dr Szymon Słotwiński

Kontakt

adiunkt

Adres:
ul. Narutowicza 17A
pok. 105

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 87

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

Prawo cywilne zobowiązania

ćwiczenia gr. 1 SSP III rok

s. 201

   

Prawo cywilne zobowiązania

ćwiczenia gr. 6 SSP III rok

s. 219

 

9.00 - 9.45

     

10.00 - 10.45

Prawo cywilne zobowiązania

ćwiczenia gr. 2 SSP III rok

s. 201

   

Prawo cywilne zobowiązania

Wykład SSP III rok

s. 114

 

10.45 - 11.30

     

11.45 - 12.30

Prawo cywilne zobowiązania

ćwiczenia gr. 3 SSP III rok

s. 201

       

12.30 - 13.15

   

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 105

 

13.30 - 14.15

     

Prawo cywilne zobowiązania

wykład

s. 120

 

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

 

Konsultacje
15.45 -16.45
p. 105

 

Prawo cywilne zobowiązania
ćwiczenia gr. 1 E-P I° II rok

 s. 101

 

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

   


 

PUBLIKACJE

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1.  Moc wiążąca prawomocnego orzeczenia zastępującego umowę a stosunki z umów, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 257-274. 

2.   Wykonanie prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, (w:) J. Olszewski (red.), Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 279-287 (współautor K. Malinowska-Woźniak). 

3.  Konsumencki obrót energią elektryczną – kilka słów o „najsłabszym” uczestniku rynku energetycznego i jego ochronie, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 112-121.

4.  Transakcje giełdowe z fizyczną dostawą towaru giełdowego oraz sposób ich wykonania na przykładzie Towarowej Giełdy Energii, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 187-199. 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. The investigation of claims for damage suffered as a result of motor vehicle accidents according to EU and Polish law, (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 297 – 312  (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).

 

 

Artykuły 

1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 5 października 2012 r., IV CSK 244/12, Przegląd Prawa Rolnego 2013, nr 2, s. 190 - 194 (współautor Z. Kuniewicz).

2. Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego w świetle zaskarżalności wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r. (III CZP 84/12), Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 6, s. 29 – 34.

3. Intertemporalne aspekty kompensacji negatywnych przeżyć pośrednio pokrzywdzonych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 213 – 229.

4. Rozstrzyganie wątpliwości intertemporalnych w prawie zobowiązań, Studia Prawnicze 2014 nr 2, s. 41 – 89.

5. Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno - prawna. Część I – zagadnienia ogólne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 154 – 165 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).

6. Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno - prawna. Część II – zagadnienia szczegółowe, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 133 – 151 (współautor Futrzyńska – Mielcarzewicz M.).

7.  Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 K.r.o, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 9, s. 109 – 123.

8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2012 r., sygn. V CSK 258/11 (oznaczenie remitenta na wekslu), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 10, s. 32-36 (współautor Janiak A.).

9.  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14 (uprawnienie do korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 2  (14), s. 147-153.

 

 

Redakcja tematyczna czasopism

1. Acta Iuris Stetniensis – czasopismo ciągłe.