mgr Adrianna Ogonowska

Kontakt

asystent

Adres:
p. 332
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 10

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

  Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

   

Prawo ochrony środowiska2

ćw. gr. 7 SSP III rok

s. 118

Podstawy prawa dla ekonomistów

ćw. PiI I° I rok

s.101/102 WNEiZ

 

9.00 - 9.45

 

10.00 - 10.45

Prawo ochrony środowiska1

ćw. gr. 3 SSP III rok

s. 101

 

Prawo ochrony środowiska2

ćw. gr. 5 SSP III rok

s. 118

   

10.45 - 11.30

Konsultacje dydaktyczne

Godz. 11.00 – 12.00

s. 332

 

11.45 - 12.30

Prawo ochrony środowiska1

ćw. gr. 1 SSP III rok

s. 101

 

Prawo ochrony środowiska2

ćw. gr. 6 SSP III rok

s. 118

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 332

 

12.30 - 13.15

   

13.30 - 14.15

Prawo ochrony środowiska1

ćw. gr. 2 SSP III rok

s. 101

 

Prawo ochrony środowiska2

ćw. gr. 4 SSP III rok

s. 118

Podstawy prawnej ochrony środowiska3

ćwiczenia gr. 1 SSA II° I rok

s. 220

 

14.15 - 15.00

 

15.15 - 16.00

     

Postępowanie administracyjne4

ćwiczenia gr. 1 SSA I° III rok

s. 201

Postępowanie administracyjne5

ćwiczenia gr.2 SSA I° III rok

s. 201

 

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

 

                 

     

19.30 - 20.15

         

 

1 Terminy zajęć dla III SSP gr. 1, gr. 2, gr. 3:  2.X., 9.X., 16.X., 23.X., 30.X., 6.XI., 13.XI., 20.XI., 27.XI., 4.XII., 11.XII. 2017 r.

2 Terminy zajęć dla III SSP gr. 4, gr. 5, gr. 6, gr. 7: 4.X., 11.X., 18.X., 25.X., 8.XI., 15.XI., 22.XI., 29.XI., 6.XII., 13.XII., 20.XII. 2017 r.

3 Terminy zajęć:  5.X., 30.XI, 7.XII., 14.XII. 21.XII. 2017 r.

4 Terminy zajęć: 5.X., 19.X., 9.XI., 23.XI., 7.XII., 21.XII. 2017 r. oraz 18.I., 30.I. 2018 r.

5 Terminy zajęć: 12.X., 26.X., 16.XI., 30.XI., 14.XII. 2017 r. oraz 11.I., 25.I., 30.I. 2018 r.

 


 

PUBLIKACJE

  

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1.  Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 265-288. 

2.  Nieświadomość oraz niepoczytalność jako okoliczności wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 386-404.

3.  Analiza finansowania samorządowych kampanii wyborczych w Polsce, (w:) Z. Bukowski, S. Kamosiński (red.), Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 121-135 (współautor J. Kosior).

4.   Czy warto być gminą uzdrowiskową? Analiza porównawcza dochodów wybranych gmin uzdrowiskowych oraz gmin nieposiadających takiego statusu, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 193-212 (współautor Jakub Kosior).

5.  Zasada przezorności a instytucja obszarów Natura 2000, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 397-407. ISBN 978-83-7972-070-5.

6.  Ekologiczne aspekty w polskim systemie podatków, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 263-277. ISBN 978-83-945471-0-3.

7.  Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 195-205. ISBN 978-83-7972-086-6.

8.  Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako źródło energii odnawialnej, (w:) M. Szyrski (red.), Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 107-124. ISBN 978-83-8090-142-1.

9.  Analiza wybranych instrumentów finansowych ochrony środowiska morskiego w prawie polskim, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 203-221. ISBN 978-83-945471-1-0.

10.  Zadania reglamentacyjne w zakresie ochrony drzew i krzewów jako przejaw sprawiedliwości ekologicznej, (w:) T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 235-245. ISBN 978-83-7531-272-0.
11.  Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, (w:) M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 446-453. ISBN 978-83-8092-624-0. 

12.  Rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 119-129. 

13.    Rola banków w finansowaniu inwestycji w zakresie ochrony powietrza w Polsce, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 285-297. 

14.  Zadania gminy o charakterze prorodzinnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 213-225.

15.  Zasada proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, (w:) Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-768-2, s. 476-484 (współautor Barczak A.). 

 

 

Artykuły w języku polskim

1.  Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 101-116.

 

Redakcja prac zbiorowych

1.  Barczak A., Ogonowska A. (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 523. ISBN 978-83-7972-070-5.