dr Magdalena Kowalewska-Łukuć

Kontakt

adiunkt

Adres:
p. 304C
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 35

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

         

11.45 - 12.30

     

Dyżur dydaktyczny
12.00-13.00
p. 304B

 

12.30 - 13.15

       

13.30 - 14.15

     

Konsultacje dydaktyczne
13.00-14.00
 p. 304B

 

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

   

Kryminalistyka
 V rok SSP, konwersatoria, g. 2

s. 218

Prawo karne materialne

 II rok SSP, konwersatoria, g. 3

15.00-16.30 (do 14 XII 2017 r.)
s. 215

 

16.00 - 16.45

     

17.00 - 17.45

   

Kryminalistyka
 V rok SSP, konwersatoria, g. 3

s. 218

Kryminologia

IV rok SSP, wykład
17.00-19.30 (do 7 XII 2017 r.)

s. 217

 

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

   

Kryminalistyka
 V rok SSP, konwersatoria, g. 1

s. 218

   

19.30 - 20.15

     
 

 


 

PUBLIKACJE


Monografie

1.  Zamiar ewentualny w świetle psychologii, Wydawca Ars boni et aequi, Poznań 2015, ss. 211.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Motywacja sprawcy czynu zabronionego (w:) I. Sepioło (red.), Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, Warszawa 2012.

2.  Niektóre problemy związane z odpowiedzialnością karną za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym (w:) Mirosław Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012. Materiały konferencyjne Stalowa Wola 16.04.2012 r., KUL Stalowa Wola 2012, s. 13 - 42 (współautorzy Chlebowska Angelika, Jóźwiak Piotr, Stypuła Szymon).

3. Strona podmiotowa czynów zabronionych popełnianych z tzw. świadomością pełną w świetle zasady nullum crimen sine lege (w:) I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, Warszawa 2013.

4. Tryb ścigania przestępstwa w przypadku zbiegu przepisów ustawy (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013 (współautor: M. Szczepański).

5. Ustawowa charakterystyka znamienia skutku a jego subiektywna konkretyzacja na gruncie art. 156 § 1 k.k., (współautor: M. Gałęski) (w:) E. Hryniewicz, M. Małolepszy (red.), Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim, Poznań 2013.

6. Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych a reguły ostrożności (w:) P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Biblioteczka Kwartalnika Prawno – Kryminalistycznego, Piła 2013 (współautor: M. Byczyk).

7.  Kara ograniczenia wolności w perspektywie projektowanych zmian polskiego Kodeksu karnego, (w:) M. Małolepszy (red.), Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 171-181.

8.  Skazanie w trybie konsensualnym a ogólne dyrektywy wymiaru kary, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 3-11. ISBN 978-83-255-8698-0.

9.  Kara ograniczenia wolności w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 87-95. 

10.  Prostytucja - penalizować czy legalizować?, (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 473-481. 

 

 

Artykuły 

1. Problem usiłowania pomocnictwa na tle obowiązującego Kodeksu karnego z 1997 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 3.

2. Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania, Czasopismo Psychologiczne 2012  nr 1 (współautorzy: W. J. Paluchowski, A. Słysz).

3. Zagadnienie niepoczytalności i poczytalności ograniczonej sprawcy czynu zabronionego, Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny 2012, nr 1 - 2.

4. Strona podmiotowa czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 3. 

5.  Przestępstwa z zapomnienia, Prokuratura i Prawo 2015, z. 3, s. 73 - 85

6. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 stycznia 2014 r., II AKa 251/13, Palestra 2015, z. 5 – 6, s. 158 - 161.

7.  Ogólne dyrektywy wymiaru kary, Prokuratura i Prawo 2016, nr 9, s. 5-17.

8.  Ocenny charakter znamion przestępstw narkotykowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, z. 2, s. 151-160.

9.  Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym?, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 81-92.

 

 

 

Recenzje

1.  Umyślność w prawie karnym i psychologii (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo 2016, z. 12, s. 96-104 (współautor Pohl Ł.).