dr Radosław Zych

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
sala 212
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 82

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

   

 

Historia prawa

(ćw., I SSEP, s. 117),

gr. 2

 

9.00 - 9.45

   

Konsultacje dydaktyczne

godz. 9:00-10:00, p. 212

 

10.00 - 10.45

   

 

Historia prawa

(ćw., I SSEP, s. 117),

gr. 1

Historia prawa

(wykład, I SSEP, s. 215)

 

10.45 - 11.30

   

 

11.45 - 12.30

 

Podstawy prawa (wykład, II Management Instytucji Publicznych, s. 239),

godz.  11:55-13:35

Wydział Humanistyczny

 

   

12.30 - 13.15

   

 

 

Dyżur dydaktyczny

godz. 12:00 – 13:00, p. 212

 

13.30 - 14.15

   

 

 

14.15 - 15.00

   

 

Łacińska terminologia prawnicza
(konw., I SSP, s.121), gr. 5, godz. 13:30-15:00

 

15.15 - 16.00

   

 

Łacińska terminologia prawnicza
(konw., I SSP, s.121), gr. 4

 

16.00 - 16.45

   

 

 

17.00 - 17.45

   

 

Łacińska terminologia prawnicza
(konw., I SSP, s.121), gr. 7

 

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

  


 

PUBLIKACJE

Publikacje od 1.10.2015 r. afiliowane na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Monografie

1.  Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2016, ss. 304. ISBN: 978-83-7285-804-7 (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1.  Kilka refleksji w przedmiocie polskich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r., (w:) Parlament Europejski – bezpośrednim głosem Zjednoczonej Europy, red. A. Kustra, Toruń 2009, s. 111-121. 

2.  Zmiana rozumienia zasady powszechności wyborów w Polsce na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego (współautor: A. Frydrych), (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 71 – 85.

3.  Prawa wyborcze obywateli Unii Europejskiej w Polsce, (w:) Konstytucja w dobie europejskich wyzwań, pod red. M. Zubika, A. Paprockiej, R. Puchty, Warszawa 2011, s. 69-83.

4.  Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP, (w:)  Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere, pod red. J. Pakuły i A. Pikulika, Toruń 2011, s. 129-143.

5.  Protesty wyborcze w wyborach na urząd Prezydenta RP w 2010 r., (w:) Wybory 2010. Polska i świat, pod red. M. Jezińskiego, W. Peszyńskiego, A. Sekleckiej, Toruń 2011, s. 23-37.

6.  Przymus wyborczy na świecie i perspektywy jego wprowadzenia w Polsce, (w:) Księga pamiątkowa z okazji 20-lecia demokratycznych wyborów w Polsce, pod red. S. J. Jaworskiego, Warszawa 2011, s. 235-239.

7.  Weryfikacja ważności wyborów na urząd Prezydenta RP, (w:) Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w wybranych państwach świata, pod red. R. Zycha, Toruń 2011, s. 141- 170.

8.  Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w wyborach do Sejmu i Senatu z 2011 roku, (w:) Wybory 2011. Organizacja – przebieg - efekty, pod red. M. Jezińskiego, A. Sekleckiej, W. Peszyńskiego, W. Szewczaka, Toruń 2013, s. 79-92.

9.  Instytucja mężów zaufania w polskim prawie wyborczym. Analiza na przykładzie wyborów parlamentarnych z 9 października 2011 r., (w:) Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, pod red. A. Pyrzyńskiej, P. Raźnego, J. Wojciechowskiej, R. Zycha, Toruń 2014.

10.    Protesty wyborcze złożone w wyborach na urząd Prezydenta RP z 2015 r., (w:) Sapientiae servientes. Księga jubileuszowa Profesor Krystyny Kwaśniewskiej, pod red. I. Zgolińskiego, Bydgoszcz 2015, s. 209-218 (brak afiliacji na rzecz WPiA US).

11.  Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w wyborach samorządowych z 2014 r. przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, (w:) Aktualne problemy prawa wyborczego, pod red. M. Wrzalik, M. Stycha, Częstochowa 2015, s. 173-191 (brak afiliacji na rzecz WPiA US).

12.  Sytuacja prawna osoby niepełnosprawnej jako studenta w Polsce, (w:) J. Pakuła (red.), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum, Toruń 2015, s. 141-152 (brak afiliacji na rzecz WPiA US).

13. Międzynarodowa obserwacja wyborów, (w:) A. Pyrzyńska et. alt. (red.), Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Tom 2, Toruń 2015, s. 223-236 (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).

14.  Rozumienie zasady tajności głosowania w prawie konstytucyjnym II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1926), (w:) D. Litwin-Lewandowska, K. Bałękowski, W walce o wolność i niepodległość Polski, Wydawca Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., Lublin 2016, s. 112-128. ISBN 978-83-65598-06-6.  Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej dostępna na stronie  http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/E49FEBD4-C79E-BB8A-D549-614A0D501EAA

15.  Nowelizacje polskich regulacji prawnych odnoszących się do elekcji (wybrane przykłady z lat 2003–2015), (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 200-212. 

 

 

Artykuły

1)  Wybory – obywatelskim głosem czy martwą literą prawa?, Studia Wyborcze, tom IX/ 2010.

2) Problem odpowiedzialności prawnej za obietnice wyborcze, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr I (5)/ 2011, s. 127-142. 

3)  Pozbawienie praw publicznych jako środek karny w aspekcie realizacji praw wyborczych, (współautor: T. Kowalczyk) Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 2(10)/2012, s. 105-122.

4) Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 6/2014, s. 139-150.

5) Abdicatio hereditatis in iure Polonia. Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2  (14), s. 5-20 (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).

6)  Zmiany w polskim prawie wyborczym z 2015 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2016, nr 4(32), Toruń 2016, s. 11-25 (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).

 

 

Artykuły w języku obcym

1.  The normative grounds and technical conditions of the secrecy of voting in Polish electoral law in the first years after the “Round Table”, The Journal of Kolegium Jagiellonskie Torunska Szkola Wyzsza. Law and Administration in post-soviet Europe 2017, vol. 1, Wydawca Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa, Toruń 2017, ISBN 978-83-941877-6-7, DOI: 10.1515/lape-2017-0006, s. 63-74. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/lape.2017.4.issue-1/lape-2017-0006/lape-2017-0006.pdf  

 

 

Redakcja prac zbiorowych

1) Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010.

2) Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011.

3) Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014.

 

Sprawozdania

1) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, Państwo i Prawo z. 10/2011, s. 118-119.

2)  Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Sposoby zapewniania udziału w głosowaniu obywateli przebywających za granicą. Łódź, 17 października 2011 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 1 (9)/2012, s. 278-283.

3)  Sprawozdanie z obchodów Światowego dnia Wyborów 2012 (GED), Toruń, 2 lutego 2012, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3(11)/2012, s. 285-288.

4) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Toruń, 15 marca 2013 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3(15)/2013, s. 249-253.

5)  Sprawozdanie z ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Wyborów, Toruń, 7 lutego 2013 roku, Studia Wyborcze, tom XV, s. 161-166.

6)  Sprawozdanie z debaty naukowej nt. Cisza wyborcza - za i przeciw, Toruń, 22 listopada 2013, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3(19)/2014, s. 301-303.

7)  Sprawozdanie z Wykładu im. prof. Komarnickiego, prelekcja dra hab. P. Uziębło (UG) na temat Cenzusy wyborcze w XXI wieku – potrzeba nowego podejścia?, Przegląd Prawa Konstytucyjnego,  nr 4 (20)/2014, s. 177-182.

8)  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych”, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, t.5 (2015), s. 277-281.

 

 

Recenzje

1. Recenzja książki: O.E. Braniewicz (red.), Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, Wydawnictwo Pracownia Wydawnicza EIKON, Toruń 2016, ss. 168. ISBN 978-83-64869-14-3 (recenzja wspólna Wiesław Mossakowski, Marek Sobczyk) (publikacja afiliowana na rzecz WPiA US).

 

Artykuły popularnonaukowe

1.  Lingua Latina in historia Polonia, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 1.

2.  Lingua Latina in scientia, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 2. 
3.  Lingua Latina in arte, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 3.
4.  Lingua Latina in cultura legali, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 4.

5.  A Roma ad tempora moderna. Significantia linguae latinae pro iurisprudentia, In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych 2017, nr 5.