mgr Łukasz Buczek

Kontakt

Ilustracja kontaktu

asystent

Adres:
pok 304B
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 28 75

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

Prawo karne

ćw., II r., SSP, gr. 8

s. 218 1)

Prawo karne materialne

i prawo wykroczeń

8:15-9:00 i 9:10-9:55

 

Wydział Humanistyczny US

ćw., II r., Bezpieczeństwo Wewnętrzne, I st.

gr. 4 Bezp. publ., s. 048

   

9.00 - 9.45

     

10.00 - 10.45

 

Prawo karne

ćw., II r., SSP, gr. 7

s. 218 1)

Prawo karne materialne
i prawo wykroczeń

10:05-10:50 i 11:00-11:45

 

Wydział Humanistyczny US

ćw., II r., Bezpieczeństwo Narodowe, I st.,

gr. 3 BPD, s. 102 4)

Prawo karne

ćw., II r., SSP, gr. 4

s. 308 5)

 

10.45 - 11.30

   

11.45 - 12.30

 

Prawo karne

ćw., II r., SSP, gr. 5

s. 218 1)

 

Dyżur dydaktyczny

godz. 12:00 - 13:00

Konsultacje

13:00 - 14:00

p. 304b

Podstawy prawa

i postępowania karnego

ćw., II r., SSA, II st., gr. 1

s. 308 6)

12.30 - 13.15

   

13.30 - 14.15

 

Prawo karne

ćw., II r., SSP, gr. 6

s. 218 1)

   

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

 

Prawo karne materialne

i prawo wykroczeń

15:35-16:20 i 16:30-17:15

 

Wydział Humanistyczny US

ćw., II r., Bezpieczeństwo Narodowe, I st.,

 

gr. 4 BPD, s. 142 2)

/

gr. 2 BPD, s. 142 3)

     

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 1 Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 03.10. (wyjątkowo w tym dniu zajęcia jednogodzinne), 10.10., 17.10., 24.10., 14.11., 21.11., 28.11., 05.12., 12.12., 19.12., 09.01. (wyjątkowo w tym dniu zajęcia jednogodzinne).

2 Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 03.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 07.11., 14.11., 21.11. (wyjątkowo w tym dniu zajęcia jednogodzinne od. 15:35 do 16:20).

3 Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 21.11. (wyjątkowo w tym dniu zajęcia jednogodzinne od 16:30 do 17:15), 28.11., 05.12., 12.12., 19.12., 09.01., 16.01., 23.01.

4 Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 04.10., 11.10., 18.10., 25.10., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11. (wyjątkowo w tym dniu wyjątkowo zajęcia jednogodzinne od 10:05 do 10:50).

5 Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 05.10. (wyjątkowo w tym dniu zajęcia jednogodzinne), 12.10., 19.10., 26.10., 16.11., 23.11., 30.11., 07.12., 14.12., 21.12., 11.01. (wyjątkowo w tym dniu zajęcia jednogodzinne).

6 Zajęcia odbędą się w następujących terminach: 06.10., 20.10., 27.10., 17.11, 01.12.

 PUBLIKACJE 

 

Publikacje sprzed zatrudnienia na WPiA US (1.10.2017 r.) (afiliowane na rzecz WPiA US)

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2016 r., III K 16/16 (w którym przypisano Markowi M., ps. Oczko oraz Markowi D., ps. Duduś pomocnictwo do zabójstwa w zamiarze ewentualnym), (w:) S. Bylina, M. Cupryjak, P. Nowak (red.), Wielowymiarowe Ujęcie Bezpieczeństwa Społecznego. Prawo – Przestępczość – Terroryzm, Szczecin 2016, s. 129-138, ISBN 978-83-7518-817-2.
  2. Nieletni w wieku powyżej lat 15 jako sprawca przestępstwa tzw. czynnej napaści (art. 223 § 2 k.k.), (w:) S. Bylina, M. Cupryjak, P. Nowak (red.), Wielowymiarowe Ujęcie Bezpieczeństwa Społecznego. Prawo – Przestępczość – Terroryzm, Szczecin 2016, s. 53-63, ISBN 978-83-7518-817-2.
  3. Postępowanie dowodowe przed sądem ad quem w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, (w:) J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.), Wrocław 2016, s. 35-45, ISBN 978-83-944504-2-7.
  4. Rola trzeciego sektora w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Tom 2, Lwów – Warszawa 2016, s. 343-350, ISBN 978-617-7193-59-2.
  5. Roszczenie o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych przy kontroli lotniskowej, (w:) P. Bieś-Srokosz, M. Mazgaj (red.), Współczesne problemy prawa publicznego i prawa prywatnego, Częstochowa 2016, s. 11-21, ISBN 978-83-7455-506-7.

 

Artykuły

  1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt P 37/14), Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2.
  2. Zmiany naprawcze w instytucji kary łącznej (w art. 85 par. 3 k.k.) w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 2016 r. - próba oceny, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, 2016, z. 4, s. 151-168.