dr Katarzyna Dadańska

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 301

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 28 76

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

Prawo cywilne cz. ogólna i rzeczowa

Wykład E-P I° I rok

 s.222

       

10.45 - 11.30

       

11.45 - 12.30

       

12.30 - 13.15

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 301

 

13.30 - 14.15

       

14.15 - 15.00

     

Konsultacje dydaktyczne

godz. 13.00-14.00

 s. 301

 

15.15 - 16.00

         

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 

PUBLIKACJE

Monografie

1. Działanie osoby prawnej, C. H. Beck Warszawa 2006, ss. 409.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Wolność jako dobro osobiste osób prawnych (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

2. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt prawa rzeczowego w Polsce w kontekście ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. A. Bałabana, J. Ciapały, P. Mijala, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2013, s. 215 - 229 (współautor E. Olszewska) (objętość 45.732 znaki).

3. Rozdział 8: Ograniczenie swobody kontraktowania w obrocie nieruchomościami na przykładzie umowy deweloperskiej (w:) Obrót powszechny i gospodarczy - problemy cywilnoprawne, pod red. I. Ramus, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2014, s. 165 – 192 (objętość 66.453 znaki).

4. W sprawie modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i w europejskim prawie cywilnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (red.) K. Dadańska, A. Tomczyk, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2014, s. 21 - 37 (objętość 47.016 znaków). 

5.  Słowo wstępne (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 9 - 12.

6.  Zapis windykacyjny – zagadnienia kolizyjnoprawne (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 165 – 186.

7. Timeshare w świetle kodyfikacji, dekodyfikacji i rekodyfikacji kodeksu cywilnego (wnioski de lege lata i de lege ferenda) (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, pod red. P. Steca, M. Załuckiego, Wolters Kluwer Warszawa 2015, s. 179 – 200.

8. Prawo pierwokupu (pierwszeństwa nabycia) – głos w dyskusji (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, pod red. A. Olejniczaka, J. Haberko, A. Pyrzyńskiej, D. Sokołowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 783 – 787.

9.   Prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych – ujęcie kolizyjnoprawne, (w:) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, Tom I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 57-105.

10.  Kontrowersje wokół prawa do grobu, (w:) J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2015, s. 150-173 (współautor Tomczyk A.).

11.  Jeszcze o modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i europejskim prawie cywilnym, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 30-52.

12.  O ostatnich zmianach w kolizyjnym prawie spadkowym, (w:) M. Załucki (red.), Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 108-137.

13.  Kilka uwag o procesie europeizacji prawa spadkowego, (w:) K. Dadańska (red.), Europeizacja prawa spadkowego aktualne tendencje, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2016, s. 15-32. ISBN 978-83-7867-332-3.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Timeshare as an example of Europeanization in Polish Private Law (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, K. Flaga - Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2009, s. 57 - 70.

2. The transfer of owership in real estate after Poland’s accesion to the European Union – conflict of laws aspects (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 617 – 632 (objętość 46.706 znaków).

 

Artykuły

1. Geneza osoby prawnej w organizacji, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2001, nr 1.

2. Umowny zarząd przedsiębiorstwem państwowym - zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2002, nr 2

3. Wady oświadczeń woli osoby prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2004, nr 14 (371).

4. Zarząd i zarządzanie na tle problematyki osób prawnych - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2003 – 2004, nr 3.

5. Działanie osoby prawnej, Rejent 2008, nr 2.

6.  Obrót użytkowaniem wieczystym – aspekty prawne, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 36, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 811, Szczecin 2014, s. 27 – 39 (objętość 31 961 znaków).

7.  Forma rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3352, pod red. M. Pazdana, Katowice 2014, s. 9-29 (współautor K. Kubasik) (41 000 znaków). 

8.  Obciążanie nieruchomości skarbowych i samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi – zarys problematyki, Studia i Prace WNEiZ US 2016, nr 45/1, s. 53-66.

9.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 maja 2016 r. (IV CSK 510/15), Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 5, s. 28-43.

 

 

Artykuły w języku obcym

1. Pre-emption, back-in and redemption rights as well as the right of priority in acquisition of real estate, Real Estate Management and Valuation 2015, Vol. 23, Issue 1, s. 63 – 74.

Publikacja dostępna na stronie: www.degruyter.com/view/j/remav

 

Komentarze

1. Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244 - 335) (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, tom II Własność i inne prawa rzeczowe. Wyd. 1, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 160 - 399 (współautor T. A. Filipiak) (wyd. 2, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 169 - 459, współautor T. A. Filipiak).

2. Komentarz do art. 38, (w:) J. Haberko, Z. Kuniewicz, P. Machnikowski (red.), Komentarz fragmentaryczny do Kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla Profesora Adama Olejniczaka, Druk PERFEKT Gaul i Wspólnicy sp.j., Poznań 2015, s. 39-49 (limitowana edycja egzemplarzy).

 

 

Podręczniki recenzowane

1.   Prawo rzeczowe, wydanie 4, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-8586-0, ss. 433.

 

 

Podręczniki 

  1. Prawo rzeczowe, wyd. 1, C. H. Beck Warszawa 2007 (wyd. 2, C. H. Beck Warszawa 2010, ss. 371; wyd. 3, C. H. Beck Warszawa 2012, ss. 397).
  2. Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautor B. Ziemianin) (wyd. 3, Wolters Kluwer Warszawa 2012, ss. 309, współautor B. Ziemianin).

 

 

Redakcja prac zbiorowych

1. Węzłowe problemy prawa handlowego. VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego Szczecin -Międzyzdroje, 23 - 25 września 2007 r., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe POLO, Szczecin 2007, ss. 443 (red. wsp.: Kuniewicz Z.).

2.   50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2014, ss. 250 (red. wsp. A. Tomczyk). 

3.  Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, ss. 200 (red. wsp. M. Andrzejewski).

4.  Europeizacja prawa spadkowego aktualne tendencje, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2016, s. 200. ISBN 978-83-7867-332-3.

 

 

Recenzje

1. Recenzja artykułu: A. Antczak-Stępniak, Residential Development Activity in the Polish Legal Setting, Real Estate Management and Valuation 2015, Vol. 23, No. 1, s. 42-54 (publikacja dostępna na stronie: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2015.23.issue-1/remav-2015-0004/remav-2015-0004.xml)

2.  Recenzja monografii naukowej: I. Ramus, Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 86 (rec. wspólna: dr. hab. A. Kaźmierczyk, prof. nadzw. dr hab. P. Osowy).

3.  Recenzja artykułu: J. Majcher, K. Jasiński, Przerwa w obradach zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zeszyty Naukowe Radca Prawny 2016, nr 3(8), s. 31-48. 

 

 

Opracowania encyklopedyczne

1.  Dziecko w prawie cywilnym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_prawie_cywilnym#cite_note-1