratyńska (red.), Ochrona słabszej strony stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 329-338 (współautor Kuniewicz Z.).

5.   Żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji – uwagi na tle art. 16 ustawy o własności lokali, (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 275-282.

 

Artykuły 

1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.05.2008 r., III CZP 43/08, sposób reprezentacji spółki jawnej a ograniczenie prawa wspólnika do reprezentacji, Prawo Spółek 2010, nr 7 - 8, s. 81 - 83  (współautor Kuniewicz Z.).

2. Zarządzanie nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową jako wykonywanie działalności gospodarczej, PUG 2014 nr 10, s. 31 - 35.

3.  Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa 358/13), Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 5 - 13.

4.  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 roku (I ACa 134/13), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 13, s. 25-31. 

5.  Przedmiotowy zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24.09.2015 r. (V CSK 689/14), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2016, nr 4, s. 18-21 (współautor Kuniewicz Z.). 

6.  Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 43-54. 
7.  Status prawny oddziału przedsiębiorcy zagranicznego - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9.07.2015 r. (I CSK 669/14), Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2017, nr 1, s. 19-23 (współautor Kuniewicz Z.).
8.  Podejmowanie uchwał przez zgromadzenie wspólników per facta concludentia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.03.2015 r. (IV CSK 340/14), Przegląd Sądowy 2017, nr 3, s. 113-117 (współautor Kuniewicz Z.).

 

 Redakcja prac zbiorowych

1.  Redakcja książki: Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Górecki, Grzegorz Jędrejek, Piotr Konik, Zbigniew Kuniewicz  (red. naukowy), Jakub M. Łukasiewicz, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Katarzyna Malinowska-Woźniak  (red. naukowy), Mirosław Nazar, Maciej Pannert, Monika Siemion, Robert Słabuszewski, Tomasz Sokołowski, Janusz A. Strzępka, Monika Tarska, Arkadiusz Wowerka, Wojciech Wyrzykowski, Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 328. ISBN 978-83-8092-523-6 (redakcja wspólna Z. Kuniewicz).