dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Kontakt

Ilustracja kontaktu

profesor US, kierownik katedry

Adres:
Narutowicza 17a
p. 408

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 57

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

     

Konsultacje,
godz. 11.00 – 12.00,
s. 408

 

11.45 - 12.30

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 408

 

12.30 - 13.15

Postępowanie cywilne,
wykład, IV rok SSP,

od godz. 12.45

s.7

     

13.30 - 14.15

   

Seminarium magisterskie,
IV rok SSP, s. 408

godz. 13.00 – 14.30

 

14.15 - 15.00

     

Seminarium magisterskie,
V rok SSP, s. 408

godz. 14.30 – 16.00

 

15.15 - 16.00

       

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

     

Seminarium dyplomowe,
II rok SSA II st.,
s. 408,
godz. 17.00 – 18.30

 

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

PUBLIKACJE

 

Monografie

1. Jurysdykcja krajowa i uznanie orzeczeń sądów zagranicznych – Polska i standardy europejskie, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1999, ss. 490.

2. Zastój procesu cywilnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, ss. 308. 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Ochrona wolności myśli konsumenta w prawie wewnętrznym i międzynarodowym a manipulacja w reklamie (w:) Księga pamiątkowa z okazji 15-lecia WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004 (współautor Gawłowicz I.). 

2. Przedsiębiorca zagraniczny jako podmiot postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych – wybrane zagadnienia (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005.

3. Prawo do sądu w sprawach cywilnych w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy – wybrane zagadnienia (w:) Prawa podmiotowe – pojmowanie w naukach prawnych, pod red. K. Flagi Gieruszyńskiej, J. Ciapały, WPiA US, Szczecin 2006 (wsp. Ciapała J.).

4. Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym – wybrane zagadnienia (w:) Nauka i praktyka wobec zagrożeń: materiały konferencji naukowej Współczesne zagrożenia przestępczością, Szczecin 24 listopada 2005 r., pod red. K. Bronowskiej, Printgroup Daniel Krzanowski Szczecin 2006.

5. Postępowanie odrębne w sprawach przeciwko przedsiębiorcom z zakresu ochrony środowiska (w:) XX lat Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, III ogólnopolskie sympozjum Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, Szczecin – Łukęcin 10-12 maja 2006 r., pod red. J. Tarasiuk, Printgroup Daniel Krzanowski Szczecin 2006.

6. Wybrane aspekty podmiotowe postępowania odrębnego w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (w:) Funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w warunkach postępującej elektronizacji gospodarki, XIII Konferencja Naukowa, Szczecin - Darłowo 22-24.05.2006 r., pod red. H. Babisa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2006.

7. Ewolucja polskiego sądownictwa gospodarczego na tle rozwiązań niemieckich (w:) Niemiecka idea państwa prawa i jej recepcja w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Ogólnopolska konferencja naukowa, Gorzów Wielkopolski 19-20.09. 2006.

8. Wpływ mediacji na tok postępowania (w:) Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w dniach 22-23 września 2006 r., pod red. J. Olszewskiego, B. Sagan, R. Uliasza, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2006.

9. Zasady polskiego postępowania cywilnego a standardy prawne Rady Europy w aspekcie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych – wybrane zagadnienia(w:) T. Smoliński (red.) Modele integracji międzynarodowej – uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a państwo, prawo, idee. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie, Szczecin – Jarocin 2006. 

10. Tradycja i postęp w prawie upadłościowym (w:) Tradycja i postęp w nowelizacji prawa sądowego cywilnego, Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin 24.11.2006. 

11. Kilka uwag o mediacji jako instrumencie efektywnego rozstrzygania sporów gospodarczych (w:) Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Materiały z Konferencji Naukowej, Iwonicz Zdrój 18-20.10.2007 r., pod red. J. Olszewskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2007.

12. Ewolucja polskiego sądownictwa gospodarczego na tle rozwiązań niemieckich (w:) J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński (red.), Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku, Gorzów Wlkp. 2007, s. 349 - 366.

13. Wybrane aspekty upadłości przedsiębiorców w polskim systemie prawnym (w:) K. Sławik (red.), Działalność gospodarcza – kluczowe problemy, Warszawa 2007.

14. Ochrona tajemnicy a niektóre zasady postępowania cywilnego – konflikt czy współistnienie? (w:) J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 (współautor Aniukiewicz T.).

15. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na tok postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia (w:) J. Ciapała, O. Bogucki, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, konferencja naukowa, Szczecin 1 października 2007 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2008.

16. Wpływ wolności zrzeszania się przedsiębiorców na tok postępowania cywilnego w aspekcie spraw gospodarczych(w:) E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 (współautor Aniukiewicz T.). 

17. Znaczenie mediacji na tle innych metod rozwiązywania sporów gospodarczych (w:) J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

18. Istota postępowania sądowego w sprawach z zakresu regulacji poczty (w:) Rynek usług pocztowych, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, R. Czaplewskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa 2008 (wsp. Czaplewski R.).

19. Wpływ przemian politycznych i gospodarczych na kształtowanie polskiego prawa upadłościowego – wybrane zagadnienia (w:) J. Faryś, P. Słowiński, T. Sikorski (red.), Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918 – 1945 - 1989, PWSZ Gorzów Wielkopolski 2009, s. 177 – 187.

20. Zastój procesu cywilnego jako skutek niewłaściwego postępowania stron (w:) Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora M. Sawczuka, Wolters Kluwer Warszawa 2010, s. 149 – 168.

21. Wybrane metody i efekty badań w zakresie komunikacji wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim (w:) T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin Warszawa 2011, s. 291 - 304 (współautor B. Sumisławska).

22. Dostęp do sądu a postulat humanizacji procesu cywilnego (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Lexis Nexis Warszawa 2011, s. 2783 - 2806.

23. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych (w:) H. Babis, K. Flaga - Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 297 – 317.

24. Bezpłatna pomoc prawna jako instrument wspomagający realizację konstytucyjnej zasady prawa do sądu (na przykładzie spraw cywilnych) (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Jarocin 2011, s. 367 - 380.

25. Wybrane aspekty efektywności mediacji w sprawach rodzinnych (w:) M. Tkaczuk, R. Jaworska - Stankiewicz (red.), Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 86 - 112.

26. Istota polityki państwa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu prawnemu na przykładzie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Czynniki kształtujące organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 223 - 231. 

27. Bezpłatna pomoc prawna w sprawach cywilnych – skandynawskie modele i polskie doświadczenia (w:) E. Komorowska, A. Szlachta, M. Tarczyńska - Łuniewska (red.), Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo, Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin 2013, s. 11 - 22. 

28. Pomoc prawna w sprawach transgranicznych jako przejaw europeizacji prawa cywilnego procesowego (w:) D. Kowalewska, R. Podgórzańska (red.), Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, s. 53 - 72.

29. Status procesowy pracownika jako powoda w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy (w:) R. Frey (red.), Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Panzet Kielce 2013, s. 55 - 88 (współautor A. Klich, M. Wojdała).

30. Źródła prawa kształtujące gwarancje materialnoprawne i procesowe praw pacjenta w polskim systemie prawnym  (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 189 - 202 (współautor A. Klich).

31. Bezpieczeństwo prawne pacjenta w polskim systemie prawnym – aspekty materialnoprawne i procesowe (w:) Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 125 – 148 (współautorzy A. Klich, M. Wojdała). 

32. Czynności komornika zmierzające do pojednania wierzyciela i dłużnika (w:) A. Marciniak (red.), Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych, Wydawnictwo Currenda, Sopot - Warszawa 2014, s. 167 - 181.

33. Dziecko jako świadek w procesie cywilnym (w:) R. Sztychmiler, M. Różański (red.), Dowodzenie w procesach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn 2014, s. 51 - 60. 

34. Idea pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu cywilnym (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi - Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 55 – 68.

35. Postępowanie uproszczone jako podstawowy instrument dochodzenia roszczeń konsumenckich (w:) I. Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy – problemy cywilnoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2014, s. 29 – 46 (współautor A. Klich).

36.  Dowód z dokumentacji medycznej w sprawach o unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa na tle prawa cywilnego i kanonicznego (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 43 – 67 (współautorzy A. Klich, M. Kubala).

37.  Wpływ informatyzacji na sprawność i efektywność sądowego postępowania egzekucyjnego (w:) A. Marciniak (red.), Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce, Wydawnictwo Currenda Sp. z o.o., Sopot 2015, s. 65 – 85. 

38.  System środków zaskarżenia wobec prawa do sądu na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (zagadnienia wybrane), (w:) M. Michalska-Marciniak (red.), Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Currenda, Sopot 2015, s. 37-58. 

39.  Konstytucyjne standardy prawa do sądu a ochrona prywatności stron postępowania na przykładzie spraw cywilnych, (w:) Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2015, s. 217-229. 

40.   Ochrona tajemnicy spowiedzi w postępowaniu cywilnym na przykładzie duchownych Kościoła katolickiego. Stan obecny i rozważania na tle prac nad nowym Kodeksem postępowania cywilnego, (w:) A. Góra-Błaszczykowska (red.), Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, Currenda, Sopot 2015, s. 89-112 (współautorzy Klich A., Pestka A.). 

41.  Postęp w polskim prawie postępowania cywilnego. Uwagi podstawowe, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 7-29 (współautor A. Klich). 

42. Interpretacja art. 17 ust. 1 lit. c rozporządzenia Bruksela I bis – wybrane zagadnienia, (w:) K. Guzenda, K. Trietz (red.), Konsument a dochodzenie roszczeń w regionie przygranicznym, Verbraucherzentrale Brandenburg e.V., Frankfurt nad Odrą/Poczdam 2015, s. 54-62.

43.  Sądownictwo polubowne w sprawach z zakresu prawa pracy, (w:) A. Góra-Błaszczykowska, K. Antolak-Szymanski (red.), Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 73-81.

44. Ochrona prywatności stron i uczestników postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, Tom 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 15-34.

45.  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, (w:) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, Tom I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 413-434 (współautor P. Osowy).

46.  Postępowanie sądowe w sprawach o uznanie za zmarłego – wybrane zagadnienia, (w:) J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2015, s. 246-267.

47.  Przyszłość europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń z udziałem konsumentów, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 53-59.

48. Nowe oblicze prawa i informacji o prawie w dobie informatyzacji, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1-11.

49.  Dowód z opinii biegłego a standardy rzetelnego postępowania sądowego w sprawach cywilnych, (w:) Ł. Błaszczak, K. Markiewicz (red.), Rola biegłego w postępowaniach sądowych, Wydawca PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2016, s. 89-104.

50.  Problematyka prawa do sądu komornika sądowego w sprawach odwołania ze stanowiska – wybrane zagadnienia, (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 37-47.

51.  Komornik sądowy wobec standardów rzetelnego postępowania w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia, (w:) A. Marciniak (red.), Etyka zawodowa komornika sądowego, Wydawca Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 123-143 (współautor A. Klich).

52.  Ochrona prywatności dłużnika w elektronicznym modelu postępowania egzekucyjnego, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 45-58.

53.  Kilka uwag o roli adwokata w realizacji standardów prawa do sądu w sprawach cywilnych, (w:) B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 3-12.

54.  Wysłuchanie dziecka jako jeden z instrumentów ochrony dobra dziecka w postępowaniu sądowym w sprawach o rozwód albo o separację, (w:) J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 109-120.

55.  Wybrane aspekty efektywności postępowań elektronicznych w sprawach transgranicznych, (w:) B. Śliwczyński, L. Łuczak-Noworolnik (red.), e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016, s. 9-19.

56.  Rozwój mediacji na tle problematyki bezpieczeństwa prawnego – polskie uwarunkowania, (w:) A. Chabasińska, Z. Czachór (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Difin, Warszawa 2016, s. 192-202. ISBN 978-83-8085-037-8.

57.  Sprawy egzekucyjne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) A. Marciniak (red.), Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Wydawca Currenda, Sopot 2016, s. 163-177. ISBN 978-83-60833-76-6.

58.  Wykorzystanie narzędzi internetowych w pracy komornika sądowego, (w:) J. Bieluk, A. Marciniak (red.), Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji, Currenda Spółka z o.o., Sopot 2016, s. 79-98 (współautor Klich A.). ISBN 978-83-60833-79-7.

59.  Ochrona dobra dziecka w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich, (w:) M. Boratyńska (red.), Ochrona słabszej strony stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 905-920. ISBN 978-83-264-9353-9.

60.  Informatyzacja w świetle zasad postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia, (w:) E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, Wydawca Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 343-352. ISBN 978-83-60833-77-3.

61.  Jawność zewnętrzna procesu cywilnego – wizja przyszłości, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 13-28. ISBN 978-83-8061-260-0.

62.  Wybrane aspekty tajemnicy zawodowej komornika sądowego, (w:) M. Jabłoński, A. Marciniak (red.), Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności, Wydawca Currenda, Sopot 2016, s. 95-112. ISBN 978-83-60833-81-0.
63.  Emocje dziecka w procesie cywilnym – wybrane problemy prawne, (w:) E. Komorowska, A. Szlachta (red.), Emocje w językach i kulturach świata, Druk i wydanie Volumina.pl Daniel Krzyżanowski, Szczecin 2016, s. 83-92. ISBN 978-83-7867-355-2.

64. Dowód z zeznań małoletniego świadka a wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym – wybrane zagadnienia, (w:) D. Gil (red.), Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-285-3, s. 85-99.


65.  Rozdziały: III.1.D; IX; XLIII.2, 3, 6, 7, 9, 10; XLIV. 2, 5, (w:) E. Marszałkowska-Krześ (red.), Meritum postępowanie cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017. ISBN 978-83-264-8986-0 (współautor rozdziałów A. Klich). 
66.  Ochrona prywatności osoby z zaburzeniami psychicznymi a przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w sprawach o ubezwłasnowolnienie i w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, B. Karakiewicz (red.), Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 373-414. ISBN 978-83-60833-80-3 (współautor Klich A.). 

67.  Przyszłość transgranicznych sporów konsumenckich - wybrane zagadnienia, (w:) M. Kraska, S. Mamrot (red.), Cyfrowe usługi publiczne w Europie, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2017, s. 8-22. ISBN 978-83-63186-45-6. 

68.  MHealth a wybrane prawa pacjenta o charakterze informacyjnym, (w:) Flaga Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D. (red.), E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 97-109. ISBN 978-83-255-9544-9. 

69.  Informatyzacja - elektronizacja - automatyzacja. Przyszłość czy iluzja postępowania cywilnego, (w:) I. Gil (red.), Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach wykonawczych, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-89-6, s. 265-277. 

70.  Elektronizacja doręczeń i zawiadomień w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, (w:) A. Marciniak (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-87-2, s. 265-279. 

71.  Kryteria kontroli sądowej ugody zawartej przed mediatorem, (w:) T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-167-3, s. 131-143. 

72.  Wybrane aspekty opisu i oszacowania nieruchomości, (w:) A. Marciniak (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian z 2016 roku, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-87-2, s. 225-246 (współautor A. Klich). 

73.  Szczególne przypadki pozalicytacyjnej sprzedaży w egzekucji sądowej z ruchomości, (w:) Z. Szczurek, G. Sikorski (red.), Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi. Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-88-9, s. 121-134. 

74.  Ochrona prywatności małżonków w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich, (w:) J.M. Łukaszewicz, A.M. Arkuszewska, A. Kościółek (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-619-3, s. 344-357. 

75.  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego, (w:) Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7666-485-9, s. 52-63. 

76.  Wybrane wyłączenia przedmiotowe spod egzekucji sądowej, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska (red.), Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-93-3, s. 43-58. 

77.  Wybrane aspekty egzekucji sądowej z rachunku bankowego, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 103-122.

78.  Realizacja zasady prawa do sądu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka (red.), Elektroniczne postępowanie upominawcze doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2017, ISBN 978-83-62495-93-1, s. 53-82 (współautor A. Klich).

79.  Zadania jednostek samorządu terytorialnego i sądów powszechnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wybrane aspekty, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 73-90.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Tendencies in The Polish Seperate Procedure in Economic Cases – Chosen Aspects (w:) The Recent Tendencies of Development in Civil Procedure Law – Between East and West, Międzynarodowa Konferencja ku czci 100 urodzin Jonasa Žėroulisa, Uniwersytet Wileński, Wilno 26-27.04.2007, Wydawnictwo Justitia, Wilno 2007.

2. Polish Model of Resolving Economic Disputes (w:) 5th International Conference of Law, Athens Institute for Education and Research, Ateny 17 - 20.07.2008. 

3. Elements of Written Presentation in Polish Civil Trials as The Factor Streamlining Proceedings (w:) Oral and Written Proceedings: Efficiency in Civil Procedure, Colloquium International Association of Procedural Law, Valencia-Gandia, Hiszpania 6-8.11.2008.

4. Polish Model of Resolving Consumer Disputes against the Backdrop of Customer Rights’ protection Policy in the European Union (w:) 12th International Consumer Law Conference, Hyderabad 25 - 27.02.2009.

5. Polish Model of Resolving Commerical Disputes (w:) D. A. Frenkel, C. Gerner - Beuerle (red.), Challenges of the law in a permeable world, Athens Institute for Education and Research, ATINER Ateny 2009, s. 53 – 66.

6. The Progress of the Polish Bankruptcy and Rehabilitation Law (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 71 – 81,

7. Polish electronic writ of payment proceedings as a modern model of payment (w:) Proceedings International Conference of Law and Justice, International Center for Research and Development Colombo (Sri Lanka) 2013, s. 653 - 678 (współautor A. Klich).

8. The rights of the poor in Polish civil proceedings (w:) S. Y. Fursa (red.), Aktual problems of the theory and practice of notarial, civil and executive process: relationship and interaction, Kijów 2013, s. 117 - 121 (współautor A. Klich).

9. The problem of legal exclusion in the example of acces to justice in civil cases (w:) M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka (red.), Europe of Founding Fathers. Investment in common future, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 123 – 135 (współautor A. Klich).

10. Court decision execution as a dimension of the effectiveness of civil proceedings – selected issues (w:) С.Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2014, s. 275 - 283.

11. EU determinants for shaping the mechanism of out-of-court resolution of consumer disputes – remarks in the context of the so-called „ADR directive” (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 240 – 260 (współautorzy E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz).

12. Institutionalized forms of religiousness (churches and religious associations) and their doctrine in Polish civil procedural law (w:) Constitution and Proceedings - International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 105 – 118 (publikacja recenzowana. Recenzent Oscar Chase).

13. Judical execution against entrepreneurs (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2014, s. 332 - 346 (współautor D. Wacinkiewicz),

14.  National Report Poland “The Right to Access to Justice and Public Responsibilities” (w:) Constitution and Proceedings - International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 265 – 276 (współautorzy E. Cała – Wacinkiewicz, A. Klich, M. Wojdała) (brak recenzenta).

15.   National Report Poland “The Crisis of Legal Aid and the Alternative Solutions (Legal Insurance, Third – party Funding, Public Support of Mediation)” (w:) Constitution and Proceedings - International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 397 – 409 (brak recenzenta).

16.  Protection of privacy in separate proceedings in matrimonial matters (w:) M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka (red.), Human Rights Between War and Peace, Volume I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 329 - 349. 

17.   Expert Opinion as Evidence in Civil Cases Relating to Medical Errors, (w:) The Contribution of Evidence Science to the Rule of Law and the Progression of Civilization, Pekin 2014, s. 288-306 (współautor A. Klich). 

18.   Mandatory representation by an attorney and access to courts (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киев 2015, s. 83 – 91. 

19.  The problem of personal data protection of parties to a civil suit against standards of the right to privacy, (w:) M. Sitek, P. Terem, M. Wójcicka (red.), Collective human rights in the first half of the 21st century. Suplement, Wydawca Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Józefów 2015, s. 29-38.

20.  Informatization in civil proceedings in Poland, (w:) С. Я. Фурса (red.), Sciencia vincemus!, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2016, s. 83-86. ISBN 978-617-673-442-0.

21.  Witness privacy protection in civil proceedings – selected issues, (w:) С. Я. Фурса (red.), Civilised procedural thought. International collection of scientific articles. Issue 5 (2). Civil commercial (arbitral) process, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2016, s. 242-249. ISBN 978-617-566-366-0.

22.  Remedies Against Delay of Process – the Polish Model, (w:) V. Nekrosius (red.), Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings within a Reasonable Time, Vilnius University, Wilno 2016, s. 275-287. ISBN 978-609-459-751-0.

23.  The ratio of administrative proceedings and administrative court proceedings to civil proceedings in the Polish legal system, (w:) 10 Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения). Материалы конференции. В 4 частях. Часть 3, Yниверситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Wydawnictwo Проспект, Moskwa 2016, s. 117-124. ISBN 978-5-392-21790-8.

24.  Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Ragone Alvaro Perez, et.al., An approach and General overview to framing the structure of the court system and case management, November 8-10, 2017, IAPL 2017, Tianjin, China 2017, brak  ISBN, ss. 61 (Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra: autorstwo polskiej części raportu).

25.  Flaga-Gieruszyńska Kinga, Jeuland Emmanuel, et.al., Toward a New Court Management?, November 8-10, 2017, IAPL 2017, Tianjin, China 2017, brak ISBN, ss. 64 (Flaga-Gieruszyńska Kinga autorstwo Polish Report).

26.  Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Sorabji John, et.al., Managing claims, November 8-10, 2017, IAPL 2017, Tianjin, China 2017, brak  ISBN, ss. 48 (Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra: autorstwo polskiej części raportu). 

 

 

 Artykuły w języku polskim

1. Instytucja tajemnicy w postępowaniu cywilnym, Rejent 1998, nr 1.

2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 października 1997 r., III ZP 16/97, Rejent 1998, nr 9.

3. Warunki przywrócenia terminu procesowego, Edukacja Prawnicza 1998, nr 2.

4. Konwencja o jurysdykcji krajowej oraz uznaniu i wykonaniu orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych – wybrane zagadnienia, Rejent 2000, nr 1.

5. Stosunek postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych do zwykłego postępowania cywilnego, Monitor Prawniczy 2002, nr 7.

6. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2001 r., III CZP 30/01, Rejent 2002, nr 6.

7. Uznanie orzeczeń sądowych według konwencji z Lugano, Prawo Spółek 2002, nr 10.

8. Czynności dyspozytywne stron w pierwszej fazie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, Prawo Spółek 2003, nr 5.

9. Rozwój sądownictwa gospodarczego w Polsce – wybrane zagadnienia, Roczniki Prawnicze Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, nr 14. 

10. Wybrane zagadnienia postępowania upadłościowego wobec banków i instytucji kredytowych z państw członkowskich UE oraz ich oddziałów, Problemy Integracji Europejskiej 2006, nr 4.

11. Tradycja i postęp w prawie upadłościowym (w:) M. Sawczuk (red.), Teka Komisji Prawniczej – Oddział w Lublinie PAN, t. 1, Lublin 2008. http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw1/Flaga.pdf

12. Kilka uwag o skutkach ogłoszenia upadłości strony postępowania administracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne 2009, nr 1, s. 89 - 106 (współautor T. Aniukiewicz).

13. Odpowiedzialność syndyka masy upadłości w polskim prawie upadłościowym - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Nauki Prawne nr 3, Gorzów Wielkopolski 2009, nr 1, s. 29 - 56.

14. Podmioty administracji i ich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 584. Studia Administracyjne Nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, s. 117 – 136,

15. Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, nr 4, s. 159 - 171.

16.  Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów jako podmiot postępowania cywilnego (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Studia Administracyjne”, Szczecin 2013, nr 5, s. 115 – 134.

17. Pozasądowe tryby rozstrzygania spraw cywilnych z udziałem pacjenta – wątpliwości i perspektywy, Opolskie Studia Administracyjno – Prawne 2014, nr XII/2, s. 39 - 60 (współautor A. Klich).

18. Wpływ wykorzystywania narzędzi internetowych na efektywność działania sądów cywilnych – wybrane zagadnienia, Prawo Mediów Elektronicznych 2014, nr 1, s. 3 – 6. 

19.  Dochodzenie roszczeń konsumenckich przed sądami polubownymi – wybrane zagadnienia, ADR. Arbitraż i mediacja. Dochodzenie roszczeń przed sądami polubownymi. Materiały z konferencji naukowej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, 16.5.2014 r., 2014, nr 3 (27), s. 15-26.

20.  Nowy model uzasadnienia wyroku w procesie cywilnym, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 1, s. 8 -  18 (współautor A. Klich).

21.  Wykorzystanie Internetu w działalności wymiaru sprawiedliwości i prawniczych korporacji zawodowych – wybrane zagadnienia, Wrocławskie Studia Sądowe 2015, nr specjalny (1), s. 17-31.

22.  Strona internetowa jako środek dowodowy w procesie cywilnym – wybrane zagadnienia, Wrocławskie Studia Sądowe 2016, numer specjalny, s. 12-28. 

23.  E-wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako przykład rozwoju nowych technologii w sferze publicznej, Ekonomiczne Problemy Usług 2017, nr 1 (126), t. 2. DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-34 | strony: 339–349, s. 339-349. Publikacja dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/406/article/6658/

24.  Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców - wybrane aspekty prawne, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2017, nr 2 (86), DOI: 10.18276/frfu.2017.86-34, s. 413-422.

25.  Nowe zasady opisu i oszacowania oraz licytacji nieruchomości w egzekucji sądowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza 2017, z. 95, DOI: 10.155584/znurprawo.2017.20.1, s. 11-26.  

 

 

 

Artykuły w języku obcym

1. Protection of Consumers. Freedom of Thought Under Domestic and International Law and Manipulation by Advertising, Polish Yearbook of International Law 2006 Tom XXVI (2002 - 2003) (współautor  I. Gawłowicz).

2. The state’s policy with regard to prevention of legal exclusion based on administration of justice in civil cases – selected issues, Reality of Politics 2012, nr 3, s. 43.

3. The model of consumer arbitration courts in Poland, International Journal on Consumer Law and Practice 2013, vol. 1, s. 28 - 41.

4.   The Rights of the Poor: Polish Model of Eliminating Barriers to Access to Justice in Civil Cases, African Journal of Clinical Legal Education 2014, 3rd edition, s. 27-72 (współautor A. Klich).

5.  The Impact of Consumer Legal Education on the Effectiveness of the Protection of Consumer Rights: Taking into Account Legal Clinics in Poland, Asian Journal of Legal Education 2015, volume 2, issue 1, s. 17–28 (współautorzy: E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz). 

6.   Witness privacy protection in civil proceedings – selected issues, Цивілістична процесуальна думка, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченкa, Киев 2015, nr 1, s. 52-56.

7.  Судебное исполнение в отношении движимого имущества, имеющего историческую или художественную ценность, а также движимого имущества из золота или платины  (Judicial enforcement of chattels of historical or artistic value and chattels made of gold or platinum), Courier of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 2017, nr 3 (31), DOI: 10.17803/2311-5998.2017.31.3.124-129, ISSN 2311-5998, s. 124-129.  

 

 

 

Komentarze

1. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-50514. Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005 (współautor Zieliński A.).

2. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 506-1088. Tom II, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006 (współautor Zieliński A.).

3. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1-50514. Tom I, Wyd. 2 zmienione, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006 (współautor Zieliński A.).

4. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Wyd. 3 zmienione, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008 (współautor Zieliński A.).

5. Objaśnienia do art. 2, 61 - 634, 227 - 315, 3531 - 3532, 399 - 4161, 459 - 47716, 4791 - 47978, 4841 - 50537, 526 - 560, 606 - 62613, 6911 - 6919, 716 - 729, 758 - 1088 (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wyd. 4, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 15 - 38, 129 - 137, 430 - 511, 571 - 572, 734 - 758, 846 - 961, 1008 - 1037, 1101 - 1143,1233 - 1239, 1290 - 1718 (współautor A. Zieliński).

6. Objaśnienia do art. 2, 61 - 634, 227 - 315, 3531 - 3532, 399 - 4161, 459 - 47716, 4791 - 47978, 4841 - 50537, 526 - 560, 606 - 62613, 6911 - 6919, 716 - 729, 758 - 1088 (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Wyd. 5, C. H. Beck Warszawa 2011, 15 - 38, 127 - 136, 420 - 498, 556 - 557, 709 - 733, 775 - 809, 815 - 891, 933 - 961, 1028 - 1071, 1119 - 1124, 1155 - 1161, 1211 - 1619 (współautor A. Zieliński).

7. Objaśnienia do art. 2, 61 - 634, 227 - 315, 3531 - 3532, 399 - 4161, 459 - 47716, 4791 - 47978, 4841 - 50537, 526 - 560, 606 - 62613, 6911 - 6919, 716 - 729, 758 - 1088 (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Wyd. 6, C. H. Beck Warszawa 2012, s. 15 - 41, 130 - 138, 423 - 500, 556 - 557, 709 - 733, 778 - 814, 817 - 893, 936 - 964, 1028 - 1071, 1120 - 1125, 1155 - 1161, 1211 - 1619 (współautor A. Zieliński).

8. Objaśnienia do rozdziałów 1, 3, 5, 6 (w:) Ustawa o lekarzu sądowym. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2013, ss. 66 (współautor A. Klich, e-book).

9. Objaśnienia do art. 2, 61 - 634, 227 - 315, 3531 - 3532, 399 - 4161, 459 - 47716, 4791 - 47978, 4841 - 50537, 526 - 560, 606 - 62613, 6911 - 6919, 716 - 729, 758 - 1088 (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Wyd. 7, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 17 - 43, 136 - 148, 461 - 553, 613 - 614, 789 - 816, 867 - 905, 909 - 992, 1039 - 1070, 1136 - 1182, 1236 - 1241, 1269 – 1275, 1327 - 1752 (współautor A. Zieliński).

10. Części pt. Istota, a także Komentarz do pism procesowych w następujących częściach: I. Proces cywilny – zagadnienia podstawowe; II. Podmioty postępowania cywilnego; III. Koszty procesu; IV. Przedmiot procesu cywilnego; V. Czynności procesowe; VI. Pozew i powództwo; VII. Przebieg postępowań przed sądem I instancji; VIII. Dowody w postępowaniu cywilnym; IX. Orzeczenia; X. Środki odwoławcze; XI. Inne środki zaskarżenia; XII. Postępowanie odrębne; XIII. Postępowanie nieprocesowe – zagadnienia podstawowe; XIV. Poszczególne postępowania o charakterze nieprocesowym; XV. Postępowanie w razie zniszczenia lub zaginięcia akt; XVI. Postępowanie zabezpieczające; XIX. Sąd polubowny (w:) Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 1 – 648, 793 - 818.

11. Art. 2 Rozp.Spr.Gosp.U., art. 484 indeks 1, 485 – 486, 491 – 499, 502 – 505 indeks 14, 505 indeks 28 – 505 indeks 37, 747, 753 indeks 1, 786 indeks 2, 787 indeks 1, 788 – 789 indeks 2, 819 indeks 1, 865, 866 indeks 1 – 866 indeks 2, 1061, 1064 indeks 1 – 1064 indeks 23 (w:) Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, pod red. K. Flagi - Gieruszyńskiej, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 3 - 62, 192 – 372. 

12.  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 1868 (współautor A. Zieliński).

13.  Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 586 (współautorzy Klich A., Wojdała M.). 

14.  Krzysztof Wojciech Baran (red.), System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 1197 (współautorzy Michał Skąpski, Łukasz Błaszczak, Sławomir Cieślak, Andrzej Dziadzio, Izabella Gil, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Tadeusz Kuczyński, Anna Machnikowska, Małgorzata Manowska, Łukasz Pisarczyk, Andrzej Marian Świątkowski, Andrzej Torbus, Marcin Wujczyk, Krzysztof Wojciech Baran).

15.  Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, Wydanie 2, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 820 (współautorzy Klich Aleksandra, Radkiewicz Tomasz, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karwecka). ISBN 978-83-255-8383-5.

16.  Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Bar Gabriela, Gołaczyński Jacek (red.), Kotecka Sylwia, Leśniak Marek, Szostek Dariusz (red.), Uliasz Marcin, Woźniak Zbigniew, Zalesińska Anna, Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 601. ISBN 978-83-255-8503-7 (Flaga-Gieruszyńska Kinga: autorstwo objaśnień do art. 244-245, 308 KPC).
17.  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Wyd. 9, C. H. Beck, Warszawa 2017, ss. 1862, ISBN 978-83-255-9097-0 (współautor A. Zieliński).

18.  Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., et. al., Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, pod red. Z. Szczurka, Wydanie V, Currenda, Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-86-5, ss. 1159 (Flaga-Gieruszyńska Kinga autorstwo komentarza do art. 730-746 oraz art. 1014-1022 indeks 4).

19.  Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Gołaczyński Jacek, Klich Aleksandra, Nawrocki Mariusz, Ziemianin Karolina).  

 Podręczniki, skrypty

1. Kazusy z postępowania cywilnego z rozwiązaniami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1998.

2. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001.

3. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Fundacji na rzecz US, Szczecin 2002 (współautor Cała E., Gawłowicz I.).

4. Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.

5. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice, Wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2003.

6. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2004.

7. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice, Wyd. 3 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2004.

8. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. 2 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2005.

9. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice, Wyd. 4 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

10. Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008 (współautorzy Łaski P., Cała-Wacinkiewicz E.).

11. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. 3 zmienione i zaktualizowane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.

12. Rynek usług pocztowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa 2008 (współautor Czaplewski R.).

13. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. 3, C. H. Beck Warszawa 2009, ss. 309.

14. Postępowanie cywilne. Testy. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, ss. 201.

15. Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Kazusy. Tablice, Wyd. 5 zmienione i zaktualizowane, C. H. Beck Warszawa 2010, ss. 511.

16. Pytania 56 - 64, 66 - 69, 71 - 73, 75 - 78, 80, 82, 84 - 88, 92 - 141, 151 - 154, 158 - 160, 202 - 205; Kazusy 6 - 13; Testy; Tablice (w:) Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice. Wyd. 2 zmienione i poszerzone, C. H. Beck Warszawa 2010, s. 44 - 49, 50 - 61, 63 - 98, 104 - 107, 109 - 111, 137 - 140 (współautorzy P. Łaski, E. Cała - Wacinkiewicz).

17. Pytania 56 - 64, 66 - 69, 71 - 73, 75 - 78, 80, 82, 84 - 88, 92 - 141, 151 - 154, 158 - 160, 202 - 205; Kazusy 6 - 13; Testy; Tablice (w:) Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania egzaminacyjne. Testy. Kazusy. Tablice. Wyd. 3 zmienione i poszerzone, C. H. Beck Warszawa 2011, s. 45 - 108, 114 - 119, 151 - 155 (współautorzy P. Łaski, E. Cała - Wacinkiewicz).

18. Postępowanie cywilne. Pytania, Wyd. 6 zmienione i zaktualizowane, C. H. Beck Warszawa 2012, ss. 377.

19. Prawo upadłościowe i naprawcze, Wyd. 4 zmienione i zaktualizowane, C. H. Beck Warszawa 2012, ss. 281.

20. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, Warszawa 2013, s. 23 - 1044, 1215 – 1235 (współautor T. Aniukiewicz, K. Karwecka).

21. Komentarze do wzorów nr 1 – 171 oraz 223 – 228 (w:) K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, Wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 25 - 1044, 1253 – 1273.

22.  Postępowanie cywilne. Pytania, Wyd. 7 poprawione i zaktualizowane, C. H. Beck Warszawa 2015, ss. 406. 
23.  Postępowanie cywilne – pytania – kazusy – tablice - testy, Repetytoria Becka, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 505. ISBN 978-83-255-8795-6 (współautorzy podręcznika A. Ablewicz, E. Rucińska-Sech).

 

Opracowania encyklopedyczne

1. Hasła (w:) B. Hołyst, E. Smoktunowicz (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Wyd. 1, Warszawa 2000
a)   kaucja aktoryczna;
b)   postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych;
c)   postępowanie odrębne w sprawach ochrony konkurencji;
d)   postępowanie odrębne w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
e)   uznanie orzeczeń zagranicznych;
f)   wykonalność orzeczeń zagranicznych. 

2. Hasła (w:) B. Hołyst, E. Smoktunowicz (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Wyd. 2, Warszawa 2005
a)   kaucja aktoryczna;
b)   postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych;
c)   postępowanie odrębne w sprawach ochrony konkurencji;
d)   postępowanie odrębne w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
e)   uznanie orzeczeń zagranicznych;
f)   wykonalność orzeczeń zagranicznych. 

3. Grupy haseł  (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, C. H. Beck Warszawa 2011
a) Międzynarodowa współpraca sądowa w sprawach handlowych i cywilnych, s. 22 – 33.
b) Międzynarodowe postępowanie cywilne, s. 94 – 113.
c) Międzynarodowe postępowanie upadłościowe, s. 114 – 123.


4.  Dziecko w procesie cywilnym (hasło encyklopedyczne), (w:) Waloszek D. (red.), Encyklopedia Dzieciństwa, 2016. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie

http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_procesie_cywilnym

 

 

Redakcja prac zbiorowych

1. Prawa podmiotowe – pojmowanie w naukach prawnych, WPiA US, Szczecin 2006 (red. wsp.: Ciapała J.).

2. Rynek usług pocztowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa 2008, ss. 615 (red. wsp.: Czaplewski R.).

3. Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin - Niechorze 28 - 30.9.2007 r., C. H. Beck Warszawa 2009, ss. 399 (red. wsp.: H. Dolecki).

4. Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2009, ss. 151 (red. wsp.: E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz).

5. Rynek usług telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer Warszawa 2011, ss. 468.

6. Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów 2013, ss. 258 (red. wsp. Ewelina Cała - Wacinkiewicz, Piotr Krzyżanowski, Daniel Wacinkiewicz).

7. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami (współautorstwo: T. Aniukiewicz, K. Karwecka), Warszawa 2013, ss. 1236.

8. Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi - Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, C. H. Beck Warszawa 2014, ss. 597.

9. Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, ss. 473 (red. wsp. E. Cała – Wacinkiewicz, Wacinkiewicz D.). 

10. Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, ss. 656  (red. wsp. E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz).

11. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, C. H. Beck Warszawa 2014, ss. 818.

12. Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów KPC i ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, C.H. Beck Warszawa 2014, ss. 376.

13. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, ss. 1351.

14.    Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 416 (red. wsp. A. Klich). 

15.  Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, ss. 139 (red. wspólna Dariusz Szostek).

16.  Redakcja książki: Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Wojdała M., Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 586.

17.  Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 199 (red. wsp. Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek).

18.  Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, ss. 496.

19.  Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 338 (red. wspólna J. Gołaczyński, D. Szostek).

20.  Redakcja książki: Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Wydanie 2, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 820 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Radkiewicz Tomasz, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karwecka). ISBN 978-83-255-8383-5.
21.  Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 503. ISBN 978-83-60833-80-3 (red. wsp. A. Klich, B. Karakiewicz). 

22.  E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 474. ISBN 978-83-255-9544-9 (red. wsp. Gołaczyński J., Szostek D.). 

23.   Redakcja książki: Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (autorzy książki: Flaga-Gieruszyńska Kinga, Gołaczyński Jacek, Klich Aleksandra, Nawrocki Mariusz, Ziemianin Karolina). 

24.  Flaga-Gieruszyńska K., I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska (red.), Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-93-3, s. 347. 

25.  K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka (red.), Elektroniczne postępowanie upominawcze doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2017, ISBN 978-83-62495-93-1, s. 285.

 

 

Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

1.  The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 227 (red. wsp. E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz). 

 

 

Członkostwo w Komitecie Redakcyjnym - prace zbiorowe w języku obcym

1.  Civilised procedural thought. International collection of scientific works. Issue 2. Notary process, ed. by S.Y. Fursa, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenko, Kijów 2013, ss. 479. ISBN 978-611-01-0484-5 (CTL) (członkostwo wspólne z 25 osobami). 

 

 

Recenzje

1.   Recenzja książki: Klich A., Wojdała M. (red.), Arbitraż i mediacja. Prace studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Soft Vision, Szczecin 2013, s. 337.

2.  Recenzja książki: E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 805.  

3.  Recenzja książki: P. Osowy, Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego, C.H. Beck, Warszawa 2015, ss. 201 (recenzja wspólna A. Zieliński). 

4.  Recenzja książki: J. Gołaczyński (red.), Elektroniczny protokół szansą na transparentny i szybki proces, Wydawnictwo DRAGON Sp. z o.o., Warszawa 2016, ss. 296. ISBN 978-83-7887-266-5. 

5.  Recenzja książki: Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ss. 227. ISBN 978-83-8085-412-3 (recenzja wspólna Anna Haładyj, Łukasz Pohl). 

6.   Recenzja książki: Postępowanie cywilne, pod red. I. Gil, Skrypty Becka, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9766-5, ss. 485 (recenzja wspólna Elwira Marszałkowska-Krześ).