dr Przemysław Katner

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
ul. Narutowicza 17a
p. 205

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 28 36

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

  

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

Ochrona własności intelektualnej1

Wykład WNOZ, Geol., TIR

 

Podstawy prawa administracji i zobowiązań2 wykład

 WNEIZ, I GN

s. 30A M16A

Intellectual Property Protection3

 Wykład WNEiZ, EITA

 s. 104

Wykład Ochrona własności intelektualnej3

 Wykład WNEiZ

 Stara Aula

 

Prawo cywilne - część ogólna6

 ćwiczenia II SSP gr. 1,

s. 218

 

9.00 - 9.45

   

10.00 - 10.45

Erasmus

Podstawy prawa dla ekonomistów3

 wykład WNEiZ, PiI

s. 03

Ochrona własności intelektualnej3

 wykład WNEiZ

 Stara Aula

 

Prawo cywilne - część ogólna7

 ćwiczenia II SSP gr. 2

godz. 10.00-11.30

 s. 218

 

10.45 - 11.30

 

Konsultacje8

 godz. 11.00-12.00

s. 205

 

11.45 - 12.30

Konsultacje4

11.45-12.45

 s. 205

 

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 205

 

12.30 - 13.15

Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej5
wykład I SSA II st.

godz. 12.45-15.00

s. 215

   

13.30 - 14.15

   

Prawo cywilne – część ogólna

 wykład II SSP

 s. 7

 

14.15 - 15.00

     

15.15 - 16.00

         

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

       

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

       

19.30 - 20.15

         

1 do 14 XI

2 od 14 XI

3 naprzemiennie

4 do 14 XII

5 do 7 XI oraz 12 XII, w pozostałych terminach Erasmus

6 w godz. 8.25-9.55 do 14 XII, następnie Erasmus do godz. 11.00

7 do 14 XII

8 od 21 XII


PUBLIKACJE

Monografie

1. Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu, Wolters Kluwer Warszawa 2011, ss. 558.

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Rozwój sądów arbitrażowych na przykładzie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (w:) Právo, obchod, ekonomika III, red. J. Suchoža, J. Husár,  Koszyce 2013, s. 684 - 697 (współautor J. Janeta) (AFILIACJA UNIWERSYTET ŁÓDZKI).

2. Wpływ faktoringu na przedsiębiorców w dobie kryzysu ekonomicznego  (w:) Právo, obchod, ekonomika IV, red. J. Suchoža, J. Husár, Koszyce 2014, s. 100 – 108.

3. Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 334 - 351 (współautor Z. Kuniewicz) (BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US).

4.  Sekurytyzacja jako konstrukcja ekonomiczno-prawna obecna w polskim porządku prawnym, (w:) J. Suchoža, J. Husár, R. Huckova (red.), Právo, obchod, ekonomika V, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2015, s. 212-218.

5. Zakres opłat pobieranych za skorzystanie przy dokonywaniu płatności z określonego sposobu zapłaty w świetle art. 383¹ K.c., (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 77-82.

6.  Odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 r., SK 32/14, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-661-6, s. 184-196 (współautor W.J. Katner).

7.   Czy umowa faktoringu powinna stać się umową nazwaną?, (w:) W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ISBN 978-83-8088-873-9, s. 29-41.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. An agency contract in the Polish Civil Code against the background of the EU directive (w:) Právo, obchod, ekonomika III. Zborník vedeckých prác, pod red. J. Suchoža, J. Husár, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Koszyce 2013, s. 498 - 512 (współautor I. Mycko - Katner).

2. Personal guarantees between commercial law and consumer (w:) Rapports Polonais. XIXth International Congress of Comparative Law, red. B. Lewaszkiewicz - Petrykowska, Wydawnictwo Łódź University Press, Łódź 2014, s. 201 - 222 (współautor W. J. Katner).

 

Komentarze

1.  Komentarz do art. 44 pkt 2-6, art. 44 pkt 25, art. 44 pkt 31-37, (w:) M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 374-397, s. 516-537, s. 592-610.

Artykuły

1.  Miejsce spełnienia świadczenia w świetle art. 454¹ k.c. – zagadnienia prawne, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom V, Miscellanea, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 65-74.

2.  Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 11, s. 12-16.

Podręczniki

1.  Katner Przemysław, Byczko Szymon, Jakubiec Andrzej, Janeta Jakub, Kappes Aleksander, Katner Wojciech J. (red.), Kucharski Bartosz, Promińska Urszula, Rzetelska Anna, Prawo gospodarcze i handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 805. ISBN 978-83-8092-777-3 (Katner P. opracował: część B rozdział VIII § 9. Umowa faktoringu. Forfaiting, s. 574-582; część C rozdział II § 4. Sekurytyzacja, s. 696-703).