dr Izabela Mycko-Katner

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 205

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 28 36

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Urlop od 2. 10 2017 do 1.10.2018

 


 

 

PUBLIKACJE

 

 

Monografie

1. Umowa agencyjna, Wolters Kluwer Warszawa 2012, ss. 376.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Agencja jako prawny instrument gospodarki rynkowej w dobie kryzysu (w:) Právo, obchod, ekonomika IV, red. J. Suchoža, J. Husár, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014, s. 109 - 118.

2.  Charakter (natura) świadczenia wyrównawczego w umowie agencyjnej (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, pod red. A. Olejniczaka, J. Haberko, A. Pyrzyńskiej, D. Sokołowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 528 - 546. 

3.  Celowość wprowadzenia bezkapitałowej sp. z o.o. w Polsce, (w:) J. Suchoža, J. Husár, R. Huckova (red.), Právo, obchod, ekonomika V, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2015, s. 200-211.

4.  Uprawnienia kupującego konsumenta z tytułu gwarancji po nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą o prawach konsumenta, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 100-109.

 

 Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. An agency contract in the Polish Civil Code against the background of the EU directive (w:) Právo, obchod, ekonomika III. Zborník vedeckých prác, pod red. J. Suchoža, J. Husár, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, s. 498 - 512 (współautor Przemysław Katner).

 

Komentarze

1.   Komentarz do art. 44 pkt 26-30, (w:) M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 537-592. 

 

Artykuły

1.  Treść oświadczenia gwarancyjnego po nowelizacji kodeksu cywilnego dokonanej ustawą o prawach konsumenta, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom V, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 151-162.

2.  Umowa agencyjna a inne podobne umowy w obrocie, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom VII, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899−4601, e-ISSN 2449–9005, Bydgoszcz 2017, s. 91-106. Publikacja dostępna na stronie: http://kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/studia-z-zakresu-nauk-prawnoustrojowych/tom-vii