dr Inga Oleksiuk

Kontakt

adiunkt

Adres:
pok. 104
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 21

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:
Tygodniowy rozkład zajęć - semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

       

Ochrona własności intelektualnej1
wykład
Bezpieczeństwo Wodne I° I rok

s. 03

(WNoZ Mickiewicza 16)

9.00 - 9.45

       

10.00 - 10.45

       

 

10.45 - 11.30

         

11.45 - 12.30

       

Prawo cywilne część ogólna

ćwiczenia gr.3 SSP II

 s 103

12.30 - 13.15

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 104

13.30 - 14.15

     

Prawo własności intelektualnej

wykład E-P I° I rok

s. 215

Ochrona własności intelektualnej

wykład E-P I° I rok + SSA I° I rok

s. 7

14.15 - 15.00

     

15.15 - 16.00

     

Prawo cywilne część ogólna

ćwiczenia gr.4 SSP II

s 120

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

     

Konsultacje

godz. 17.00 - 18.00

s. 104

 

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

       

19.30 - 20.15

       

1 terminy wykładów: 20.10.2017, 17.11.2017, 24.11.2107, 8.12.2017, 15.12.2017, 12.01.2018, 26.01.2018

 

 

PUBLIKACJE

 


Publikacje afiliowane na rzecz WPiA  US od października 2017 r.

Artykuły

 1. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 2 (18), DOI: 10.18276/ais.2017.18-14, s. 245-262.

 

 

 

 

Publikacje, które nie są afiliowane na rzecz WPiA  US


Monografie

 1. Uczelnie XXI wieku Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji (współautorstwo), Warszawa 2005.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

 1. Aksjologiczne założenia autorsko-prawnej ochrony twórczości, (w:) Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, J. Adamowski  i in. (red. nauk.), Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Warszawa 2016.
 2. Pozycja rynkowa polskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w świetle rozwoju Internetu, (w:) Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa, J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz (red. nauk.),  Warszawa 2016.
 3. Dzieła generowane komputerowo. Problem autorstwa, (w:) Dziennikarz - utwór - prasa. Księga pamiątkowa prof. B. Michalskiego, Uniwersytet Warszawski,  WDiNP, Warszawa 2014.
 4. Rozwój wolnej konkurencji w zakresie zbiorowego zarządzania  prawami autorskimi. Podstawowe problemy, (w:) Prawo autorskie a prawo konkurencji, K. Lewandowski (red. nauk.),  Poznań 2009.
 5. Wolność słowa na rynku nowych mediów,  (w:) Media i Polityka,  J. Sobczak, B. Hordecki  (red. nauk.)  INPiD, UAM,  Poznań 2009.
 6. Obraz postępu i zagrożeń cywilizacyjnych w mediach. Wprowadzenie do tematu, (w:) XXXVIII Zeszyt Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji Obraz postępu i zagrożeń cywilizacyjnych w mediach,  I. Oleksiuk (red. nauk.),  Warszawa 2007.
 7. Wizja polskich uczelni w społeczeństwie globalnym (współautor), Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 2006.
 8. Prawo do wypowiedzi a wolność od wypowiedzi w świetle rozwoju nowych mediów, (w:) Kulturowe instrumentarium wolności. Prawo. Prasa. Internet. Etyka obywatelska, J. Paradowski, Sz. Osowski (red. nauk.), INPiD UAM,  Poznań 2004.
Artykuły

 1. Ochrona konkurencji na rynku praw autorskich - problem substytucyjności towarów i usług, Państwo i Prawo 2016, z. 2, s. 56-67.
 2. Narodowy, regionalny i światowy wymiar rynku praw autorskich w Internecie, Journal of Modern Science 2015, nr 2, s. 351-368.
 3. Nadużycie pozycji dominującej przez organizacje zbiorowego zarządzani prawami autorskimi i pokrewnymi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 4, s. 27-32.
 4. Konkurencja a ochrona autorskich dóbr intelektualnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2015, nr 2, s. 85-102.
 5. Problematyka równoległego stosowania prawa autorskiego i prawa antymonopolowego wobec organizacji zbiorowego zarządzania  prawami autorskimi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 1, s. 18-23.
 6. Ochrona dobrego imienia w Internecie, Państwo i Prawo 2005, z. 11, s. 62-71.
 7. Granice społecznej tolerancji. Kierunki zmian w swietle rozwoju nowych mediów. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2005, nr 2, s. 227-236,  http://inpid.amu.edu.pl/images/stories/ssp/ssp_2005_2/sp-5-2-14.pdf
 8. Twórczość u progu sztucznej inteligencji. Zagadnienia autorskoprawne, Studia Medioznawcze 2003, nr 3 (13).
 9. Prawa i wolności osobiste w Internecie, Studia Medioznawcze 2002, nr 4, s. 66-73.
 10. Wolność wypowiedzi w Internecie, Studia Medioznawcze 2000, nr 1, s. 97-108.
 11. Rozpowszechnianie wypowiedzi politycznych w Internecie w okresie kampanii wyborczych na tle rozwiązań instytucjonalno-prawnych w USA,  Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Biuletyn:  Konferencje i Seminaria.  Rola mediów w kampanii wyborczej  2000, nr 11, s. 113-124.
 12. Prawo do prywatności w Internecie,  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2000, nr 3, s. 11-19.

 


Redakcje prac zbiorowych

 1. Obraz postępu i zagrożeń cywilizacyjnych w mediach. XXXVIII Zeszyt Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji. Wprowadzenie i redakcja  naukowa  I. Oleksiuk, Warszawa 2007.