dr Konrad Burdziak

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
p. 304c
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 35

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

       

Wybrane zagadnienia nauki o przestępstwie,
wykład, II rok SSA II stopnia,
s. 201

10.45 - 11.30

     

Konsultacje,
godz. 11.00-12.00, s. 304b

11.45 - 12.30

Prawo karne materialne i prawo wykroczeń,
wykład, Bezpieczeństwo narodowe II rok,
godz. 11.55-13.35, s. 257

Wydział Humanistyczny

   

Podstawy prawa i postępowania karnego,
ćw., II rok SSA II stopnia, gr. 2,
s. 201

12.30 - 13.15

   

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 304b

13.30 - 14.15

     

Podstawy prawa i postępowania karnego,
wykład, II rok SSA II stopnia, 
s. 219

 

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

   

Przestępczość nieletnich,
V rok SSP, gr. 1,
s. 101

Prawo karne,
ćw., II rok SSP, gr. 1,
s. 218

 

16.00 - 16.45

     

17.00 - 17.45

   

Przestępczość nieletnich,
V rok SSP, gr. 2,
s. 101

   

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

   

Przestępczość nieletnich,
V rok SSP, gr. 3,
s. 101

   

19.30 - 20.15

       

 


 

PUBLIKACJE

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1.  Kilka słów o potrzebie zreformowania art. 151 KK, (w:) I. Sepioło – Jankowska (red.), Reforma prawa karnego, C.H. Beck Warszawa 2014, s. 252–261. 

2.  Internet jako nowe – stare zagrożenie bezpieczeństwa. Prawnokarne rozważania na temat wpływu Internetu na liczbę samobójstw w Polsce, (w:) K. Hennig (red.), Nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Kraków 2015, s. 205-215. 

3.  Odstąpienie od wymierzenia kary jako alternatywna reakcja na przestępstwo zabójstwa – analiza na tle konkretnego stanu faktycznego, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 181-187.

4.  Wspólne wykonanie czynu zabronionego z art. 201 k.k. Analiza na tle konkretnego stanu faktycznego, (w:) T. Gardocka, P. Herbowski, D. Jagiełło, P. Jóźwiak (red.), Przestępczy seks, Difin SA, Warszawa 2016, s. 92-99.

5.  Status samobójstw popełnianych przez więźniów w zakładach karnych na gruncie polskich regulacji prawnych, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XIII, Druk „Duchno” Piotr Duchnowski, Białystok 2016, s. 559-569.

6.  Sytuacje określone w art. 216 § 3 KK oraz w art. 217 § 2 KK jako przykłady kompensacji na gruncie polskiego prawa karnego, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 173-187. ISBN 978-83-255-8698-0.

7.  Prowokacja policyjna w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) H. Marek, K. Górecka (red.), Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 37-44. ISBN 978-83-65096-38-8.

8.  Czy samobójstwo jest czynem zabronionym (czynem zabronionym pod groźbą kary)? Rozważania na tle Kodeksu karnego z 1997 roku (ze szczególnym uwzględnieniem art. 162 § 1 k.k.), (w:) J. Hartman, M. Szabat (red.), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 151-167. ISBN 978-83-264-9067-5.

9.  Doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie - analiza prawnokarna, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XV, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2017, ISBN 978-83-944852-4-5, s. 195-204. 

10.  Dowody uzyskane w toku kontroli operacyjnej, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 52-60. 

11.  O tym, jak względy językowe przegrywają z tradycją (przyzwyczajeniem), czyli kilka słów o braku konieczności dokonywania zmian w kodeksie karnym na przykładzie art. 26 k.k., (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 105-112. 

 

 

Artykuły

1. Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. II AKa 12/13, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 169 – 181.

2. Kierowanie wykonaniem samobójstwa i polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, nr 4, s. 175 – 187.

3. Samobójca czy zabójca? Kilka słów na temat statusu samobójstwa w polskim prawie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2014, nr 4, s. 130 – 143.

4.  Możliwość udzielenia niezwłocznej pomocy ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej, Przegląd Sądowy 2015, nr 6, s. 108 – 118. 

5.  Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 Kodeksu karnego, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 15 – 29.

6.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 roku, sygn. IV KK 316/13, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2015, nr 3 wydanie elektroniczne na stronie www.npw.gov.pl

7.  Czas popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 162 § 1 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2016, nr styczeń-marzec, s. 22-33.

8.  Przestępstwo handlu ludźmi w świetle wyników badań aktowych, Prawo w działaniu 2016, nr 28, s. 220-247 (współautor Banaszak Paulina). 

9.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt IV KK 257/14, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2017, nr 2 (282), s. 96-104. Publikacja także dostępna na stronie: http://pk.gov.pl/wpp-2017/wpp-numer-2-2017.html#.WWMYnBXyjcs

10.  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 roku, sygn. II AKA 95/15, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1, s. 6-14. DOI:10.18276/ais.2017.17-01.

11.  Dowód sprzeczny z prawem, czyli kilka słów na temat art. 75 § 1 k.p.a., Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka 2017, nr 1(46), s. 50-67.