dr Magdalena Michalak

Kontakt

adiunkt

Adres:
pok. 330
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 91 444 28 66

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

 

Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania1

ćwiczenia gr. 3 SSA I° I rok

 s. 101

 

 

9.00 - 9.45

 

 

 

Europejskie prawo administracyjne5

ćwiczenia gr. 3 SSA I° III rok

 s. 222

10.00 - 10.45

 

 

Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania1

ćwiczenia gr. 1 SSA I° I rok

s . 101

Organizacja zarządzania sprawami bezpieczeństwa publicznego2

wykład SSA II° II rok

 s. 215

10.45 - 11.30

 

 

 

11.45 - 12.30

 

 

Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania1

ćwiczenia gr. 2 SSA I° I rok

s. 101

Dyżur dot. grantów

godz. 11.35 - 12.00

s. 330

 

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 330

12.30 - 13.15

 

 

 

13.30 - 14.15

 

 

Nauka administracji z elementami teorii organizacji i zarządzania

Wykład SSA I° I rok

s. 7 (Piastów 40b)

Konsultacje

godz. 13.00 - 14.00

s. 330

 

14.15 - 15.00

 

 

 

 

 

15.15 - 16.00

 

 

 

 

 

16.00 - 16.45

 

 

 

 

 

17.00 - 17.45

 

 

 

Europejskie prawo administracyjne

ćwiczenia gr. 13/24 SSA I° III rok

s. 201

 

 

 

 

17.45 - 18.30

 

 

 

 

18.45 - 19.30

 

 

 

 

 

19.30 - 20.15

 

 

 

 

 

1 Terminy ćwiczeń:  4.10, 25.10, 15.11., 29.11, 6.12,., 10.1., 17.1., 29.1.

2 Terminy wykładów: 12.10.,  9.11., 16.11., 30.11., 7.12., 14.12., 11.1. ,18.1., 25.1., 30.1.

3 Terminy ćwiczeń z przedmiotu Europejskie prawo administracyjne, gr.  1: 5.10., 16.11., 7.12., 1.1., 30.1.

4 Terminy ćwiczeń z przedmiotu Europejskie prawo administracyjne, gr.  2: 12.10., 9.11., 30.11., 18.1., 25.1.

5 Terminy ćwiczeń z przedmiotu Europejskie prawo administracyjne, gr.  3: 13.10., 10.11., 1.12., 19.1., 26.1.  


PUBLIKACJE

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Inwestycje w odnawialne źródła energii a obszary Natura 2000 – rola orzecznictwa ETS (w:) A. Kaźmierska - Patrzyczna, M. A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Szczecin – Łódź - Poznań 2013, s. 627 - 644 (współautor M. Łysek) (AFILIACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO).

2. Odstępstwa od zakazu realizacji inwestycji mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w:) Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, pod red. R. Biskupa, M. Pyter, M. Rudnickiego, J. Trzewika, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014, s. 101 – 112.

3. Szeroka interpretacja pojęcia „przedsięwzięcie” w świetle regulacji dyrektywy środowiskowej (w:) B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 297 – 307.

4. Zasada przezorności w administracyjnoprawnych ograniczeniach swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom I, Presscom Wrocław 2014, s. 113 - 126.

5.  Ocena proporcjonalności ograniczeń swobodnego przepływu towarów w świetle zasad prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (w:) Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, pod red. B. Rakoczego, K. Karpus, M. Szalewskiej, M. Walas, Wydział Prawa i Administracji UMK, Toruń 2015, s. 157 – 168. 

6.  Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego formy ochrony przyrody "obszary Natura 2000" jako przejaw europeizacji prawa ochrony środowiska, (w:) E. Wójcicka, B. Przywora (red.), Europeizacja prawa administracyjnego i administracji publicznej, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, s. 101-116. ISBN 978-83-7455-486-2.

7.  Sprawiedliwość ekologiczna a wymóg stosowania zasady przezorności w ramach oceny habitatowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (w:) T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 201-211. ISBN 978-83-7531-272-0.

 

Artykuły 

1. Zasada przezorności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2009 nr 2, s. 137 – 167.

2. Rola zasady przezorności (w definiowaniu pojęć wspólnotowego porządku prawnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), Prawo i Środowisko 2010 nr 1, s. 96 - 102.

3. Białe certyfikaty - kolejne świadectwa na problemy energetyczne, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2010 nr 1, s. 93 - 106.

4. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 10. 01. 2006 (C-98/03). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.

5. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 16. 02. 2012 r. (C - 182/10), System LEX, Wolters Kluwer, publikacja elektroniczna, październik 2013. 

6. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 16. 10 2003 (C-182/02). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.  

7. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 20. 09. 2007 (C-304/05). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013. 

8. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 26. 10. 2006 (C-239/04). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.  

9. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 7. 09. 2004 (C-127/02). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.

10. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 8. 06. 2006 (C-135/04). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013. 

11. Glosa do orzeczenia ETS z dnia 8. 06. 2006 (C-60/05). System LEX, Wolters Kluwer, październik 2013.

12. Proporcjonalność ograniczeń swobodnego przepływu towarów wprowadzanych w celu ochrony środowiska, Prawo i środowisko 2014, nr 4 (80), s. 96 – 108.

 

Komentarze

1. Komentarz do art. 11 (w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod red. A. Wróbla, D. Miąsika, N. Półtorak, Tom 1, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 242 – 251 (współautor M. Górski).

 

Rozdziały w podręcznikach – wznowienie wydania

1. Obrót uprawnieniami do emisji, (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 248 - 261.

2. Rozdz. 1 pkt 1.8. Ochrona środowiska w prawie unijnym, (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 44 - 48 (współautor M. Górski).

3. Rozdz. 4 pkt 4.10 Prawne zasady postępowania z pojazdami samochodowymi wycofanymi z użytku, (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 346 - 354 (współautor M. Górski).

 

Opracowania encyklopedyczne

1.Michalak M., Ochrona powietrza, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 100-101.

2.Michalak M., Konwencja genewska i protokoły uzupełniające, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 73.

3.Michalak M., Ochrona klimatu, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 97-99.

4.Michalak M., Protokół z Kioto, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 164-165.

5.Michalak M., Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 75.

6.Michalak M., Handel uprawnieniami do emisji, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 59-60.

7.Michalak M., Rejestr jednostek z Kioto i uprawnień do emisji, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 176.

8.Michalak M., Projekt wspólnych wdrożeń i mechanizmu czystego rozwoju, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 164.

9.Michalak M., Ochrona warstwy ozonowej, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 108-109.

10.Michalak M., Konwencja wiedeńska i protokół montrealski, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 74.

11.Michalak M., Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 101-102.

12.Michalak M., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 160-161.

13.Michalak M., Programy i zalecenia, (w:) M. Górski, J. Stelmasiak (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. T. V Prawo ochrony środowiska, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, s. 163-164.

 

 

Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

1. Sługocki Janusz (red.), Michalak Magdalena (red.), Kledzik Przemysław (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-7972-143-6, ss. 211.