dr Wioleta Baranowska-Zając

Kontakt

adiunkt

Adres:
p. 317
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 25

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

     

Prawo morskie

wykład SSP IV rok

 s. 7 (Piastów 40 b)

 

10.45 - 11.30

       

11.45 - 12.30

   

Prawo samorządu terytorialnego

ćwiczenia gr. 4 SSP III rok

  s. 119

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

pok. 317

 

12.30 - 13.15

     

13.30 - 14.15

   

Prawo samorządu terytorialnego

ćwiczenia gr. 2 SSP III rok

s. 119

   

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

   

Prawo samorządu terytorialnego

ćwiczenia gr. 3 SSP III rok

s. 119

   

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

   

Konsultacje dydaktyczne

godz. 17.00-18.00

 s. 317

   

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 


PUBLIKACJE

 

Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

 

Monografie

1.  Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna, Wydawca CeDeWu, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7556-972-8, ss. 324.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1.  Ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Internetu w świetle prawa Unii Europejskiej oraz ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, (w:) Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, pod red. M. Królikowskiej-Olczak i B. Pachucy-Smulskiej, C.H Beck, Warszawa 2015, s. 329-342. ISBN 978-83-255-7932-6.

2.  Wpływ implementacji przepisów nowych dyrektyw zamówieniowych Unii Europejskiej, dotyczących zamówień wewnętrznych (in-house) udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rozwój konkurencyjności i przedsiębiorczości na rynkach lokalnych, (w:) M. Ganczar, J. Król, M. Szewczak (red.), Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, Wydawnictwo Afinance, Łódź 2016, s. 97-112. ISBN 978-83-946137-1-6.

3.  Prawna ochrona konsumenta jako zadanie samorządu terytorialnego – potrzeba reinterpretacji, (w:) Stec M., Płażek S. (red.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-814-6, s. 36-54. 

4.  Realizacja zadań samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 21-37.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1.  Protection of consumer as a public duty of poviat local self-government in Poland, (w:) 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Segem 2016, Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings, Book 2, Volume II, Albena – Bulgaria 2016, Wydawnictwo STEF92 Technology Ltd., s. 721-728. ISBN 978-619-7105-73-5. 

2.  Public-private partnership as form of the performance of tasks of Local government units in the light of Polish law, (w:) 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017. Modern Science. Conference Proceedings . Volume II. Political Sciences. Law, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2017, ISBN 978-619-7408-14-0, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12, s. 631-638.

3.  The evolution of public-private partnership agreement in Polish Legal system, (w:) 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017. Modern Science. Conference Proceedings . Volume II. Political Sciences. Law, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2017, ISBN 978-619-7408-14-0, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12, s. 715-722. 

4.   Legal Provisions of Ethics in Local Government in Poland - is it Possible to Fight Corruption Behaviour among Representatives of Local Authorities by Rules of Law?, (w:) Malkhaz Nakashidze (red.), IACSS 2017, The 6th International Academic Conference on Social Sciences July 27-28, 2017 – Barcelona, Spain, Conference Proceedings, The International Institute For Academic Development, Batumi, Georgia 2017, ISBN 978-9941-27-444-2 (PDF), s. 79-85. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.socscienceconf.com/admin/editor/uploads/files/IACSS%202017%20Proceedings.pdf

 

 

Opracowania elektroniczne

1.  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawach połączonych C-482/13, C-484/13, C-485/13 i C-487/13, w Systemie Informacji Prawnej Lex, 2015. 

2.  Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie C-74/14, w Systemie Informacji Prawnej Lex, 2016.

 

 

 

 


 Wykaz publikacji, które nie zostały afiliowane na rzecz WPiA US

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

 1. Wpływ prawa Unii Europejskiej na postępowanie administracyjne państw członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem polskiego postępowania administracyjnego, (w:) Rzucidło I. (red.), Europeizacja prawa administracyjnego, Lublin 2011, s. 69-78.
 2. Przeciwdziałanie skutkom kryzysu ekonomicznego w zakresie zatrudnienia w świetle prawa Unii Europejskiej, (w:) Góral Z. (red.), Kryzys ekonomiczny a prawo pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011,  s. 142-156.
 3. Ubezpieczenia komercyjne a ubezpieczenia wzajemne w świetle statusu prawnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, (w:) Rapkiewicz M. (red.), Budowa wspólnoty finansowej. Ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne, Warszawa 2013, s. 9-22.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

 1. The Right of Withdrawal for Distance Contract in the Light of the Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on Consumer Rights, (w:) Актуальні питання реформування правової системи України, Łuck 2013, s. 122-126.
 2. Freedom to Provide Insurance Services on the Internal Market of the European Union in the Light of Directive 2009/138/EC (Solvency II), (w:) SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism. Conference Proceedings vol. I, Albena, Bulgaria 2014, s. 617-624.
 3. The Instruments of the Protection of Consumers In Distance Contracts for the Provision of Financial Services In View of New European Union Directive on Consumer Rights, (w:) Актуальні питання реформування правової системи України, Łuck 2014, s. 50-53.

 

Artykuły

 1. Instrumenty ochrony konsumenta w dyrektywie 97/7/WE  o umowach zawieranych na odległość, Monitor Prawniczy nr 4(17)/2009, s. 210-218.
 2. Dopuszczalna współpraca ubezpieczycieli w świetle rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r., Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 4/2010, s. 63-84.
 3. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń grupowych od zakazu porozumień ograniczających konkurencję w sektorze ubezpieczeń gospodarczych, Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2010, s. 52-58.
 4. Problem umów wiązanych na tle europejskich i polskich przepisów o kredycie konsumenckim oraz wyroku TS w sprawie C-509/07 Luigi Scarpelli, Monitor Prawniczy nr 18(18)/2010, s. 1034-1040.
 5. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia  3 września 2009 r. w sprawie Pia Messner. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy do chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość, Transformacje Prawa Prywatnego nr 3/2010, s. 7-30.
 6. Wpływ integracji europejskiej na proces tworzenia prawa prywatnego w Polsce na przykładzie regulacji dotyczących ochrony konsumentów, Zamojskie Studia i Materiały nr 3(33)/2010, s. 69-78.
 7. Implementacja przepisów o nieuczciwych praktykach handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w połączonych sprawach C-261/07 VTB-VAB v. Total Belgium NV oraz C-299/07 Galatea BVBA  v. Sanoma Magazines Belgium NV, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 2(5)/2010, s. 4-16.
 8. Linked credit agreements with a participation of consumers in German, French and European Union law, Odessa National University Herald (Law) nr 16-3/2011, s. 83-87.
 9. Glosa. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Monitor Prawniczy 7(19)/2011, s. 389-394.
 10. Przeciwdziałanie dyskryminacji przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w świetle dyrektyw ubezpieczeniowych Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 2/2012, s. 53-78.
 11. Problematyka swobód rynku wewnętrznego w sektorze ubezpieczeniowym, Przegląd Prawa Publicznego nr 12/2012, s. 43-53.
 12. Zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości z lat 2004-2009, Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zeszyt 21/2012, s. 69-85.
 13. Przesłanki udzielenia zezwolenia na podjęcie działalności ubezpieczeniowej w świetle dyrektywy 2009/138/WE, Przegląd Prawa Handlowego  nr 3/2013, s. 43-51.
 14. Freedom of Establishment on the Internal Insurance Market of the European Union in the Light of Directive 2009/138/EC (Solvency II), Mediterranean Journal of Social Sciences nr 19(5)/2014, s. 661-670.
 15. Warunki zlecania przez zakłady ubezpieczeń czynności  w drodze outsourcingu na podstawie dyrektywy 2009/138/WE oraz ustawy z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Monitor Prawniczy nr 18/2014, s. 961-968.
 16. Obowiązek stosowania zewnętrznych procedur rozpatrywania reklamacji użytkowników w przypadku operatora świadczącego usługi pocztowe nienależące do usług powszechnych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie C-148/10, Zb. Orz. (2011) s. I-9543, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 2(3)/2014, s. 109-113.

 

Opracowania elektroniczne

 1. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-418/01 IMS Health, System Informacji Prawnej LEX/el. 2009.
 2. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  3 czerwca 2010 r. w sprawie C-484/08 Caja de Ahorros, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
 3. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie C-511/08 Heinrich Heine, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
 4. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  17 grudnia 2009 r. w sprawie C-227/08 Martín, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
 5. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia  4 czerwca 2009 r. w sprawie C-243/08 Györfi, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
 6. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-509/07 Luigi Scarpelli, System Informacji Prawnej LEX/el. 2010.
 7. Glosa do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie C-76/10 Pohotovost’, System Informacji Prawnej LEX/el. 2011.
 8. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie C-137/08 Schneider, System Informacji Prawnej LEX/el. 2011.
 9. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  2 grudnia 2010 r. w sprawie C-108/09 Ker-Optika, System Informacji Prawnej LEX/el. 2011.
 10. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie C-49/11 Content Services, System Informacji Prawnej LEX/el. 2012.
 11. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie C-215/08 Friz, System Informacji Prawnej LEX/el. 2012.
 12. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-488/11 Johani, System Informacji Prawnej LEX/el. 2013.
 13. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie C-166/11 Nationale Nederlanden, System Informacji Prawnej LEX/el. 2013.
 14. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 9 września 2004 r. w sprawie C-70/03 Komisja p. Królestwu Hiszpanii, System Informacji Prawnej LEX/el. 2014.
 15. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie C-32/11 Allianz, System Informacji Prawnej LEX/el. 2014.
 16. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia  19 grudnia 2013 r. w sprawie C-209/12 Walter Endress, System Informacji Prawnej LEX/el. 2014.
 17. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie C-284/12 Deutsche Lufthansa, System Informacji Prawnej LEX/el. 2014.
 18. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie C-143/13 Matei, System Informacji Prawnej LEX/el. 2015.
 19. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie C-226/12 Menéndez Álvarez, System Informacji Prawnej LEX/el. 2015.

 

Inne publikacje

 1. Wymogi podmiotowe dotyczące zawodu aktuariusza w świetle unijnej dyrektywy 2009/138/WE i polskiej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, (w:) Актуальні проблeми прaв людини, держави та правової системи, Lwów 2013,  s. 107-108.