mgr Michał Wojdała

Kontakt

Ilustracja kontaktu

asystent

Adres:
ul. Narutowicza 17a
p. 406

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 43

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

ćwiczenia gr. 2 SSP V rok

s. 104 (Piastów 40)

     

10.45 - 11.30

       

11.45 - 12.30

 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

ćwiczenia gr. 3 SSP V rok

s. 104 (Piastów 40)

 

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 406

 

12.30 - 13.15

   

Konsultacje dydaktyczne

godz. 13:00 – 14:00

s. 406

 

13.30 - 14.15

 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

ćwiczenia gr. 4 SSP V rok

s. 104 (Piastów 40)

 

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania państw skandynawskich

ćwiczenia SSN I° III rok

godz. 14:00-17.00

s. 113 Wydział Filologiczny

 

14.15 - 15.00

     

15.15 - 16.00

 

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

ćwiczenia gr. 1 SSP V rok

s. 104 (Piastów40)

   

16.00 - 16.45

     

17.00 - 17.45

     

Prawo uczciwej konkurencji1

ćwiczenia gr. 1 E-P I° III rok

 s. 218

Prawo uczciwej konkurencji1

ćwiczenia gr. 2 E-P I° III rok

 s. 218

 

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

Prawo rodzinne w Polsce: system świadczeń rodzinnych i postępowanie przeciwko dłużnikom alimentacyjnym

Pr. Soc. I° III rok

godz. 19:15-20:55

s. 40 (WH-Ogińskiego)

       

19.30 - 20.15

       

 1 ćwiczenia dla gr. 1 i gr. 2 odbywają się naprzemiennie


PUBLIKACJE

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Organy Policji i innych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego jako strona postępowania cywilnego (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, P. Krzyżanowski (red.), Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Gorzów Wlkp. 2013, s. 235 – 258 (współautor P. Wojtasik).

2. Status procesowy pracownika jako powoda w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy (w:) R. Frey (red.), Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Kielce 2013, s. 55 - 88 (współautorzy K. Flaga - Gieruszyńska, A. Klich).

3. Bezpieczeństwo prawne pacjenta w polskim systemie prawnym – aspekty materialnoprawne i procesowe (w:) Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 125 – 148 (współautorzy K. Flaga – Gieruszyńska, A. Klich). 

4. Problem dowodów i postępowania dowodowego w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych (w:) R. Sztychmiler, M. Różański (red.), Dowodzenie w procesach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn 2014, s. 151 – 160.

5. Problem pełnomocnika w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi - Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 575 – 582. 

6.  Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód medycznych przez spadkobiercę pacjenta (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 137 - 149.

7.  Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w kontekście nadużycia prawa do sądu, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich (red.), Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 75-86. 

8. Rola miejskiego rzecznika praw konsumentów w procesie cywilnym, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, Tom 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 179-190.

9.   Procesowe skutki śmierci pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywilnym, (w:) J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2015, s. 850-863.

10.  Bezskuteczność egzekucji jako przesłanka wytoczenia powództwa na podstawie art. 299 k.s.h., (w:) Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2016, s. 461-476.

11.  Dowód z elektronicznej dokumentacji medycznej w transgranicznych procesach z udziałem pacjenta – wybrane zagadnienia, (w:) B. Śliwczyński, L. Łuczak-Noworolnik (red.), e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016, s. 69-86.

12.  Status kuratora dla osoby niepełnosprawnej w świetle prawa do sądu osób z zaburzeniami psychicznymi, (w:) I. Gil (red.), Postępowanie cywilne w dobie przemian, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-715-6, s. 330-340. 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Enforceable title in electronic order for payment procedure (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, Киев 2014, s. 384 – 391.

2. Obligations of the state in the creation of a system of legal aid in civil matters – standards and realities (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 193 – 203. 

3. Role of the state in the development of alternative methods of dispute resolution on the example of methods of a hybrid character (w:) M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka (red.) Human rights between war and peace, vol. 2, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 269 – 282.

4.  National Report Poland “The Right to Access to Justice and Public Responsibilities” (w:) Constitution and Proceedings - International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 265 – 276 (współautorzy K. Flaga - Gieruszyńska, A. Klich, E. Cała - Wacinkiewicz) (brak recenzenta).

5.  An attorney and alternative methods of civil dispute resolution (w:) С. Я. Фурса (red.), Цивилистическая Процессуальная Мысль, Киев 2015, s. 400 – 407. 

6.  Protection of personal data in medical documentation, (w:) M. Sitek, P. Terem, M. Wójcicka (red.), Collective human rights in the first half of the 21st century. Suplement, Wydawca Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Józefów 2015, s. 107-126.

 

Artykuły

1.  Administracyjnoprawny model ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Studia Administracyjne”, Szczecin 2013, nr 5, s. 93 – 113 (współautor Klich A.). 

2.  Pomoc prawna z urzędu w procesie cywilnym. Przesłanki wyznaczenia pełnomocnika procesowego. Komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2013 roku, III AUZ 485/13, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 121 – 131.

 

Komentarze

1.  Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym. Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 586 (współautorzy K. Flaga-Gieruszyńska, Klich A.). 

 

Podręczniki i rozdziały w podręcznikach

1.  Opracowanie pytań 110-170, (w:) I. Gil (red.), Postępowanie cywilne, Skrypty Becka, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9766-5, s. 84-145.

 

Redakcja prac zbiorowych w języku polskim

1. Arbitraż i mediacja. Prace studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Soft Vision, Szczecin 2013, ss. 337 (red., wsp.: A. Klich).